Millionstøtte

30.05.2022SCM.dk

Verdens første brintproducerende havmølle får millionstor støtte

Den britiske regering har tildelt Vattenfall 11 millioner euro i innovationsfinansiering. Finansieringen vil blive brugt til at udvikle verdens første brintproducerende havmølle, hvor elektrolysatoren er placeret direkte på en eksisterende idriftsat vindmølle.

12.08.2013SCM.dk

Millionstøtte til intelligent hospitalslogistik