Implementering af AGV'er: 5 trin, du ikke må glemme

Kontrakten er underskrevet, processerne er definerede, og AGV’erne er bestilt. Alle forberedelser er afsluttet, og AGV-leverandøren kan påbegynde implementeringen. Ikke sandt? Ikke helt. Det er ikke alle leverandører, der er lige omhyggelige med at forklare, hvad der skal til for at en AGV bliver en succes. Der er stadig en række trin, som virksomheden skal gennemgå i forbindelse med implementering. Trinene omfatter fem ’punkter’, som kunden skal være bevidst om.

Punkt 1: Wi-fi-netværket
AGV’er bliver styret af en trafikmanager, som forhindrer, at de kommer til at stå i vejen for hinanden. Det betyder, at AGV’en skal have forbindelse til trafikmanageren hele tiden. De modtager næste destination via wi-fi-netværket i virksomheden. Det viser sig ofte, at det eksisterende wi-fi-netværk ikke er tilstrækkeligt til at sikre uforstyrret kommunikation med køretøjerne. Ofte drejer det sig om netværk, der fungerer perfekt i kontoromgivelser, men som ikke har tilstrækkelig kvalitet til industriel anvendelse.
Produktions- og lagerhallerne er fulde af maskiner og reoler, som kan forstyrre wi-fi-netværket. Det forårsager, at wi-fi-signalet nogle steder er for svagt. Det medfører især problemer, når AGV’erne er i bevægelse og kommer inden for rækkevidde af et andet access point (roaming). Hvis dette access point ikke overtager kommunikationen, stopper køretøjet. Det er en god ide med et wi-fi site survey med fokus på roaming.
Se vores udvalg af førerløse lagertruck til gentagen pallehåndtering

Punkt 2: Navigationen
AGV’er bruger omgivelserne til at bestemme deres position og finde vej. Den mest pålidelige løsning er at hænge reflektorer op i omgivelserne, f.eks. på vægge, søjler eller reoler. En AGV skal bruge mindst tre reflektorer for at bestemme sin position. Jo flere reflektorer, som køretøjet registrerer, des mere præcist kan det bestemme sin position.

Det sker ofte, at medarbejdere kommer til at anbringe paller foran reflektorerne. Nogle gange beskadiges reflektorerne ved kollision med manuelt styrede gaffeltrucks. Det kan resultere i, at en AGV ikke registrerer nok reflektorer til at kunne bestemme sin position og stopper. Derfor skal der sørges for, at alle medarbejdere forstår, hvordan en AGV navigerer, og hvorfor de skal være omhyggelige med reflektorerne.

Punkt 3: Gulvet
AGV’en bruger en laserscanner til navigation. Når gulvet er meget ujævnt kan det medføre, at laserstrålen ikke rammer reflekserne. Ujævnt gulv kan også medføre tabt gods. Det kan betyde, at AGV’en må sætte farten ned og hvilket sænker produktiviteten. Ved stabling eller håndtering i reoler er skæve og ujævne gulve også en faktor man skal tage højde for.
Der skal udvises ekstra opmærksomhed i fugtige omgivelser. Hvis gulvet er fugtigt eller glat kan AGV’ens hjul kan skride. Det betyder, at der er en sikkerhedsrisiko, og at AGV’en, kan miste sin position. AGV’en bruger hjulomdrejninger og styrehjulsvinkel sammen med reflektorerene til at bestemme sin position. Derfor skal gulvet regelmæssigt rengøres, især i fugtige omgivelser.

Punkt 4: Pick-up og drop-off
Pick-up og drop-off er de steder, hvor AGV’erne henter og sætter paller eller andre lastbærere. Ved gulvafhentning skal pallerne placeres meget præcist. Afmærkning eller et mekanisk styr kan være nødvendigt. Ved rullebane afhentning, hvor pallen også skal stå det samme sted hver gang, kan det være påkrævet med centerstyr og mekanisk stop.

Punkt 5: Mennesket
Mennesket er stadig det svage led, også når der anvendes AGV’er. Det viser sig f.eks, hvis en medarbejder manuelt skal sætte en palle klar til en AGV. Hvis pallen ikke står præcis det rigtige sted, kan AGV’en ikke stikke gaflerne under den. Det er derfor vigtigt at gøre medarbejderne opmærksomme på, at de skal udføre deres arbejde meget præcist, eller have en mekanisk anordning, der sikrer at pallen står præcist. AGV’en kan kun fungere optimalt, når medarbejderne tager højde for AGV’ens små tolerancer.

Det kræver også andre færdigheder at arbejde med AGV’er. Medarbejderne skal vide, hvordan de aktiverer en AGV’er, som er stoppet. Hvis f.eks en operatør manuelt fjerner en palle fra et pick-up-sted, skal medarbejderne vide, hvordan de kan angive dette i systemet for at undgå, at AGV’en modtager instruktioner om at hente pallen. Eller systemet skal bygges så det kan håndtere, at der bliver fjernet en palle. AGV’er kan ikke forudse andre køretøjers bevægelser eller køre uden om forhindringer, så det er op til medarbejderne at give AGV’erne plads.
Med andre ord kræver vellykket anvendelse af AGV’er ikke kun medarbejdernes engagement, men også at de uddannes. Det er vigtigt at finde og uddanne nogle ildsjæle og ”ambassadører”, der kan afhjælpe de mest almindelige fejl og rådgive deres kollegaer. Des flere medarbejdere der er engageret, des bedre vil AGV-løsningen fungere.
Læs om hvordan automatisering kan optimere dit lager

Mere fra...

04.06.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

03.06.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Bæredygtig materialehåndtering i logistikterminalen

03.06.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Fra gas til el – stor byggevaregrossist eksekverer ESG tiltag i den interne transport

28.05.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Klarhed i timemåling på truck: A-tid kontra S-tid

13.05.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Lejeløsninger styrker resiliens og giver ro i maven

03.04.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Technicon A/S og Toyota Material Handling Danmark A/S indgår samarbejde