FødevareBanken: Fra madspild til måltid med elektronisk vareregistrering

Hos FødevareBanken, der bekæmper madspild og madfattigdom i Danmark, indsamler og viderefordeler man overskudsmad til fordel for socialt udsatte børn og voksne. Her hjælper elektronisk vareregistrering med at sikre fødevaresikkerhed og sporbarhed.

Scanning af varer hos FødevareBanken sikrer sporbarhed.

Sult, fødevaresikkerhed og bekæmpelse af madsspild er topprioriteterne hos FødevareBanken, som alene i 2018 har indsamlet og udleveret mere end 1.000 ton mad til socialt udsatte i Danmark. FødevareBanken samarbejder med en lang række fødevarevirksomheder, der på daglig, ugentlig eller månedlig basis donerer deres overskudsfødevarer til FødevareBanken.

Medarbejderstaben består af 250 frivillige og 14 fastansatte, heraf 7 på fuldtid. De frivillige kører ud på skemalagte ruter med mad til sociale organisationer, mens de fastansatte står for den daglige drift og distributionsplanlægning.

Sporbarhed er en afgørende faktor

Med det enorme fokus på bekæmpelse af madspild i Danmark arbejder FødevareBanken i stor skala – både systematisk og fødevaresikkert. Sporbarhed er derfor en helt afgørende faktor i indsamlingen og viderefordelingen af fødevarerne.

I samarbejde med Delfi Technologies A/S har FødevareBanken derfor indført en stregkodeløsning til elektronisk vareregistrering. På den måde kan FødevareBanken altid finde tilbage til nøjagtig, hvor et specifikt parti fødevarer er blevet indsamlet, samt hvor det pågældende parti er blevet udleveret. Varesporbarhed er hele formålet med stregkodeløsningen, fortæller Jeanette Koustrup Duus, projektchef hos FødevareBanken:

- Med de store mængder fødevarer vi håndterer dagligt, er vi nødt til at sikre sporbarhed hele vejen igennem processen. Det er også en af grundene til, at vi anvender en stregkodeløsning til at registrere og spore alle fødevarerne samt deres udløbsdato.

Høj omsætningshastighed – over 50% skal være ude inden for fem dage

FødevareBanken har landsdækkende distribution via driftsafdelinger i København, Kolding og Århus. På driftsafdelingerne håndteres distributionen og ruteplanlægningen, så fødevarerne kan komme videre til modtagere som væresteder, herberger, kvindecentre med flere i hele landet. FødevareBanken samarbejder blandt andet med sociale organisationer som Røde Kors, Kirkens Korshær og Julemærkefonden.

Derudover har FødevareBanken etableret samarbejde med skoler i socialt belastede områder. På skolerne arrangeres der såkaldte ’morgensmadsklubber’, som er med til at skabe social interaktion og sikre børn og unge det vigtigste måltid på dagen. Fælles for al indsamling af fødevarer gælder en høj omsætningshastighed.

- Generelt set er vores omsætningshastighed meget høj – over 50% af fødevarerne skal være ude igen inden for fem dage. Vi arbejder efter et ’First In First Out’ princip. Det vil sige, at vi sørger for, at de fødevarer med kortest holdbarhed bliver delt ud først, så vi hele tiden minimerer risikoen for spild. Vi indsamler heller ikke mad, som vi på forhånd ved, at vi ikke vil nå at få delt ud, fortæller Leif Romanoff, der selv startede som frivillig medarbejder hos FødevareBanken.

Stregkoder er nøglen i det hele

I dag er Leif Romanoff ansat hos FødevareBanken og har blandt andet ansvaret for FødevareBankens lagerstyring. Leif Romanoff har også været med til at indføre stregkodeløsningen fra Delfi Technologies A/S, som består af håndterminaler (scannere) med tilhørende software til vareregistrering. Ved både indsamling og udlevering af fødevarer registreres alle varerne, så man kan sikre sporbarhed og en effektiv lagerstyring.

- Stregkoder er nøglen i det hele. Hele løsningen er med til at binde logistikken sammen og sikre varesporbarhed. På den måde kan vi også skabe et højt niveau af fødevaresikkerhed. Vi anvender også stregkodeløsningen i forbindelse med vores samarbejde med festivaller rundt omkring i landet. Her tager vi ud og indsamler overskudsmad, forklarer Leif Romanoff.

I 2018 indsamlede FødevareBanken blandt andet en stor del af overskudsmadet fra boderne på Roskilde Festival. Her samarbejder FødevareBanken med organisationen ’Rub & Stub’, som står for selve koordineringen mellem boderne.

- På Roskilde Festival er vi med til at minimere madspild. I bund og grund handler det om, at man i dag selv kan gøre meget for at minimere madspild, og ellers kan man lade FødevareBanken hjælpe til, fortæller Jeanette Koustrup Duus afslutningsvis.

Mere fra...

29.02.2024Delfi Technologies A/S

Sponseret

Skjern Maskinforretning: Butikslokale moderniseres med digitale prisskilte og Kramps Retail løsning

27.02.2024Delfi Technologies A/S

Sponseret

Hurtig og præcis lageroptælling med mobile PDA’er hos Beck & Jørgensen

23.02.2024Delfi Technologies A/S

Sponseret

Logistik i Grønland: Central styring sikrer effektivitet hos Pisiffik

21.02.2024Delfi Technologies A/S

Sponseret

Mestergruppen har indgået en koncernaftale med Delfi Technologies om digital skilteløsning

19.02.2024Delfi Technologies A/S

Sponseret

Københavns Maskinservice får hjælp af digitale prisskilte

01.08.2023Delfi Technologies A/S

Sponseret

Medicin & Sundhed - Farums nye ubmandede 24/7 butik