DSV Road udjævner deres arbejdsgang og reducerer stress med 4 BT Autopilots

Autopilots er i stand til at navigere med laserbaseret navigationsteknologi. I dette tilfælde fastgøres reflekterende tape på vægge og i gange ved siden af køretøjernes kørevej.

Endvidere er de automatiserede truck udstyret med en sikkerhedsscanner, der registrerer forhindringer i god tid og stopper køretøjet sikkert. Alle AGV’er kan også betjenes manuelt, hvis det er nødvendigt.

Om DSV Road
DSV er en førende logistikvirksomhed i Europa. En af de tre divisioner er DSV Road i Puurs, der håndterer cross-docking af varer i hele Europa. Størstedelen af varerne ankommer og sendes videre samme dag, hvilket betyder, at der lægges vægt på hastighed og produktivitet. Derfor valgte DSV Road automatisering for at udjævne arbejdsgangen: når arbejdsmængden topper, kan førerne blive stressede, hvilket øger risikoen for skader.

Ved at udjævne arbejdsmængden elimineres behovet for at ansætte midlertidig arbejdskraft, som kræver ekstra tid og udgifter til undervisning. DSV valgte Autopilot truck fra Toyota Material Handling, da vi kunne tilbyde en komplet løsning med leje og vedligeholdelse inkluderet, både for manuelle og automatiserede truck på stedet.

Forbedret sikkerhed og produktivitet
Disse AGV’er, fire SAE160 stablere, har en gaffellængde på 1400 mm til stort gods samt stødfang på gaffelspidserne, så der kan stables tæt. De automatisk styrede truck (AGV’er) kører i modsat retning, hvilket både er mere sikkert, da lasten ikke kan falde bagud af trucken, men også mere produktivt, da trucken kan køre hurtigere på denne måde.

Hver truck er udstyret med en påkørselssensor, der er forbundet med I_Site, så AGV’erne kan overvåges, når det gælder produktivitet, batteristyring samt kollision eller påkørsel.

En mere jævn arbejdsgang
Autopilots forøger DSVs produktivitet ved at håndtere op til 400 paller pr. skift, sammenlignet med en kapacitet på 250 paller håndteret af en fører. Autopilots er designet til at håndtere europaller, hvilket udgør 80% af den last, som DSV håndterer.

Når de automatiserede truck klarer standard europallerne, kan førerne håndtere scannere og specialgods, hvilket øger værdien af det daglige arbejde. Dette er et eksempel på, at automatisering ikke afskaffer behovet for førere. Når der arbejdes med Autopilots, skal operatøren scanne lastens stregkode med en håndholdt terminal, som sender et signal til AGV’en om, at den skal komme og hente lasten, og lastens oprindelse og destination vises. Da denne opgave er ret enkel og ikke kræver god fysik, er den perfekt for ældre ansatte eller ansatte med reduceret fysisk formåen.

De opnåede fordele ved implementering af AGV’er hos DSV Road er mange. Førerne bliver mindre stressede, da arbejdsgangen udjævnes med AGV’erne. Derfor er der en mindre risiko for, at de laver fejl eller skader. Endvidere kan der håndteres større mængder ved hjælp af AGV’erne kombineret med samme antal førere, hvilket øger produktiviteten. I fremtiden planlægger DSV Road at udvide brugen af Autopilots hen over 3 arbejdsskift.

Mere fra...

06.12.2023Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Din logistikterminal skal være grøn, automatisk og fleksibel

01.12.2023Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Supply chain planning er 90 procent mennesker

20.10.2023Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Skift fra diesel til elektrisk gaffeltruck reducerer Danpals CO2-aftryk med 79%

16.10.2023Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Optimering af køle- og frostlagre gennem arbejdsmiljø og pladsudnyttelse

16.10.2023Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Optimal Materialehåndtering i Køle- og Frysehuse

23.08.2023Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Vælg servicepartner med omtanke: Dette skal du overveje!