Vattenfall vil halvere udledninger fra forsyningskæden

Vattenfall øger fokus på den klimamæssige påvirkning af sin forsyningskæd ved at sætte mål om, at udledninger fra varer og serviceydelser skal halveres inden 2030. Det er et af adskillige tiltag mod Vattenfalls mål, som er at opnå netto-nuludledning inden 2040.

For at kunne sammenligne leverandørerne objektivt på bæredygtighed og skabe incitament til, at de reducerer deres CO2-fodaftryk, gjorde Vattenfall blandt andet brug af Environmental Cost Indicator-metoden (ECI) i indkøbsprocessen. Foto: Vattenfall.

09.12.2021

SCM.dk

Vattenfalls strategi har et mål om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation har et perspektiv, og det betyder, at Vattenfall ikke kun arbejder målrettet med at reducere virksomhedens eget fodaftryk, men også fodaftrykket fra leverandører og kunder.

Som et vigtigt skridt frem mod en fossilfri fremtid har Vattenfall for 2030 fastlagt et mål om at 50 procent af drivhusgasudledninger skal skæres fra forsyningskæden for varer og serviceydelser, og kravet dækker alle leverandørniveauer.

Læs også: Syntetisk, bæredygtigt brændstof til fly: Nu tager SAS og Vattenfall de første skridt

"Samtidig med, at vi har gjort gode fremskridt gennem de seneste par år i forhold til dekarbonisering af vores egne aktiviteter, stiger den relative påvirkning fra vores forsyningskæde", siger Vattenfalls CEO og adm. direktør, Anna Borg.

"Med Vattenfalls mål om at reducere klimapåvirkningen fra indkøbte varer og serviceydelser med 50 procent% frem mod 2030 er vores CO2-strategi komplet, og vi sender et tydeligt signal om, at vores forretning handler om bæredygtighed", fortsætter Anna Borg.

Transport tæller meget af Vattenfalls samlede udledninger

I dag er de primære udledningskilder i Vattenfalls forsyningskæde udvinding og produktion af råmaterialer såsom beton, stål og andre metaller. Transport i forsyningskæden tegner sig også for en betydelig del af udledningerne.

"Vattenfall arbejder frem mod CO2-reduktionsmålet sammen med leverandører ved at tage klimaintelligente beslutninger i indkøbsprocessen. Det inkluderer eksempelvis klimamålsparametre og tildelingsprogrammer på udvalgte udbud, undersøgelse af alternative løsninger med lavere CO2-aftryk og optimering af ressourceforbruget samt tiltag til at fremme elektrificering af produktionsprocesser", siger Vattenfalls CFO, Kerstin Ahlfont.

Læs også: Succes: 300 kilometer på el i polarkulde og med 14 tons jernmalm på ladet

Vattenfall har gennemført en række store projekter for at undersøge potentialet for reduktion af udledningerne fra forsyningskæden ved at tage klimaintelligente designvalg. Et af projekterne omhandler opførelsen af en ny vandkraftdæmning i Lilla Edet i Sverige, hvor Vattenfall har udviklet en beton med et lavere cementindhold, hvilket har resulteret i en reduktion af klimapåvirkningen i forsyningskæden på 25 procent sammenlignet med almindelig beton. Dette princip vil sandsynligvis også kunne benyttes på andre anlægssteder for at bidrage til Vattenfalls mål for forsyningskæden.

Bruger ECI aktivt i indkøbsprocessen

I Vattenfalls Business Area Wind havde Vattenfall et mål om at reducere den samlede miljøbelastning fra den nyligt gennemførte opførelsesfase af den landbaserede vindmøllepark Nieuwe Hemweg i Holland, som stod færdig i 2021.

For at kunne sammenligne leverandørerne objektivt på bæredygtighed og skabe incitament til, at de reducerer deres CO2-fodaftryk, gjorde Vattenfall blandt andet brug af Environmental Cost Indicator-metoden (ECI) i indkøbsprocessen.

ECI er en metode, som er baseret på en livscyklusvurdering, der kombinerer en række miljømæssige påvirkninger fra et projekt og beregner de omkostninger, der skal minimeres.

Vattenfall beregnede en ECI-referenceværdi, og leverandørerne blev bedt om at beskrive, hvordan de ville reducere ECI-værdien ved hjælp af forbedringer af deres design, maskineri, transport, arbejde og materialer. Leverandører med en høj forventet reduktion af ECI fik tildelt en rabat på den pris, de tilbød, så de fik en fordel i leverandørudvælgelsesprocessen.

Læs også: Volvo indgår samarbejde med SSAB om fossilfrit stål

Metoden resulterede i en betydelig reduktion af CO2-udledningerne på 25 %, sammenlignet med de sædvanlige fremgangsmåder, til næsten samme pris. Vattenfall er i øjeblikket i gang med at udvikle og afprøve kriterier for bæredygtighedstildelinger i andre lande for at arbejde frem mod en bæredygtig forsyningskæde i samarbejde med virksomhedens leverandører.

"Med vores nye, ambitiøse udledningsmål udvider og intensiverer Vattenfall arbejdet frem mod dekarbonisering af forsyningskæden. Men rejsen frem mod en fossilfri levevis og en dekarboniseret forsyningskæde kan kun gennemføres i samarbejde med leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vattenfall er dybt engageret i at være en aktiv samarbejdspartner i omstillingen," siger Kerstin Ahlfont.

- KCP

Roima Denmark A/S

Sponseret

European House of Beds har fokus på logistikoptimering

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Mere fra...

08.12.2023SCM.dk

Dansk produceret løfteudstyr flyttes til lagerbygning i USA

08.12.2023SCM.dk

Konkurrenceevnen styrkes med cybersikkerhed

08.12.2023SCM.dk

GLS opfører nyt højteknologisk distributionscenter

07.12.2023SCM.dk

Indsamling af bæredygtighedsdata volder problemer

07.12.2023SCM.dk

Tredje kvartal viste lille nedgang i It-branchen

06.12.2023SCM.dk

Rederier har betalt under 1 procent i skat af 472 milliarder

06.12.2023SCM.dk

Digitalisering booster virksomheder

06.12.2023SCM.dk

Større fleksibilitet for chauffører

Jobmarked

Se alle

Events

Se alle
Bureau Veritas
Webinar
Webinar: Er din virksomhed eller ønsker den at blive leverandør til Forsvaret?

Bliv klogere på AQAP-standarderne og deres krav

Dato

13.12.2023

Tid

13:30

Sted

Online

Bureau Veritas
Konference
Cybertrusler - en rundrejse på digitaliseringens bagside | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Jeppe Teglskov Jacobsen, Adjunkt ved Institut for Militær Teknologi hos Forsvarsakademiet, som vil tale om "Cybertrusler - en rundrejse på digitaliseringens bagside".

Dato

04.01.2024

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Fra Kassø til hele verden med Power-to-X | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Alexander Reumert, Project Associate hos European Energy A/S, som vil tale om "Fra Kassø til hele verden med Power-to-X".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Accelereret klimatilpasning nu! | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Sebastian Mernild, Professor og leder af SDU Climate Cluster fra Syddansk Universitet, som vil tale om "Accelereret klimatilpasning nu!".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
CO2-fangst og lagring i praksis - kan vi indfange problemet? | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Kathrine Høeg Johansen, Program Director Ørsted Kalundborg CO2 Hub fra Ørsted, som vil tale om "CO2-fangst og lagring i praksis - kan vi indfange problemet?".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia

Bureau Veritas
Konference
Systematisk og strategisk trivsel hjælper helbredet | Bureau Veritas Kick Off 2024

Den 4. januar kan du glæde dig til at møde Christian Sauvr, Administrerende Sygehusdirektør hos Sygehus Lillebælt, som vil tale om "Systematisk og strategisk trivsel hjælper helbredet".

Dato

04.01.2024

Tid

09:00

Sted

MESSE C, Vestre Ringvej 101, DK-7000 Fredericia