Hvad er intralogistik?

I denne artikel svarer vi på, hvad intralogistik er, og giver eksempler på, hvordan det kan effektiviseres.

Foto: KNAPP

Intralogistik er håndtering og transport af materialer og varer inden for et anlæg. Det omfatter alt fra modtagelse, opbevaring, buffering og pakning af materialer og produkter. Det vil kort sagt, alt arbejdet flyder inden for lagerets fire vægge.

Ved at strømline deres intralogistik kan virksomheder øge produktiviteten og reducere omkostningerne. Intralogistik er derfor en kritisk komponent i den moderne industris effektivitet og konkurrenceevne.

I dag bruges en række forskellige teknikker og løsninger til at optimere intralogistik. Det kan være alt fra fuldautomatiske shuttlesystemer til hurtigere ordrebehandling til autonome robotter til bedre transport mellem arbejdsstationer eller plukkerobotter for at minimere fejl ved pakning af varer. Dette kræver også smart software for at få alt til at fungere som det skal.

Intralogistiske processer


De intralogistiske processer omfatter planlægning, implementering og kontrol af processer og materialeflowet i et anlæg. Det omfatter:

 • Modtagelse og dekantering af materialer og produkter
   
 • Opbevaring på en organiseret måde, der letter hurtig adgang og effektiv udnyttelse af pladsen
   
 • Bufring, plukning og pakning af varer baseret på ordrer
   
 • Transport inden for anlægget ved hjælp af forskellige transportsystemer
   
 • Levering af færdige ordrer til kunden eller næste trin i værdikæden

Intralogistik spiller en vigtig rolle inden for procesudvikling, systemdesign, projektledelse, materialeplanlægning og flere andre områder.

Industri 4.0 og dens indvirkning på intralogistik


Inden for rammerne af den fjerde industrielle revolution, også kendt som Industry 4.0, har intralogistik undergået betydelige ændringer. Brugen af ​​avancerede teknologier såsom automatiseret lagring og genfinding, autonome mobile robotter, automatisk plukning og teknologier med kunstig intelligens og maskinlæring er blevet væsentlig for den måde, varer håndteres på i industrielle faciliteter.

Autonome mobile robotter og automatisk styrede lagre kan hurtigt og effektivt flytte materialer mellem forskellige lager- og arbejdsstationer i et anlæg. Automatiseringsløsningerne optimerer arbejdsgange og reducerer behovet for manuel håndtering. Derudover muliggør AI-integrationen intelligente beslutninger om den mest effektive rute til transport baseret på realtidsdata.

Udfordringerne ved intralogistik


Med betydelige fordele følger altid udfordringer, især når det kommer til implementering og integration af nye teknologier. En af de største udfordringer er investeringsomkostningerne i avancerede systemer som AMR og ASRS. Men når disse investeringer ses over tid, reduceres de samlede driftsomkostninger gennem strømlining af processer og reduceret manuelt arbejde. For ASICS førte deres automatisering til en 50 % stigning i ydeevne pr. medarbejder, 100 % hurtigere håndtering af hasteordrer, 90 % færre fejl, 98 % systemtilgængelighed.

En anden udfordring er behovet for teknisk service og forebyggende vedligeholdelse. Operatørerne kan lære, hvordan de nye teknologier fungerer, men at forstå, hvordan man vedligeholder dem korrekt, kræver solid træning. En måde vi bemærker dette på er, at især på det nordiske marked, bruger flere af vores kunder vores Resident koncept. Kort beskrevet betyder det, at du køber ydelsen hos os hos Knapp. Vi ansætter serviceteknikere og står for service og vedligeholdelse, enkelt og problemfrit. Ved at fokusere på forebyggende vedligeholdelse, support og træning sikrer vi, at du får et omfattende, integreret og bæredygtigt system efter dine behov.

I Hjärtat av den Moderna Lagerprocessen


Samtidigt öppnar intralogistik upp för nya möjligheter. Med förmågan att samla in och analysera stora mängder data i realtid kan företag inte bara förbättra sina interna processer utan även förse kunder med mer exakt och uppdaterad information om sina beställningar. Detta kan i sin tur förbättra kundnöjdheten och stärka företagets marknadsposition.

Intralogistik är mer än bara transport av material inom en anläggning; det är hjärtat i den moderna lagerprocessen. Medan utmaningarna är verkliga är potentialen för förbättring och effektivisering enorm.

Vigtigheden af ​​digitale tvillinger


Med stadig mere komplekse systemer bliver brugen af ​​digitale tvillinger i intralogistik stadig mere almindelig. En digital tvilling er en virtuel kopi af en fysisk facilitet, inklusive alle dens processer og systemer.

Digitale tvillinger adskiller sig fra traditionel simuleringssoftware ved, at de afbilder virkeligheden i detaljer og muliggør konstant feedback mellem de virtuelle data og den fysiske verden.

Foto: KNAPP

Digitale tvillinger klassificeres efter deres funktion: fra individuelle komponenter, der påvirker ydeevnen, til kollaborative aktiver med potentiale for forbedring, komplekse systeminteraktioner, der optimerer produktionen, og procesintegrationer, der maksimerer effektiviteten i større faciliteter.

Ved at simulere anlægsdrift i realtid kan virksomheder identificere potentielle flaskehalse og optimere arbejdsgange uden at forstyrre den faktiske drift. Dette fører til yderligere effektivitetsforbedringer og reducerede driftsomkostninger.

Bæredygtighed gennem automatisering


Gennem muligheden for at ændre og udvide transportruter kan virksomheder skalere deres aktiviteter op. Det betyder, at de ikke behøver at redesigne eller flytte lager for at imødekomme øget efterspørgsel eller integrere nye processer, men med automatiseringen kan processer tilføjes, ændres og fjernes efter behov.

Denne fleksibilitet styrker virksomhedens umiddelbare kapacitet og letter langsigtet bæredygtighed gennem effektiv ressourceanvendelse og reduceret miljøpåvirkning.

Lad os gennemgå, hvordan disse teknologier fungerer i praksis!

Automatiseret opbevaring og hængende system (ASRS)


OSR Shuttle™ Evo er et automatiseret opbevaringssystem, der strømliner opbevaring og buffering af smågods op til 50 kg i containere og kartoner, med mulighed for at opbevare op til tre containere i dybden.

Systemets fleksibilitet tillader håndtering af fluktuerende sortimenter og understøtter forskellige logistiske processer fra opbevaring af materialer og varer til plukning, buffering, genopfyldning og levering til produktionslinjer.

Strukturen og automatiseringen gør, at faciliteter nemt og fleksibelt kan vokse/udvide deres forretning. Noget der ville kræve enorm tid og ressourceplanlægning i manuelle lagerprocesser.

Foto: KNAPP

Autonome mobile robotter (AMR) og Automated Guided Vehicles (AGV)


Ved at bruge avancerede sensorer kan de navigere autonomt og udføre opgaver med høj præcision og sikkerhed. Mens AGV'er traditionelt har været begrænset til foruddefinerede ruter og opgaver, tilbyder AMR'er fleksibilitet gennem deres evne til dynamisk at navigere i en facilitet.

Vores AMR-robotter, Open Shuttle, er udstyret med sensorer, der gør dem i stand til at undgå forhindringer og interagere sikkert med mennesker i arbejdsmiljøet. AMR'er og AGV'er bruger en bred vifte af sensorer til at identificere og spore objekter, hvilket muliggør præcis materialehåndtering.

Foto: KNAPP

Intelligent software


Logistiksystemer er ofte integreret med større forsyningskæder og bruger intelligente systemer til at optimere materialeflowet. Ved hjælp af kunstig intelligens og maskinlæring kan disse systemer indsamle og analysere data for at forbedre beslutningsprocesser og øge effektiviteten.

De vigtigste fordele ved disse systemer er, at de kan forbedre identifikation, bevægelse og levering af materialer, øge gennemløbet og reducere nedetiden.

Vores lagerstyringssystem Kisoft styrer ikke kun den vertikale integration med maskinstyring, lagerstyring og lagerstyring. Det letter også horisontal integration, fra salgsstedet til slutforbrugeren.

Foto: KNAPP

Er det værd at investere i forbedret intralogistik?


At investere i forbedret intralogistik er bestemt det værd, især i betragtning af de fordele, som automatiserede lagre har at tilbyde.

I dagens konkurrenceprægede erhvervsverden er det afgørende at have en fleksibel, omkostningseffektiv og frem for alt præcis intralogistik. Ved at bruge en blanding af teknologier og skræddersyede løsninger bliver selv de mest komplekse processer overskuelige.

Dette bidrager til en mere strømlinet og effektiv intralogistik, der giver dig en konkurrencefordel til fremtidige udfordringer.

Kontakt os for yderligere at drøfte lønsomheden i din virksomhed.

Mere fra...

21.05.2024KNAPP A/S

Sponseret

Hvad er intralogistik?

19.12.2023KNAPP A/S

Sponseret

BESTSELLERS NYE LOGISTIKCENTER BLIVER ET AF DE MEST EFFEKTIVE OG AUTOMATISEREDE I EUROPA

05.09.2023KNAPP A/S

Sponseret

Innovation og stabilitet skaber resultater for KNAPP

03.07.2023KNAPP A/S

Sponseret

FTZ’s logistikanlæg sætter nye standarder på tre fronter

10.04.2023KNAPP A/S

Sponseret

Gør zero touch fulfillment til virkelighed med robotteknologi fra KNAPP

23.01.2023KNAPP A/S

Sponseret

Ekstra forstærkning til dit lager