Annonce

Opret nyhed

Dansk industri oplever i disse år et nettotab på 10-20.000 jobs årligt. Foto: Siemens.

Jobtørke i det private erhvervsliv truer Danmarks velstand

Danmark står på en brændende platform. Dansk konkurrenceevne har så lidt kraft, at vi er vidner til en fortsat faldende beskæftigelse i den private sektor. Faldet vil på sigt true velfærdssamfundet, som vi kender det i dag. Hør mere på Den Danske Logistikkonference den 31. oktober.

PRODUKTION

Medarbejderne i Danmarks største kapitalfond, Axcel, er bekymrede. De ser klare signaler på, at Danmarks konkurrenceevne og evne til at skabe jobs har problemer. Store problemer. De har derfor skudt et tocifret millionbeløb i Axcelfuture.dk, der skal være et forum for debatten om, hvordan man sikrer et bedre investeringsklima i Danmark.

Den danske krise

Danmark befinder sig i en historisk investeringskrise. Hovedpunkterne i krisen er:

  • Nettoinvesteringerne er negative for første gang siden Anden Verdenskrig
  • Danske virksomheder har ved udgangen af 2010 investeret knap 400 mia. kroner mere i udlandet end udenlandske virksomheder har investeret i Danmark. 
  • Investeringsomfanget i 2011 er 25 procent under niveauet i 2007 når der tages højde for den svage BNP-udvikling. 
  • I forhold til det historiske gennemsnitsniveau for investeringskvoten er der tale om en investeringsmanko på mere end 50 mia. kroner om året. 

Kilde: ”Investeringskrisen og fremtidens danske jobs”, analyse udført af Copenhagen Economics, juni 2012 på vegne af Axcelfuture.dk.

”Siden 2007 er investeringerne i dansk erhvervsliv faldet drastisk, hvilket betyder at Danmark går glip af vækst og arbejdspladser”, fortæller Per Christensen, der er partner i Axcel og bestyrelsesmedlem i Axcelfuture.dk.

”Vi er for første gang siden 2. verdenskrig vidne til en situation, hvor det danske erhvervsliv investerer mindre end, de afskriver på maskiner, teknologi og bygninger. Konsekvensen bliver en endnu dårligere konkurrenceevne og dermed fortsat faldende beskæftigelse”.

Han tilføjer: ”Vi er bekymrede for, hvad vores børn skal leve af. Jeg er ikke sikker på, at danskere i bred forstand virkelig er klar over, hvor alvorlig situationen er”.

Fundamentet vakler
Danmarks store virksomheder investerer i fremtiden – men primært i udlandet. Derfor klarer de sig godt i den internationale konkurrence, mens de mindre og mellemstore industrivirksomheder, der er fundamentet for jobskabelsen i Danmark er i en investerings- og vækstkrise. Samtidig ser vi en accelererende tendens til, at danske jobs enten nedlægges eller flyttes ud af Danmark.

Og der er ikke blot tale om ufaglærte jobs, som flytter ud, men i stigende omfang er det også såkaldte videnstunge jobs, som flyttes. I industrien alene ser vi nu et nettotab på 10-20.000 jobs årligt. Det betyder, at fundamentet for fremtidens velfærdssamfund vakler.

Den Danske Logistikkonference

Den 31. oktober 2012 afholder effektivitet.dk og IDA Produktion & Logistik Den Danske Logistikkonference, hvor Per Christensen blandt mange andre spændende oplæg vil uddybe Axcelfuture.dk’s arbejde.

Konferencen vil også afsløre hvilken virksomhed, der modtager Den Danske Logistikpris 2012.

Se program

Behov for markante reformer
Axcelfuture.dk har bedt Copenhagen Economics, der er Nordens førende økonomiske konsulenthus, om at udføre en række analyser af investeringsklimaet i Danmark.

Foreløbige tal viser, at mens danske virksomheders investeringer i udlandet er fortsat med at stige gennem kriseårene, så er udlandets investeringer i Danmark gået i stå siden 2007, og det har medført et ”investeringsgab” på cirka 250 milliarder kroner. Det har alvorlige konsekvenser. Ikke kun fordi det koster arbejdspladser, men også fordi de udenlandske investeringer tilfører viden, og øger produktiviteten i dansk industri.

”I Axcelfuture.dk er vi i fuld gang med at identificere løsningsforslag. Arbejdet er ikke færdigt, men jeg har svært ved at se, at vi kan komme udenom markante reformer for at vende udviklingen”, siger Per Christensen.

Bring en kommentar

God kommentarskik. Hold en god tone i kommentarerne, undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter. Læg kun link på din kommentar, såfremt det er relevant for debatten. Vær opmærksom på, at debatten modereres af portalens redaktion.

Annonce

Relaterede artikler

Annonce

Annonce

Annonce