PostNord: Vi sparer hver 8. lastbil

I efteråret 2019 indledte en af Nordens største logistikoperatører, PostNord i Danmark, et prøvepakkeforløb med SpaceInvader for at finde ud af, om SpaceInvaders logistiksystem kunne optimere og skabe gevinster i PostNords line-haul drift – altså driften af gods der fragtes fra terminal til terminal.

PostNord har ambitioner om at blive Danmarks grønneste logistikvirksomhed. Kapacitetsoptimering af forsyningskæden er en vigtig del af planen. Foto: SpaceInvader.

Fra begge parters side var der tale om et nøje planlagt og styret forløb. Først satte tre og sidenhen fem af PostNords line haul terminaler løsningen i drift. Resultatet af testforløbet var overbevisende og har resulteret i en koncernaftale, hvor PostNord implementerer optimeringssystemet fra SpaceInvader i sin daglige drift.

Og gevinsterne fra testforløbet er til at få øje på. Med mere fyldte og bedre pakkede biler sparer PostNord hver 8. lastbil væk og opnår dermed væsentlige besparelser og en bedre bundlinje. Og de er kun lige begyndt - ambitionen slutter ikke her. Løsningen er nu tilgængelig for hele PostNord koncernen også uden for Danmarks grænser.

En del af klimaindsatsen

Færre kørte kilometer betyder samtidig en væsentlig reduktion af CO2 og NOx til gavn for både klimaet og den grønne omstilling, som PostNord arbejder målrettet med. Jakob Manori, som er direktør, PostNord Logistics A/S giver et indblik i opstarten med SpaceInvader.

”Det er et patenteret system og SpaceInvader er gode, til det de laver. De har virkelig lyttet til vores input igennem testperioden, så vi i dag kan stå med en aftale og et bæredygtigt system, der sikrer færre transporter og mindre udledning af CO2 og NOx. Vi ser frem til at implementere løsningen bredere på koncernniveau, hvor vi vurderer, at kunne opnå gevinster inden for klima, miljø og generelle transportomkostninger på 15 procent eller mere”, siger han.

Prøvepakkeforløb er nøglen til succesfuld implementering

I løbet af testforløbet optimerede PostNord effekten af løsningen i fere tempi. Stativerne er modulære og findes i fere højder, som gør det muligt at dobbeltstable og optimere pakning af pallegods, herunder også ukurant, skrøbeligt og farligt gods. På den måde kan PostNord øge fyldningsgraden i lastbilerne markant, som nu fyldes langt bedre. I teorien dobbelt op.

Midt i prøvepakkeforløbet kunne hver 10. lastbil spares væk, og i takt med at driften blev bedre til at bruge systemet, blev gevinsten større. Ved afslutningen af prøvepakkeforløbet sparer PostNord hver 8. lastbil væk - til gavn for både klimaet og den økonomiske bundlinje.

 Endnu større gevinster forventes i takt med at løsningen implementeres bredere. I løbet af testperioden anslår PostNord at have sparet cirka 30.000 km kørsel ved at anvende stativerne.

Ambitionen stopper ikke der

Prøvepakkeforløbet blev målrettet line-haul driften for at afprøve konceptet i en del af forretningen først. Logistikdirektøren ser også store muligheder i andre dele af PostNord koncernen.

”Hvis vi kunne få pallekonceptet ud i vores distributionsled, er potentialet endnu større. Det er lidt svært at definere det fulde omfang, for vi kender ikke den endelige implementering endnu”, siger Jakob Manori.

Økonomisk gevinst

PostNord har i prøvepakkeforløbet sparet cirka 6 lastbilkørsler om dagen. Sættes fere stativer i drift vil tallet øges. Den økonomiske gevinst (ROI) for testperioden er cirka 2,4 x investeringen. Besparelsen stiger jo fere kilometer der køres med stativerne. Længere ruter vil derfor være særligt interessante at optimere på.

Generelt øges det økonomiske gevinstpotentiale når løsningen anvendes på længere kørsler, fordi fragtprisen almindeligvis er tilsvarende dyrere på længere ruter. Jo dyrere fragtpriser = jo større besparelser.

PostNord har i testforløbet fratrukket omkostningerne ved anvendelse af systemet, sparet cirka 1,4 millioner kroner og forventer at kunne spare 4-6 millioner kroner årligt med de 300 stativer, som er er sat i drift i Danmark i første omgang. Dette vil forøges efterhånden som nye områder og lande implementeres.

Klima- og miljøgevinsten

PostNord har gennem testforløbet sparet cirka 200 kørsler – svarende til omkring 30.000 km – og haft en gennemsnitlig CO2/ NoX besparelse på 12,79 procent. Det er hver 8. lastbilkørsel der spares væk.

En skræddersyet koncernaftale

PostNord og SpaceInvader har indgået en koncernaftale, hvor alle PostNords selskaber i både Danmark og nabolandene kan benytte sig af aftalen. Særligt de lange line-haul transporter i for eksempel Norge, Sverige og til Tyskland kan udløse stort gevinstpotentiale.

SpaceInvader fortsætter med at bistå PostNord i at analyse driftsdata og fortsætte optimeringsarbejdet, hvor SpaceInvader løsningen er ibrugtaget – for at drage nytte af læringen og for i samarbejde at kunne øge gevinsten yderligere og udvide med nye indsatsområder.

Udover den nuværende line-haul transport mellem de fem nævnte danske terminaler, ligger der et stort potentiale inden for distributionsforretningen.

Prøvepakkeforløbet

Prøvepakkeforløbet er et struktureret implementeringsforløb, hvor kunden og SpaceInvader i tæt samarbejde tilrettelægger uddannelse, test og idriftsættelse af optimeringsløsningen. Det kan være et nærmere aftalt og afgrænset driftsområde, for eksempel geografsk eller et særligt logistisk indsatsområde for sammen at kunne optimere, evaluere og dokumentere efekten og værdien af transportsystemet. Forløbets resultater dokumenteres i en værdirapport og der udarbejdes en business case.

Med business casen i hånden, ser kunden potentialet i at skalere løsningen yderligere. Forløbet arbejder både med instruktion af relevante medarbejdere og de drifttilpasninger, der er nødvendige for at kunne optimere efekten af systemet, ligesom kundens logistikplanlæggere og driftspersonale opnår konkret indsigt og læring i den nye måde at arbejde på.

På den måde får alle involverede parter – fra driftspersonale, til planlæggere og ledelse - synliggjort, hvordan systemet med dobbeltstabling og optimering af pallegodset skaber værdi i forsyningskæden.

SpaceInvaders forretningsmodel

Forretningsmodellen baserer sig på en fleksibel lejemodel, hvor kunden lejer pallestativerne af SpaceInvader efter behov. På den måde kan kunden opbygge og justere antallet af pallestativer, så de opnår den poolvolume, de har behov for til enhver tid.

Varigheden af lejekontrakten varierer fra kunde til kunde og aftales individuelt, men baserer sig typisk på enten kvartals- eller årskontrakter.

14.12.2022Spaceinvader Europe A/S

Sponseret

SpaceInvader får Børsens gazelle-pris 2022

02.11.2022Spaceinvader Europe A/S

Sponseret

Klimarapport - SpaceInvader sparede sine kunder for 6.645 tons CO2 i 2021

31.08.2022Spaceinvader Europe A/S

Sponseret

Stænger versus stativer

14.07.2022Spaceinvader Europe A/S

Sponseret

SpaceInvader distributionsløsning

10.06.2022Spaceinvader Europe A/S

Sponseret

Terminaltransport kan altid optimeres med store gevinster til følge

10.06.2022Spaceinvader Europe A/S

Sponseret

SpaceInvader ansætter international profil med ’transport i blodet’ som kommerciel direktør