Implementer et WMS i ekspres tempo - Vores kunders fordel.

En ekspres implementering tager udgangspunkt i Consafe Logistics’ erfaringer fra flere hundrede implementeringer. Metoden kan i mange tilfælde give særligt små og mellemstore virksomheder en hurtigere implementering med et bedre resultat og en stærkere risikostyring.

Der er grundlæggende to måder at implementere et WMS eller andet standard it-system på. Den ene foregår via mange drøftelser og workshops med kunden. Den anden baserer sig på leverandørens erfaring med best practices og kræver mindre deltagelse fra kundens side.

"Det er vigtigt at overveje implementeringstaktik, fordi det vil have stor effekt på den samlede omkostning og forretningsværdien af den implementerede løsning", fortæller Fredrik Ohm, Manager Projects, Consafe Logistics. Han tilføjer: "Hvordan skaber kunden og vi i fællesskab den bedste værdi? Sådan lyder hovedspørgsmålet ved opstart af alle implementeringsprojekter".

Højeste værdi for kunden

Consafe Logistics implementerer ifølge Fredrik Ohm gerne på begge måder. Den første metode eller fremgangsmåde har den fordel, at virksomheden selv bedst kender sine egne processer, og at det er den viden, der bliver opsamlet i forstudiet og sætter dagsordenen for den kravspecifikation, der styrer implementeringen af WMS.

"Denne metode forudsætter, at kunden stiller de nødvendige medarbejderressourcer til rådighed", fortæller Consultant Projects Johan Krantz.

Den anden metode – express metoden - baserer sig på, at Consafe Logistics har indgående erfaring fra hundredvis af implementeringer, som konsulenterne stiller til rådighed for kunden.

Denne metode stiller begrænsede krav til kundens delagtighed og kræver, at kunden har tillid til, at Consafe Logistics implementerer best practices.

Express metoden kan medføre et større behov for uddannelse af brugerne af systemet efter implementering – en konsekvens, der ofte bliver betragtet som positiv, fordi brugereffektiviteten af det nye system hurtigt kommer op på et højt niveau.

Aldrig enten-eller

Begge konsulenter understreger, at det aldrig er et enten-eller. Der er altid tale om gradbøjninger eller et mix mellem en kundedefineret løsning og en løsning baseret på Consafe Logistics’ erfaringer. "Det handler i høj grad om, hvor meget kunden ønsker eller har ressourcer til at deltage i implementeringen", fortæller Johan Krantz.

"Vi vil under alle omstændigheder udfordre kunden undervejs, hvis vi kan se, at der er risiko for, at vi udvikler funktionaliteter, som er for tidskrævende eller komplicerede i forhold til gevinsten", fortæller Fredrik Ohm.

Fremgangsmåden for en best practice-baseret implementering, som man kunne kalde "Astro the Express Way", er følgende:
1.Interview med kunden om forretning og processer.
2.Kunden får adgang til standard Astro WMS fra dag 1 for at få fortrolighed med systemet.
3.Consafe Logistics sætter systemet op.
4.Consafe Logistics præsenterer Proof of Concept med demonstrationer direkte i systemet.
5.Consafe Logistics og kunden foretager måske et mindre antal tilretninger.
6.Kunden kan være i sikker drift i løbet af nogle måneder – afhængig af hvor meget integration til ERP- og andre systemer, der er behov for.

Keep it simple

De to konsulenter anbefaler, at kunderne ikke komplicerer WMS-implementeringen mere end nødvendigt. De mener, der er en værdi i at holde tingene enkle, fordi komplicerede tilretninger tager tid, driver risici, udfordrer kundeorganisationens læringskurve og ofte også kræver udvikling af systemet i tiden efter idriftsættelsen.

Er du interesseret i at høre mere om Astro the express way, så tag gerne kontakt til os på sales@se.consafelogistics.com.

Mere fra...

05.02.2024Consafe Logistics

Sponseret

2024 trend report

21.11.2022Consafe Logistics

Sponseret

The importance of flexible warehouse automation.

04.04.2022Consafe Logistics

Sponseret

AUTOMATED WAREHOUSE SYSTEMS – THE CASE FOR FLEXIBILITY

03.02.2022Consafe Logistics

Sponseret

4 warehouse management challenges and how to solve them

18.01.2022Consafe Logistics

Sponseret

What is warehousing?

04.01.2022Consafe Logistics

Sponseret

The future of a digital warehouse is driven by data