Flere maskiner til Gothenburg RoRo Terminal

Tidligere på året har Gothenburg RoRo Terminal fået leveret yderligere to nye Konecranes Reachstackere SMV 4638 TC5, som erstatter to ældre maskiner fra 2013. Samt yderligere en elektrisk gaffeltruck Konecranes SMV E-VER 16-1200C.

Gothenburg RoRo Terminal er Skandinaviens største RoRo & Rail terminal og en vigtig del af den svenske import- og eksportkæde. Terminalen håndterer op mod 6 millioner tons gods eller 320.000 enheder hvert år. Alt fra rullende gods, trailere, biler, containere, stål, papir, træ, specialgods samt jernbanevogne. Fartøjer fra destinationer som Gent, Immingham, Zeebrugge og Brevik anløber havnen regelmæssigt. Gothenburg RoRo Terminal har siden december 2022 også været driftsoperatør for Kombiterminal. 

” I og med der nu findes så mange nye muligheder, der kan realiseres – ikke mindst når Kombiterminalens tilknytning til den intraeuropæiske rorosøfart bliver tydeligere ” siger Nina Jedevin Jonsson, Change Manager på Gothenburg RoRo terminal.

” Vi kan koble terminalens omfattende jernbanetrafik fra Norrland til den kommende grønne søfartskorridor via Gent, for videre jernbanetransport til Tyrkiet. Nu kan vi transportere bæredygtigt til og fra kontinentet og England, via jernbane, terminal og hav. Bæredygtighed er vigtigt for os, og målet er at mindske vores CO2-udslip med hele 70% inden 2030. Så nu tager vi yderligere skridt for at blive klimaneutrale og specialister på bæredygtighed. Satsningen gøres i alle led og på alle niveauer ” slutter Nina Jedevin Jonsson.

” Satsningen betyder blandt andet et dybere samarbejde med køretøjsproducenter med henblik på udvikling af optimale køretøjer og pilotprojekter sammen med vores partnere, hvor N.C. Nielsen er et godt eksempel, siger Göran Dittmer, Bridge Manager Workshop på Gotenburg RoRo terminal. - N.C. Nielsen har samarbejdet med os i mange år og har altid været på forkant, når det gælder teknisk udvikling og tilpasning af maskiner efter kundens behov ”

” Vores nye Konecranes reachstackers er udstyret med Flow Drive, hvilket betyder, at de bruger ca. 30% mindre brændstof. Udover at det er godt for miljøet, øger det aktionstiden mellem tankninger, hvilket giver et højere produktivitetsniveau. - Og CO2-aftrykket fra vores nye Konecranes eltruck i løbet af 21 dages drift svarer til, hvad en almindelig dieseltruck lukker ud på en normal dag i drift.
Udviklingen foregår hele tiden, hvilket er nødvendigt, hvis vi skal nå vores mål frem mod 2030.
Vi sidder også i en projektgruppe, hvor vi sammen ser på mulighederne for at anvende brintgas som drivmiddel. Og det havde vi nok ikke gjort uden en partner som N.C. Nielsen ” slutter Göran Dittmer.

Mere fra...

28.11.2023N.C. Nielsen A/S

Sponseret

ACO FUNKI: Linde har ændret hele logistikken

05.11.2023N.C. Nielsen A/S

Sponseret

En investering i sikkerhed er en investering i dine medarbejdere

31.10.2023N.C. Nielsen A/S

Sponseret

Linde tager fra hos Randers Tegl

24.08.2023N.C. Nielsen A/S

Sponseret

Flere maskiner til Gothenburg RoRo Terminal

14.08.2023N.C. Nielsen A/S

Sponseret

Fremtidens truckteknologi med Linde og N.C. Nielsen

21.06.2023N.C. Nielsen A/S

Sponseret

Bring får fem nye maskiner på Oslo Havn