Hvad er lagerautomatisering... egentlig?

I denne blogpost gennemgår vi, hvad lagerautomatisering egentlig er, og hvordan automatisering kan bruges til at optimere processerne i din intralogistik, hele vejen fra indgående varer til udgående levering.

Hvert år investerer svenske virksomheder hundreder af millioner i automatiseringsløsninger for at effektivisere deres intralogistik. Og logistikeksperter er enige om, at automatisering af lagerprocesser er en af de stærkeste tendenser lige nu, som er afgørende for at overleve på et stadig mere udfordrende logistikmarked. 

I denne blogpost gennemgår vi, hvad lagerautomatisering egentlig er, og hvordan automatisering kan bruges til at optimere processerne i din intralogistik, hele vejen fra indgående varer til udgående levering. Alt det, du spekulerede på, men aldrig turde spørge om.

Vi starter helt fra begyndelsen. Konceptet automatisering kommer fra det græske ord automatos, der betyder ”på egen hand”, og bruges til at beskrive, at en maskine eller teknologi udfører et arbejde i stedet for et menneske. Udtrykket omfatter også kontrolsystemer, der gør det muligt for maskinen at udføre sit arbejde uden menneskelig indblanding.

Bestræbelsen på at automatisere arbejdet har altid eksisteret som en metode til at effektivisere og frigøre folk fra tunge og ensformige opgaver. Samtidig har der altid eksisteret det modargument, at automatiserede processer gør mennesker overflødige og skaber arbejdsløshed.

I en lagersammenhæng betyder automatisering, at manuelle processer i lagervirksomheden erstattes af automatiserede processer. Det omfatter både fysisk automatisering, såsom skinnebaner, plukrobotter og selvkørende lastbiler samt systemisk automatisering, hvor du for eksempel kan bruge AI (kunstig intelligens) til at styre og optimere lagerets arbejde. 

Hvad er drivkræfterne bag lagerautomatisering?

Det korte svar på dette spørgsmål er effektivitet. En robot kan arbejde døgnet rundt, behøver ingen pauser, bliver aldrig syg og begår ingen fejl. Samtidig er en automatiseringsløsning en stor investering, og i en kompleks virkelighed indebærer den også begrænsninger. Nogle af de faktorer, der i dag driver investeringer i lagerautomatisering er:

Omnichannel-salg. At være i stand til at bestille online og afhente i butikken, eller shoppe i butikken og få midlertidigt udsolgte varer leveret til hjemmet i stedet er en selvfølge for mange forbrugere i dag. At sammenlægge e-handel og butikssalg i det samme system betyder større kompleksitet på lageret og skaber et behov for både fysisk og systemisk automatisering for at opretholde produktiviteten.

Krav til korte leveringstider. Stigningen i e-handel har også betydet krav til kortere leveringstider i lagerstyring. I stedet for palletransporter til butikker skal flere og flere produkter plukkes og pakkes direkte til slutkunden — og helst med levering allerede den næste dag. Automatisk plukning bliver derfor en metode til at opfylde kundernes krav til hurtig levering og reducere risikoen for fejl.

Konkurrence om grunde. Lageroperationer kræver et stort areal, og konkurrencen om attraktive beliggenheder med god kommunikation, såsom omkring Jönköping og Örebro, er knivskarp. Et fuldautomatisk lager fylder mindre end et manuelt lager og kan derfor blive en rentabel investering.

Mangel på lagerpersonale. Da e-handel gør lagerdriften mere plukintensiv, øges konkurrencen om kompetent lagerpersonale også. Især i regioner omkring landets logistikknudepunkter er det vanskeligt at finde arbejdskraft, og i Sverige er lønningerne en betydelig omkostningspost for lagerdrift.

Hvad kan man automatisere i et lager?

For at besvare dette spørgsmål, må vi se nærmere på nogle af lagerprocesserne, og hvordan automatisering kan hjælpe med at effektivisere, øge produktiviteten og forbedre kvaliteten.

Indgående levering

Lagerets første proces er modtagelse af indgående varer, fra leverandører eller egen produktion. Det overordnede mål er at registrere varerne i systemet så hurtigt som muligt og få dem videre i lagerstyringen for at undgå kødannelse. Hvad angår eksterne indgående leverancer er det også her, at ansvaret for varerne overdrages, og det er derfor vigtigt at kontrollere, at de rigtige varer er ankommet, og filtrere beskadigede varer ud med det samme.

Sådan kan automatisering hjælpe:

•    Selvkørende lastbiler og forskellige typer af skinnesystemer kan gøre aflæsningen fra lastbil hurtigere og mere ergonomisk. 

•    Med en såkaldt scanningstunnel kan leveringen kontrolvejes og stregkoder aflæses til automatisk registrering i systemet. 

•    I et WMS kan funktioner som ressourcestyring for personale og leveringsoplysninger kombineres for at sikre, at medarbejderne udnyttes optimalt i forhold til indgående leverancer.

Lagerføring

Det er en ressourcekrævende proces at overføre gods fra hele paller til lager- og plukbare enheder og derefter transportere dem til en optimal placering på lageret . Optimering af flytning af varer fra indgående leverancer til lageret er vigtig ud fra flere aspekter. Dels for at få varerne væk fra modtagelsen for at undgå ophobning, dels for at gøre enhederne tilgængelige til plukning så hurtigt som muligt og dels for at lette den fortsatte lagerstyring med en optimal placering af hver enhed på lageret.

Sådan kan automatisering hjælpe:

•    Med automatiske palleaflastningsmaskiner lettes adskillelsen af paller og enheder. De tomme lastepaller føres ind i en pallestabler og kan derefter transporteres til udlastningen til genbrug, mens enhederne overføres til det rigtige sted på lageret via et skinnesystem. 
•    En AI-drevet WMS-funktion kan gøre det lettere at beregne den optimale placering af hver enhed på lagerhylderne.

Lagring

Optimering af lagringsprocessen handler i høj grad om at udnytte pladsen så effektivt som muligt i alle tre dimensioner. Men også om at gøre bevægelsen ind og ud af lagerpladsen så effektiv som muligt for at optimere produktiviteten i lagerarbejdet.

Sådan kan automatisering hjælpe:

•    Et automatiseret lager med shuttlesystemer til at hente bestilte varer fra hylderne er en effektiv metode til at udnytte lagerrummets fulde højde.

•    Software til beregning af optimal udnyttelse af lagerplads og slotting hver enkelt enhed gør det lettere at udnytte alle lagerpladser så effektivt som muligt, for eksempel for at forkorte transportafstande og optimere plukrunder.

Plukning 

Plukning er den mest arbejdskrævende funktion i et lager, især når e-handel er den dominerende salgskanal. Optimering af plukning er vigtigt for at forkorte leveringstiden, hvilket giver en god kundeoplevelse og reducerer omkostningskrævende returneringer.

Sådan kan automatisering hjælpe:

•    Skinnesystemer og Automated Guided Vehicle (AGV'er) gør det lettere at transportere varer fra lageret til arbejdsstationer til videre bearbejdning.

•    Plukrobotter kan erstatte eller supplere manuel plukning ved for eksempel at vælge elementer, der er særligt tunge eller placeret på et ubehageligt højt eller lavt niveau.

•    Også for manuel plukning kan automatiserede systemer til f.eks. optimering af plukorden, multiplukning og stemmestyring strømline plukkeprocessen.

Pakning

Pakningsprocessen på et lager er det stadie, hvor en ordre indsamles og gøres klar til levering til kunderne. Denne proces kan også omfatte såkaldte value added services, såsom gaveindpakning og vedlægning af markedsføringsmateriale. Målet med pakningsprocessen er både at undgå fejlleverancer, at pakke, så lasten ikke beskadiges, samt at minimere emballagens størrelse for at minimere forsendelsesomkostningerne og undgå unødvendig luft i transporten.

Sådan kan automatisering hjælpe:

•    Automatiserede pakkestationer med funktioner såsom kasserensning, automatisk tilslutning, vejning og scanning letter ordrepakning og kvalitetskontrol.

•    En AI-drevet pakkeproces i et WMS kan optimere pakkestørrelsen i forhold til hver ordre og dermed bidrage til reduceret luft i transporten, hvilket er positivt både for miljøet og forsendelsesomkostningerne.

Udgående levering

Den udgående levering er den sidste proces, før en ordre forlader lageret. Målet er en problemfri proces uden flaskehalse, hvor den rigtige pakke ender i den rigtige lastbil på det rigtige tidspunkt. Forsendelsen omfatter også ofte pakning på paller og påføring af strækfilm på paller.

Sådan kan automatisering hjælpe:

•    Palleteringsrobotter letter overflytning til paller og reducerer tunge løft for lagerpersonalet.

•    Automatiske strækfilmmaskiner effektiviserer påføringen af strækfilm og reducerer risikoen for skader.

•    Aflastningsbaner gør det lettere at transportere varerne ud til den ventende transport.

•    Et Yard Management-softwaresystem holder orden på indgående lastbiler og fordeler til den rigtige læsserampe på det rigtige tidspunkt.


Tre hurtige tips til din automatiseringsinvestering

Den rigtige automatisering på det rigtige sted på lageret kan give store gevinster for både effektivitet, kundeoplevelse og arbejdsmiljø. Men det forkerte valg af automatiseringsløsning kan blive en meget dyr fejltagelse. Afslutningsvis vil vi give tre hurtige tips til, hvordan du får mest muligt ud af din lagerautomatisering.

Tip #1: Tag udgangspunkt i dine data. Hvad der er den rigtige automatiseringsløsning til netop dit lag, afhænger af dine unikke processer og udfordringer. Hvert vellykket automatiseringsprojekt starter derfor med en omhyggelig analyse af data, lige fra ordrestrømme og flaskehalse til sygefravær og lastbilers bevægelsesmønstre.

Tip #2: Vælg den rigtige partner. At vælge en leverandør med den mest avancerede teknologi kan være et lykketræf, men mindst lige så vigtigt er forretningskendskab og en velfungerende relation. Helhedsperspektivet er også vigtigt – hvordan automatiseringsudstyr og softwaresystemer arbejder sammen. 

Tip #3: Tænk fremad. Implementering af lagerautomatisering tager lang tid og indebærer en stor investering. At opdage efter et år, at man allerede er vokset fra systemet, er derfor ikke morsomt. Der derfor vigtigt at forsøge at forudsige fremtidige behov og opbygge en løsning, der er fleksibel og skalerbar, for at få den ønskede ROI.

Mere fra...

19.12.2023KNAPP A/S

Sponseret

BESTSELLERS NYE LOGISTIKCENTER BLIVER ET AF DE MEST EFFEKTIVE OG AUTOMATISEREDE I EUROPA

05.09.2023KNAPP A/S

Sponseret

Innovation og stabilitet skaber resultater for KNAPP

03.07.2023KNAPP A/S

Sponseret

FTZ’s logistikanlæg sætter nye standarder på tre fronter

10.04.2023KNAPP A/S

Sponseret

Gør zero touch fulfillment til virkelighed med robotteknologi fra KNAPP

23.01.2023KNAPP A/S

Sponseret

Ekstra forstærkning til dit lager

04.11.2022KNAPP A/S

Sponseret

Logistikgigant med stor vækst åbner nyt kontor i Danmark