Farligt gods: Skærpede regler skaber behov for større viden om lithiumbatterier

Farligt gods området er i sig selv et område, hvor reglerne er omfattende, og hvor uddannelse ikke bare kan være et krav, men en nødvendighed for at opnå tilstrækkelig viden. Dette er nu ligeledes tilfældet for lithiumbatterier.

Adskillige virksomheder har specielt oplevet afvisninger fra speditører og transportører, når de ikke har været opmærksomme på de regler, som skal følges når man sender lithiumbatterier eller udstyr med lithiumbatterier i. Dette understreger netop behovet for større viden, hovedsagelig efter gentagende skærpelser og regelændringer er fastsat omkring lithiumbatterier. Det er specielt de løbende ændringer og skærpelser af krav inden for fly-forsendelser, som har givet anledning til en del forvirring blandt implicerede parter.

Kurser om lithiumbatterier skal bane vejen

Overstående behov for større viden har resulteret i stigende efterspørgsel på netop kurser om Lithiumbatterier. Det er derfor med stor glæde, at Bureau Veritas HSE nu kan præsentere farligt gods kurser omhandlende Lithiumbatterier. Disse kurser vil bl.a. omhandle:

  • Hvad er lithiumbatterier
  • Hvor finder man er lithiumbatterier
  • Lempelser
  • Ansvarsfordeling ved transport
  • Emballeringsforskrifter
  • Regler ved IATA, ADR, RID og IMDG
  • Regler ved affaldsbatterier, ødelagte batterier og defekte batterier

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om vores farligt gods kurser her

Mere fra...

17.04.2024Bureau Veritas

Sponseret

Vil du Wake Up ⏰ med os?

11.04.2024Bureau Veritas

Sponseret

CSRD - hvem, hvad, hvor og hvordan?

03.04.2024Bureau Veritas

Sponseret

Webinar: Vi sætter fokus på EU's kemikaliekrav i forbrugerprodukter

22.03.2024Bureau Veritas

Sponseret

How to successfully implement APQP4Wind

18.03.2024Bureau Veritas

Sponseret

Webinar: Vi sætter madspild og -tab på menuen

15.03.2024Bureau Veritas

Sponseret

Få viden om ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001