Gør det nemmere at handle med Storbritannien efter Brexit

Det er blevet mere besværligt at handle med Storbritannien efter deres udmeldelse af EU, men ved at digitalisere flere af processerne, kan virksomheder fremover spare op til 50 pct. af den tid, de bruger på eksportrelaterede processer, og samtidig være helt ajour med de nyeste eksportregler.

Toldsystemet er noget af det, der i lang tid har været både tidskrævende og omfattende i mængden af papirarbejde, og det bliver med tiden bedre, da systemet er i gang med at få et digitalt løft. Foto: ClearView Trade.

Som følge af Storbritanniens udmeldelse af EU, trådte der den 1. januar 2021 en række nye regler i kraft, som har stor betydning for virksomheder i EU, herunder altså også danske, der eksporterer til England, Skotland og Wales.

Eftersom disse lande nu ikke er en del af EU og i stedet betragtes som tredjelande, skal du i tilfælde af handel med landende fremover følge reglerne for handel med lande uden for EU, ligesom hvis du handler med lande som for eksempel USA, Kina og Australien.

Nye toldregler ved salg til Storbritannien

Reglerne betyder, at der blandt andet nu pålægges told ved køb og salg af varer til og fra Storbritannien.

Det betyder for eksempel, at hvis du tidligere har importeret eller eksporteret fra eller til Storbritannien, og gerne vil fortsætte med det, men du ikke tidligere har importeret til lande uden for EU, så skal din virksomhed registreres til formålet i REX-systemet

Ved import af varer fra lande uden for EU, skal du medregne importmoms, svarende til 25 procent af toldværdien eksklusiv eventuelle ekstraomkostninger forbundet med transport og forsikring. Ligesom på varer, som er købt af danske virksomheder, kan du trække importmomsen fra.

Det er blot et udsnit af de nye regler, som gør processen for import- og eksport af varer til og fra Storbritannien mere avanceret, og som medfører en betydelig mængde ekstra papirarbejde.

Platform kan lette den øgede mængde papirarbejde

Det problem kan ClearView Trade afhjælpe. Vi har nemlig udviklet en digital platform, der imødekommer alle krav til eksportdokumenter og certifikater, der er blevet håndhævet som følge af udtrædelsesaftalen.

Dermed slipper du for meget af det ekstra administrative arbejde, der er forbundet med Brexit, told og skat, og det letter også toldomkostningerne, der er forbundet med indførelse af varer fra tredjelande. Desuden indberetter platformen også eksportangivelsen enkelt og digitalt direkte til Toldstyrelsen.

En komplet digital løsning

Platformen er et unikt stykke infrastruktur, der forbinder både modtagere og afsendere med myndigheder og logistikudbydere, og det optimerer og validerer dine arbejdsgange, så du undgår fejl, forsinkelser og unødvendige udgifter. Løsningen skaber overblik og frigøre op til 50 procent af den tid din virksomhed bruger på eksportrelaterede aktiviteter.

ClearView Trades eksportportal optimerer mange af de led, der indtil nu har været gammeldags manuelle processer. Eksempelvis muliggør den at oprette digitale oprindelsescertifikater og genbruge data fra tidligere udgaver, så det er nemmere og langt hurtigere at udstede og distribuere.

Platformen sikrer også, at man nu kan slippe for at printe og opbevare fødevarecertifikater, føre logbog, med videre. Med en digital ansøgning, sørger ClearView Trade for alt fra at printe til at indhente og få godkendt stempel. Det sker inden for en dag, hvorefter du modtager en digital kopi, og på den måde går godkendelsesprocessen væsentligt hurtigere, så du kan få dine fødevarer hurtigere afsted.

Toldsystemet er noget af det, der i lang tid har været både tidskrævende og omfattende i mængden af papirarbejde, og det bliver med tiden bedre, da systemet er i gang med at få et digitalt løft. Men indtil da kan det være besværligt at holde styr på nye processer og gamle systemer, der løbende vil blive nedlagt. Eksportportalen sikrer, at man som virksomhed altid er up to date med de nyeste standarder og regler, og at ens forsendelser altid bliver korrekt behandlet.

Lettere at handle med Storbritannien

Det er altså bare et udsnit af de funktioner, som ClearView Trades eksportportal byder på, og som vil lette processerne særligt omkring eksport af varer til Storbritannien.

Således kan din virksomhed fortsætte med at sende varer mod de britiske øer uden, at I skal bekymre jer omkring nye regler, certifikater og stempler. Her er altså en platform, der klarer det meste arbejde i eksportprocessen. Digitaliseringen i eksportbranchen er godt på vej og allerede nu bruger mere end 3.500 virksomheder platformen fra ClearView Trade

12.08.2021ClearView Trade

Sponseret

Digitaliser jeres eksport

25.06.2021ClearView Trade

Sponseret

Gør det nemmere at handle med Storbritannien efter Brexit

25.06.2021ClearView Trade

Sponseret

Gør det nemmere at handle med Storbritannien efter Brexit

19.05.2021ClearView Trade

Sponseret

E-CMR consignment note

31.03.2021ClearView Trade

Sponseret

En komplet digital løsning til eksportører og transportører

10.02.2021ClearView Trade

Sponseret

Fremtidens eksport er digital