Sådan kan effekten af chaufførmangel begrænses ved hjælp af ruteoptimering

Samtidig med at behovet for og kravene til levering øges, daler antallet af chauffører. Det lægger et stort pres på arbejdsgiveren om at fastholde og finde nye chauffører. Men der findes en løsning – med ruteoptimering kan chaufførernes produktivitet øges betydeligt.

- Lars Persson, salgschef hos Descartes Norden

I løbet af de seneste uger har vi kunnet læse om manglen på chauffører i Storbritannien, og hvordan det har ført til tomme hylder i butikkerne. Også i Norden ser vi samme tendens – der er ikke nok chauffører til at dække leveringsbehovet, en situation der ikke ser ud til at ændre sig i de kommende år med tanke på den hurtigt voksende e-handel.

For at mindske effekten af chaufførmanglen bliver arbejdsgiverne nødt til at gøre en indsats for at holde på de eksisterende chauffører og øge produktiviteten hos dem, der allerede findes i organisationen. Her kan ruteoptimering spille en vigtig rolle. Ved at implementere dynamisk ruteoptimering kan chaufførens leveringskapacitet øges med helt op til 35 procent. I større organisationer vil det svare til at ansætte yderligere ti chauffører.

Vigtigheden af at holde på chaufførerne

At holde på chaufførerne er afgørende. Fragtkørsel kan være meget belastende, især når dårligt planlagte ruter gør, at chaufførerne må kæmpe for at nå deres leveringer inden for køretiden. Det høje stressniveau, som chaufførerne udsættes for, gør, at mange søger job i en anden branche. Anvendelsen af machine learning, ML, inden for ruteoptimering kan være med til at fastholde chaufførerne ved at planlægge individuelle ruter baseret på førerens produktivitet. Machine learning kan også kortlægge, hvilke chauffører der udfører opgaverne på kortere tid end planlagt, og af den grund kan gøre flere stop.

Pågens skridt mod klimasmart og effektiv transport

Et eksempel på en virksomhed, der har effektiviseret transporten, er Pågen. Samtidig med at butikkerne skal betjenes på bedste vis med levering inden for forskellige tidsvinduer, skal chaufførerne også i deres rolle som sælgere sørge for kundekontinuitet og afholde de obligatoriske pauser. Ved hjælp af ruteplanlægningsværktøjer fra Descartes får Pågen den bedste udnyttelse af virksomhedens 400 biler og sikrer en normal 40 timers arbejdsuge for sine chauffører.

Der er ingen hurtig løsning på problemet med chaufførmangel. Samtidig med at arbejdsgiverne fortsætter indsatsen med at tiltrække nye chauffører, bør de også lægge vægt på at gøre de eksisterende chauffører mere effektive og sørge for, at de bliver i organisationen. Strategisk ruteoptimering er vigtigt for at øge kapaciteten hos de eksisterende og i stigende grad knappe chaufførressourcer.

Vil du vide mere om de udfordringer, som chaufførmanglen kan medføre, samt hvordan ruteoptimering kan øge de eksisterende chaufførers produktivitet? Læs mere i Descartes seneste Whitepaper her: https://www.descartes.com/da/hvordan-handteres-den-voksende-chafformangelen-i-norden

Mere fra...

27.02.2024Descartes

Sponseret

3 ud af 4 virksomheder inden for logistik oplever den mærkbare mangel på arbejdskraft

10.01.2024Descartes

Sponseret

Fire tendenser, der vil forme logistik- og transportbranchen i 2024

17.10.2023Descartes

Sponseret

Six ways to improve food & beverage distribution to hospitality outlets

17.10.2023Descartes

Sponseret

Why pharmacies are turning to route optimisation

04.09.2023Descartes

Sponseret

Ny forbrugerrapport fra Descartes: 57 procent er interesserede i CO2-neutral hjemmelevering

22.06.2023Descartes

Sponseret

Ny undersøgelse fra Descartes: 65 % angiver, at det er aktuelt at øge Transport Management-investeringerne