7 genveje til en mere effektiv logistik

Gør din virksomhed, som den plejer, er I her næppe om få år. Logistikvirksomheder skal omfavne ny teknologi og udnytte data for at overleve i en særdeles udfordret branche.

Transportsektoren er hårdt presset af volatile brændstofpriser, lave marginer og kapacitetsbegrænsninger. Læg dertil et usikkert politisk og økonomisk handelsklima, hvor ingen kan vide, hvad morgendagen bringer.

Det eneste, der er sikkert, er, at det kun er de bedst forberedte transportvirksomheder, der kan stå distancen. det kræver først og fremmest et konstant fokus på at holde omkostningerne nede gennem effektiviseringer - uden at det vel og mærke går ud over serviceniveauet.

Her følger 7 innovative optimeringsmuligheder, som kan bruges til at forbedre både effektivitet og service.

1. Inddrag prognoser i jeres planlægning
Prognoser er en fantastisk metode til at forudsige kundens behov. Ved hjælp af historiske information kan I beregne det forventede antal ordrer og forberede forskellige scenarier til at udføre dem. Og er I ansvarlige for at administrere kundens beholdning, kan din virksomhed især bruge værktøjerne til at beregne den korrekte genopfyldningsvolumen og levere til tiden. Med prognoser kan I altså på en pålidelig måde finde ud af, hvornår I skal levere nye varer og hvor meget, der skal bruges. Og endnu vigtigere - I kan gennemskue jeres kapacitetsbehov på kort og lang sigt.

2. Centraliser planlægningen
En centraliseret planlægningsmetode har mange fordele - ikke mindst mere kontrol og øget transparens over processerne i hele organisationen. Med afsæt i én database kan din virksomhed langt bedre justere planlægningen og udførelsen. For eksempel forvaltes distribution og indsamling ofte af to forskellige afdelinger. Ved at tage dem under et tag kan I trække på udførselsdata til at forbedre jeres planlægning, fjerne siloer, opnå synergier og dele best practices.

I kan endvidere allokere tilgængelige ressourcer fra et depot til et andet og bestemme, hvilke ordrer der skal krydses eller samles.

3. Overvej dine begrænsninger
For at have en god, effektiv og pålidelig plan skal I være så realistiske som muligt. Inden for logistik betyder det, at din virksomhed skal tage højde for en række regler (fx kundepolitikker, trafikregler og indre by-regler) samt begrænsninger i forhold til arbejdsbeføjelser, vægt, farligt gods, pallestørrelser, rum, trailertyper og produktkombinationer for at nævne nogle få. Alle disse udfordringer kan I tackle med den rigtige optimeringsteknologi.

Teknologien kan finde den mest effektive rute inden for ganske få minutter - en rute, hvor I opfylder og håndterer alle regler og begrænsninger korrekt.

4. Optimer dine ressourcer
Mange transportvirksomheder indser, at det nogle gange er bedre at have flere kombinationer af lastbil-trailer-fører i stedet for en fast kombination, der er svær at variere. For eksempel er det mere effektivt at afkoble en tom trailer på et sted og samtidig modtage en fuld trailer til levering, der skal håndteres af samme fører og lastbil. Optimeringsteknologi hjælper jer med at bruge jeres ressourcer optimalt og tager højde for jeres medarbejderes planlagte ferier, sikkerhedsgodkendelser samt diverse tilladelser og begrænsninger, som skal håndteres undervejs.

5. Stræb efter komplet synlighed
End-to-end synlighed har mange fordele for både chauffører, kundeservice, kunder og din virksomheds ledelse. I har brug for, at de rigtige oplysninger leveres i realtid til alle relevante interessenter. Når jeres lagre har et realtidsoversigt over planlagte afgangstider, kan de foretage de nødvendige forberedelser i god tid inden lastning.

Tilsvarende kan I forberede kunderne, så de ved, hvornår chaufføren kommer - og som ledelse kan I reagere hurtigt, hvis der er brug for det. Kunden får også besked om eventuelle pludselige trafikpropper, så de ikke venter forgæves.

6. Få bedre styr på afsendelserne
Forbedring af jeres afsendelse er en kontinuerlig proces. At have en opgaveliste er ikke længere nok. Med realtidsadgang til oplysninger kan I oprette automatiske advarsler til jeres planlæggere, hvis en af jeres KPI'er svigter. I kan også løbende forbedre jeres ruter ved at tildele ruter til ressourcer på en optimal måde - selvom der sker noget uventet. Hvis I fx får en hasteordre, kan I tildele den direkte til den bedst egnede, ledige chauffør - ligesom I let kan omrokere ruteopgaverne, hvis I løber ind i problemer.

7. Lær af jeres data
For at lykkes i dagens logistikindustri skal din virksomhed stræbe efter excellence for hver eneste tur. Det kræver, at I har en datastyret strategi, der tager højde for prognoser, centraliseret planlægning, optimering og løbende forbedring. Ved hjælp af jeres historiske data kan I få indsigt i de rigtige KPI'er. For eksempel kan I finde ud af, hvem der præsterer bedst, se om stoptider overholdes, vurdere jeres pris pr. ordre og lære over tid, hvilke kunder der giver overskud, og hvor I skal genforhandle jeres aftaler.

Om ORTEC
ORTEC er en af verdens største leverandører af avancerede planlægnings- og optimeringsløsninger. Vi tilbyder skræddersyede og SAP®-certificerede løsninger inden for distribution af varer og tjenester, vagtplanlægning og lageroptimering til revenue management og Big Data analyseværktøjer.

19.05.2021ORTEC Nordic

Sponseret

Hvad er sammenhængen mellem Workforce Management-teknologi og bæredygtighed?

03.03.2020ORTEC Nordic

Sponseret

Done with failing data projects? Get beyond that pilot phase!

14.02.2020ORTEC Nordic

Sponseret

Wincanton introduces new planning software as part of multimillion-pound fleet digitization project

03.12.2019ORTEC Nordic

Sponseret

What kind of TMS does a shipper need?

05.11.2019ORTEC Nordic

Sponseret

How dairy leaders optimize logistics...

18.09.2019ORTEC Nordic

Sponseret

Gør din ruteplanlægning mere effektiv og pålidelig