Er S&OP processen blevet en passiv planlægningsøvelse?

Ifølge en nyligt udgivet analyse har de fleste S&OP-brugere svært ved at skabe en realistisk S&OP plan. Derfor er S&OP processen blevet en passiv planlægningsøvelse. S&OP kan dog aktivt være katalysator for reelle forretningsresultater. Læs hvordan.

Man må passe på at S&OP processen ikke bliver en passiv planlægsningsøvelse.

”I Optilon mener vi, at hvis man som virksomhed effektivt skal kunne leve op til det pres, der er på leveringstider, omkostninger, kapacitetsudnyttelse, fleksibilitet etc., er der ingen vej udenom. Så er man nødt til at tage S&OP seriøst, og det er en proces, der skal gennemsyre virksomheden” siger Strategisk rådgiver fra Optilon Alis Hinrichsen. Det handler altså om forventningsafstemning og digitalisering ned gennem hele værdikæden.

Kunderne kræver en højere grad af dynamik og fleksibilitet
På månedlige S&OP-møder tager ledere strategiske beslutninger såsom at øge omsætningen eller tilføje nye produkter, der ikke altid oversættes til operationelle planer. Dette bør ikke være nogen overraskelse, fordi virksomhederne normalt har separate planlægnings- og driftsmodeller, der ikke nødvendigvis er forbundet.

Det er nødvendigt med en digitaliseret og effektiv proces, fordi forventningerne fra kunderne kræver en højere grad af dynamik og fleksibilitet. Digitaliseringens mange nye kanaler betyder ligeledes, at efterspørgselsmønstrene bliver mere fragmenteret, og at det konkurrencemæssige landskab forandrer sig hurtigere end før. En standardiseret og digitaliseret S&OP proces sikrer det kundefokuserede perspektiv.

Verden bliver samtidig mere automatiseret, og det er nødvendigt med dedikerede værktøjer, der kan modellere forskellige realistiske scenarier, så man kan reagere hurtigt på såvel muligheder som trusler og skabe et fundament for beslutningerne. Det er vigtigt i en tid, hvor forholdet mellem udbud og efterspørgsel kan ændre sig hurtigere end nogensinde før.

Optilon er en Nordisk virksomhed, der for cirka 15 år siden etablerede sig i Norden. Vi har specialiseret os i at bringe ”State of the art” Supply Chain teknologier, herunder S&OP ind på det nordiske marked, så virksomhederne kan blive verdens bedste til Supply Chain Optimering.

”I Optilon mener vi, at hvis man som virksomhed effektivt skal kunne leve op til det pres, der er på leveringstider, omkostninger, kapacitetsudnyttelse, fleksibilitet etc., er der ingen vej udenom. Så er man nødt til at tage S&OP seriøst, og det er en proces, der skal gennemsyre virksomheden” siger Strategisk rådgiver fra Optilon Alis Hinrichsen. Det handler altså om forventningsafstemning og digitalisering ned gennem hele værdikæden.

Den rigtige digitale løsning tager udgangspunkt i en datamodel
Svaret er en digital løsning, der anvender den samme datamodel på både det taktiske og operationelle planlægningsniveau. En integreret datamodel der kontinuerligt synkroniserer en version af sandheden gennem kortlægning. Dette giver mulighed for så at sige ”at skubbe” de samlede S&OP ændringer ned i kæden, og dermed gøre det muligt at eksekvere på det operationelt. Man får så at sige det man planlægger.

Den digitale løsning fremmer samarbejdet på tværs af virksomheden
Samtidig giver det mulighed for, at de der arbejder med processen, får mulighed for at se og arbejde med informationerne på den måde der tjener deres rolle bedst. Samtidig giver simuleringsmiljøet mulighed for, at S&OP teamet kan lave ”on-the-fly” beregninger for at vise forsyningskæden og P&L påvirkninger for en række forskellige scenarier, såsom virkningen af prisstigninger, indkøbskrav og produktionsplaner.

Selvfølgelig anvender løsningen også Machine Learning teknologi der fungerer problemfrit med avancerede forecasting løsninger. Der tages udgangspunkt i historiske data og målet er at skabe en robust, pålidelig baseline forecast der nøjagtigt inddrager data fra interne og eksterne kilder. Løsningen understøtter planlægningsprocesser både på et strategisk, taktisk og operationelt plan og daglig planlægning. Herudover understøtter den IBP, Sales and Operations Operations Execution (S&OE).

Slutteligt kan man konkludere, at hvis man vil gå fra en passiv planlægnings-øvelse til aktivt at være katalysator for reelle forretningsresultater, så må man digitalisere S&OP processen.

Hent vores e-bog, hvor du kan læse mere om en effektiv tilgang til Supply Chain planlægning https://optilon.com/resource/stay-in-control-by-implementing-end-to-end-planning/

Du kan også læse mere om digitalisering af S&OP processer her

Mere fra...

07.11.2023Optilon Danmark

Sponseret

Har dit lager et skjult potentiale, der kan realiseres ved intelligent planlægning af forsyningskæden?

22.05.2023Optilon Danmark

Sponseret

Supply chain - ny betydning på ledelsesniveau

21.05.2023Optilon Danmark

Sponseret

Supply chain – ny betydning på ledelsesniveau

08.09.2022Optilon Danmark

Sponseret

Vær med idag klokken 13-16.30 - Årets vigtigste Supply Chain konference

18.08.2022Optilon Danmark

Sponseret

Har i en plan for Cybersecurity i Supply Chain?

08.08.2022Optilon Danmark

Sponseret

Re-imagine the Supply Chain: Konference 8. September