Din logistikterminal skal være grøn, automatisk og fleksibel

Kravene til din logistikterminal er i dag på mange måder meget forskellige fra for 10 år siden. I 2023-24 skal terminalen først og fremmest være bæredygtig, automatiseret og fleksibel.

Foto: Toyota Material Handling

En logistikterminal er ikke bare nogle haller, der skal rumme en masse varer. I dag skal logistikcenteret leve op til en højere mening i form af klima- og miljødagsordenen”, fortæller Søren Birk, der er key account manager hos Toyota Material Handling og selv har været involveret i udvikling af flere logistikcentre. 

Han mener, at bæredygtighed er en fortløbende proces, som hele tiden udvikler sig, og fremhæver nye energikilder til forsyningskædens maskiner som en af de tunge parametre for det bæredygtige lager. Det omfatter lithium-ion batterier, grøn strøm til automatiserede anlæg og på lidt længere sigt brint som drivmidler til gaffeltrucks, lastbiler, robotter etcetera. 

Den store elektrificering 

I Tyskland er det et krav, at alle nye lagre er udstyret med solceller på tagene, og det tror jeg også bliver en realitet i Danmark. Hele terminalen skal tænkes ind i el-infrastrukturen, så terminalen i takt med den elektrificering, som overgangen til vedvarende energikilder medfører, kan overgå til el som drivmiddel. Det indebærer for eksempel varmepumper som opvarmning”, fortæller han. 

Stigende krav til forskellige former for ESGrapportering understøtter udviklingen. Søren Birk peger på en stor udfordring i den sammenhæng, nemlig at der i dag mangler standarder for, hvordan et logistikcenter kan opgøre sit klimaaftryk fra særligt soft- og hardware på lageret. 

Den fleksible automatisering 

Den anden store megatendens for lageret er ifølge Søren Birk automatisering. Mangel på arbejdskraft betyder, at automatisering er den eneste vej at gå. Men det skal vel at mærke være fleksibel automatisering. ”Tidligere var et kranlager lukket inde bag hegn, i dag består automatiseringen i høj grad af fleksible autonome robotter, der drøner rundt på gulvet og klatrer op i reoler og automater i et tæt samspil med medarbejdere”, fortæller han. 

Cobots - samarbejdende robotter - kalder man dem, og de stiller store krav til sikkerheden, så der ikke sker sammenstød mellem robotter og medarbejdere. Der sker i øjeblikket en mindre revolution af nye fleksible løsninger, og der dukker mange nye aktører op, som er helt nye på markedet. Det sker ikke mindst fra kinesisk side. ”Der sker lige nu en meget tydelig bevægelse fra man-to-goods til goods-to-man anlæg. Den automatisering af plukkeprocessen medfører behov for færre ansatte og et løft af arbejdsmiljøet”, fortæller han. 

Fleksibilitet 

Han afslutter med at fastslå, at en moderne logistikterminal i princippet skal være i stand til at blive flyttet til en anden lokation på 14 dage. Der sker så mange forandringer i krav fra marked, geopolitik, statslige reguleringer, sikkerhedshensyn, resiliens-hensyn og så videre, at fleksibilitet er en bydende nødvendighed. ”Se bare på e-handelsvæksten, hvor e-handel er på vej til at fylde op til 60 procent af salgsvolumenen i mange virksomheder. Det er kæmpestore forandringer, vi oplever i øjeblikket”. 

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Den moderne logistikterminal

En moderne logistikterminal er et komplekst anlæg, som spiller en stor rolle i effektiv styring, lagring og distribution af varer. Den fungerer som en central ‘hub’ for forskellige logistikaktiviteter, der samlet skal optimere forsyningskæden. Læs forskellige vinkler på, hvilke krav den moderne logistikterminal skal leve op til i form af for eksempel bygning, yard, software, hardware, bæredygtighed, arbejdsmiljø med mere.

Mere fra...

14.04.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

03.04.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Technicon A/S og Toyota Material Handling Danmark A/S indgår samarbejde

21.03.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Toyota Material Handling Danmark leverer Danmarks første elektriske reachstacker

19.03.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Toyota Material Handling Europe følger EU's ESRS forud for sin tid i ny bæredygtighedsrapport

11.03.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Toyota Material Handling og Gideon indgår samarbejdsaftale om nye automatiserede logistikløsninger

08.12.2023Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Bæredygtig materialehåndtering i logistikterminalen