8 klare gevinster ved at optimere transportplanlægningen

Advanced Planning Systems (APS) kan hjælpe din virksomhed med at optimere forretningsgange og reducere omkostningerne. Det er altafgørende for din virksomheds overlevelse, at I omfavner teknologiens muligheder.

APS anvender avancerede matematiske algoritmer og logik til at optimere forretningen. Det kan blandt andet hjælpe din virksomhed med kapacitetsplanlægning, indkøb, kapitalplanlægning, ressourceplanlægning, prognoser og efterspørgselsstyring. APS er en ekstremt kraftfuld teknologi, der lynhurtigt kan indarbejde og behandle store mængder data - herunder evaluere din virksomheds muligheder. Og det kommer alle dele af forretningen til gode.

Om ORTEC

ORTEC er en af verdens største leverandører af avancerede planlægnings- og optimeringsløsninger. Vi tilbyder skræddersyede og SAP®-certificerede løsninger inden for distribution af varer og tjenester, vagtplanlægning og lageroptimering til revenue management og Big Data analyseværktøjer.

1. Reducering af driftsomkostninger
Forskning har vist, at brug af avancerede planlægningssystemer til optimering af forretningsprocesser kan reducere driftsomkostningerne med 5-9 procent. Optimeringsløsninger hjalp blandt andet TNT Express med at spare 270 millioner dollars og Coca-Cola Enterprises med at reducere de årlige driftsomkostninger og forbedre servicekvaliteten og bæredygtigheden ved at overgå fra statisk til dynamisk routing (anslået en besparelse på over 500 mio. over de seneste 10 år). Også små og mellemstore virksomheder kan høste betydelige gevinster med APS.

2. Bedre beslutningsgrundlag
Optimeringsløsninger anvender avanceret analyse til komplekse datasæt - herunder data i realtid - til at forbedre beslutningsgrundlaget. Indsigten fra disse systemer har en imponerende stor indflydelse på effektivitet, servicekvalitet og driftsomkostninger. Små forbedringer i ressourceudnyttelsen giver virksomheder langt bedre mulighed for udvide serviceforretningen. Og ved at analysere salgs- og supportomkostninger for hver kunde kan virksomheden fx finde bedre og mere rentable servicestrategier. Du bliver kort sagt ordentligt klædt på til at træffe de rigtige beslutninger.

3. Standardisering af processerne
Optimeringsløsninger hjælper med at standardisere planlægningsprocessen og tilvejebringe et centralt kommunikationspunkt, som gør det nemmere for brugerne at samarbejde med hinanden. Denne deling af best practise, personlig erfaring og indsigt øger færdighedsniveauet for hele holdet. Optimeringsløsninger kan også bruges til at definere og overvåge nøgleindikatorer i forretningen (KPI'er). Man kan udvikle specifikke planer for at opnå målbare præstationsmål - snarere end løst definerede mål såsom ”minimere chaufførers overarbejde" eller "reducere transportomkostninger”.

4. Forbedret servicekvalitet
Analytikerfirmaet Gartner mener, at optimering af transportprocesserne giver flere vigtige fordele:

  • Bedre udførelse
  • Omkostningsbesparelser
  • Partnerskabsmuligheder
  • Øget produktivitet og procesintegration
  • Øget rentabilitet

Optimering får virksomheder til at skifte fokus fra omkostningsstyring til kundetilfredshed og leverer værktøjer til at lancere nye tjenester og/eller forbedre servicekvaliteten. Virksomheder som Carglass og SIRVA (bortskaffelse af affald) bruger fx avancerede optimeringsværktøjer til at tilbyde deres kunder mere detaljerede planlægningsmuligheder.

5. Håndtering af udfordrende markedsforhold
Transportindustriens udfordringer omfatter volatile brændstofpriser, øget regulering, lave profitmarginer og et stadigt stigende krav fra kunder om større gennemsigtighed. Hertil kommer globale påvirkninger såsom ændringer i fragtvolumen, nye regler, sanktioner og tillæg, restriktioner, præstationsforpligtelser og miljømæssige forpligtelser/awareness, som alt sammen skal håndteres med sikker hånd. Der er et udtalt behov for at træffe velfunderede beslutninger, der er baseret på data i realtid og pålidelige prognoser.

6. Øget hastighed og præcision
Traditionelle planlægningsprogrammer bruger batchplanlægnings-algoritmer til at skabe en optimal rute for hver dags leverancer. Automatiserede routing- og planlægningssystemer kan behandle data hurtigere og evaluere langt flere muligheder end noget mennesker. Det giver optimale ruter til hver en tid, fordi ruten kan tilpasses virkeligheden ud fra realtidsdata. Kontinuerlig optimering er især relevant, når man understøtter B2C servicekoncepter, hvor svarene gives direkte på en hjemmeside, en app eller via et call-center.

7. Optimering af eksisterende styringssystemer
I dag tilbyder de fleste ERP- og TMS-systemer grundlæggende planlægningsfunktioner såsom geokodning, tid-/afstandsberegninger, kort/Gantt-diagram og integration med Track & Trace-systemer. Men kraftfulde optimatorer, der kan tildele ordrer til ruter (eller ruter til ressourcer) ved hjælp af mere komplekse beslutningsregler, er begrænsede. Implementering af et avanceret planlægningssystem som et tillæg til ERP/TMS leverer netop disse muligheder. APS har ikke blot en hovedrolle i at optimere planlægningen af transporten. Det sikrer også, at selve udførelsen bliver eksekveret optimalt via statusopdateringer i realtid.

8. Bedre beslutninger på alle niveauer
Optimeringsløsninger forbedrer beslutningstagningen på ethvert niveau i organisationen - fra flerårig strategisk planlægning, over taktisk planlægning til daglig udførelse. Strategiske beslutninger såsom optimering af infrastrukturen har en mangeårig virkning, hvor man har brug for at kunne planlægge ved opstille forskellige scenarier, der matcher den forventede volumen på lang sigt. Taktiske beslutninger dækker typisk over et par måneder og kan fx omhandle beslutninger om brug af underleverandører og mandskabsplanlægning. Her kan man kigge på frekvens og leveringsdage. Endelig er der den operationelle proces, der primært sigter på at skabe de optimale ruter og flådeudnyttelse for den kommende dags ordrer.

En platform for vækst og innovation
Øget kompleksitet, stigende løn- og brændstofomkostninger, nye lovbestemmelser og en aldrende arbejdsstyrke. Problemer som disse lægger stort pres på driftsmarginer og pengestrømme i mange transportvirksomheder. Eneste vej frem er vedvarende innovation af din virksomheds arbejdsgange. I skal arbejde smartere, hvis I skal overleve i branchen. Avancerede optimeringsløsninger kan hjælpe din virksomhed med at identificere ekspansionsmuligheder, udforske samarbejdspartnerskaber og undersøge nye forretningsmodeller. De er en nødvendig platform for innovation, vækst og langsigtet succes.

19.05.2021ORTEC Nordic

Sponseret

Hvad er sammenhængen mellem Workforce Management-teknologi og bæredygtighed?

03.03.2020ORTEC Nordic

Sponseret

Done with failing data projects? Get beyond that pilot phase!

14.02.2020ORTEC Nordic

Sponseret

Wincanton introduces new planning software as part of multimillion-pound fleet digitization project

03.12.2019ORTEC Nordic

Sponseret

What kind of TMS does a shipper need?

05.11.2019ORTEC Nordic

Sponseret

How dairy leaders optimize logistics...

18.09.2019ORTEC Nordic

Sponseret

Gør din ruteplanlægning mere effektiv og pålidelig