Risikovillighed bliver mantraet for virksomhederne i 2022

2021 har for alvor sat skub i den digitale transformationsproces. Virksomhederne investerer som aldrig før i nye teknologier, men teknologi i sig selv er ikke nok.

Der skal også være plads og mod til at udfordre sig selv samt gå nye veje. Det vurderer tre produktspecialister fra Columbus.

Coronakrisen og COVID 19 har på en lang række områder ændret vores hverdag. Ikke blot for os som borgere, men også i forhold til virksomhederne, hvor de digitale forretningsstrategier for alvor er kommet på dagsordenen. Det skal ikke forstås på den måde, at de ikke har været det før, men vi lever i en helt ny tid, hvor en række benspænd har været med til at disrupte mange af de traditionelle tankegange.

Flere og flere af virksomhedernes aktiviteter er rykket ud i onlineuniverset, og forretningsstrategierne er mere end nogensinde før drevet af data. Den digitale transformationsproces har med andre ord fået et spark bagi. Det har man tydeligt kunnet mærke i it-virksomheden Columbus, hvor kravet til forståelse for virksomhedernes kerneforretning er vokset markant i løbet af både 2020 og 2021.

Stor omstillingsparathed

Noget af det mest imponerende har imidlertid været den omstillingsparathed specialisterne fra Columbus har mødt, når de har været i dialog med deres kunder. Det er såvel Kasper Emil Hansen, Head of Digital Commerce, som Morten Vinge-Maigaard, Sales Executive Columbus Care, og Karina Behr Andersen, Head of Data & Analytics, rørende enige om, når de tænker tilbage på, hvad der er sket, siden Coronakrisen lukkede landet ned.

"Alene det, at vi under nedlukningen var nødt til at mødes med kunderne online via f.eks. Microsoft Teams, var ligesom med til at understrege vigtigheden af at tænke digitalt", siger Morten Vinge-Maigaard. Kasper Emil Hansen føjer til, at selv om modenhedsniveauet har været forskelligt, har omstillingsparatheden og viljen til at skalere i det digitale univers været stor.

Nye krav til specialistviden

"Jeg er helt enig. Forståelsen for nødvendigheden af at kunne agere i en ny verden har været til stede. Det har betydet, at vi har været nødt til at møde kunderne på en helt ny måde", uddyber Karina Behr Andersen. Digitaliseringsprocessen er så at sige blevet løftet et niveau op, hvilket den anden vej rundt også har været med til at stille helt nye krav til Columbus som leverandør.

Nu handler det ikke længere om blot at sælge et ERP-system i traditionel it-forstand, men om at kunne tilbyde vertikal og dyb specialistviden. Det er et behov, som Morten Vinge-Maigaard udmærket er klar over kommer til at stille nye krav til de medarbejderprofiler, som Columbus i fremtiden skal kunne mønstre. Blandt andet fordi kunderne ikke længere vil stille sig tilfreds med at tale med en generalist.

Skal samarbejde om kunden

"Vores kunder bliver stadig skarpere, og de ved udmærket godt, de ikke kan alt selv. Samtidig udgør data en stadig større del af de forretningsmæssige strategier. Så derfor skal vore specialistviden på banen i en række sammenhænge, således at vi bedst muligt kan arbejde sammen om at understøtte de store teknologiproducenters roadmap", siger Karina Behr Andersen videre.

Morten Vinge-Maigaard supplerer: "Digitaliseringsprocessen ude i virksomhederne er jo i virkeligheden en rejse. Derfor skal vi være i stand til at forstå vores kunder på en måde. Vi skal tage dem i hånden og guide dem, således at it- og anden teknologi bedst muligt understøtter de forretningsmæssige strategier". Det er Kasper Emil Hansen helt enig i. Specialistviden skal være med til at bakke op om virksomhedernes omstillingsparathed.

Stilstand lig med tilbageskridt

Samtlige af panelets tre eksperter påpeger dog samtidig vigtigheden af ikke blot at tale kunderne efter munden. Den digitale transformationsproces giver nemlig i vid udstrækning mulighed for både at udfordre og at lade sig udfordre. Det kan forklares meget enkelt - udviklingen går så stærkt, at stilstand reelt er lig med tilbageskridt.

"Tænk blot på, hvor mange opstartsvirksomheder, der udfordrer de etablerede virksomheder. Hvis du står stille, bliver du overhalet. Det kan være en trussel for en virksomheds eksisterende forretningsområder, uanset hvor lukrative de er lige nu", siger Karina Behr Andersen. Derfor gælder det om hele tiden at udvikle sin kernekompetence og være vågen over for nye forretningsområder, mener hun.

Nysgerrighed og risikovillighed

Derfor handler det for Columbus også om at være i stand udfordre risikovilligheden ude i virksomhederne. For digital transformation handler langt mere om at være nysgerrig og turde gå nye veje, end det handler om teknologi. Målet er, at data skal drive virksomhederne. Teknologi er blot midlet. Den tankegang er Kasper Emil Hansen helt enig i. For fremadrettet skal Columbus være med til at udvikle kundernes forretning.

Kigger vi ind i 2022 bliver det nok en af de største udfordringer for en af landets helt store it-leverandører. Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen. Derfor understreger Morten Vinge-Maigaard, at det er mindst lige så vigtigt, at omstillingsparatheden er organisatorisk forankret i virksomhederne, således at det er helt tydeligt, i hvilken retning man ønsker at gå.

Virksomheden skal være klar

"Cloud-universet giver en skalerbarhed og fleksibilitet, der er second to none. Men det tager tid at gør sig fri af de gamle legacy-systemer, ligesom ny teknologisk skal modnes. Og virksomheden skal være helt klar over, hvor det giver mening at anvende den", siger Morten Vinge-Maigaard. Han bakkes op af Kasper Emil Hansen, der erkender, at det nogle gange kan gå lidt for stærkt, uden at virksomheden reelt har været klar.

Ekspertpanelet er dog rørende enige om, at dette ikke skal afholde virksomhederne fra at prøve at gå nye veje i bestræbelserne på at blive mere agile som virksomheder. For den virksomhed, der ikke forsøger noget, flytter sig ikke. Og lige præcis den disciplin ser Columbus frem til i endnu højere grad at dyrke sammen med sine kunder i 2022.

Talkshow: Fremtidens forretning er (stadig) digital. Lyt med når artiklens eksperter tager en snak om 2021 og deres forventninger for 2022:

Tilmeld dig her

Mere fra...

23.11.2023Columbus Global

Sponseret

The food and beverage industry: Create value together going to the cloud

22.11.2023Columbus Global

Sponseret

Columbus har fundet leder af global Power Platform-satsning

21.11.2023Columbus Global

Sponseret

Stærkt Q3-regnskab, nye ambitiøse vækstmål for 2024-2026 samt nyt fokus på Life Science

20.11.2023Columbus Global

Sponseret

AI blogserie - Opnå succes med dine AI-projekter og nyd godt af fordelene

17.11.2023Columbus Global

Sponseret

Commerce Snacks fra E-handelskonferencen 2023 serveret af Columbus

09.10.2023Columbus Global

Sponseret

Workshop i datavisualisering