Leverer du ind til den danske dagligvarehandel?

De mange nye online købskanaler, vi ser i dag, har givet forbrugerne mere magt. Som et resultat heraf oplever detailvirksomhederne i dagligvarebranchen en stadig stigende konkurrence og et øget pres for at styrke deres salg,forbedre deres kundeservice og

Dagligvarehandel i supermarked_EDI-løsninger fra TrueCommerce til levering og effektiv samhandel med dagligvarebranchen.

Som leverandør til dagligvarebranchen spiller du en afgørende rolle i dine kunders forretning, og hvis du bliver mødt af dine kunders stigende krav til hurtig og præcis levering, så læs videre her…

Hvad enten du er grossist eller produktionsvirksomhed, har TrueCommerce en løsning der kan hjælpe din virksomhed med at styrke samhandlen med dine kunder, i dette tilfælde dagligvarebranchen.

Med TrueCommerce EDI digitaliseres din udveksling af ordrer, fakturaer og andre forretningsdokumenter mellem dig, dine leverandører og dine kunder. Du kan integrere din EDI til dit forretningssystem for et mere effektivt vareflow. 

Klik her for at læse mere om samspillet mellem leverandører og dagligvarebranchen, og hvilken løsning der kunne være den rette for netop din virksomhed. 

Mere fra...

21.02.2024TrueCommerce

Sponseret

Derfor bør du opgradere din On-Premise-løsning

15.02.2024TrueCommerce

Sponseret

SAP Excellence Day 2024

14.02.2024TrueCommerce

Sponseret

Mød os på Retail Ready 2024!

13.02.2024TrueCommerce

Sponseret

Vigtig opdatering på e-fakturering i Polen

09.02.2024TrueCommerce

Sponseret

Blog: Den nye bogføringslov

06.02.2024TrueCommerce

Sponseret

Elektronisk fakturering i Rumænien