Sådan løses de tre største udfordringer ved fryselagring

Pandemien ændrede mange sektorer og pressede mange til at løse de største flaskehalse, der var blevet udsat i årevis. Fryselagring er helt klart et af disse områder.

Foto: SSI Schäfer.

Branchen har altid kæmpet med at tiltrække ansøgere til jobbet, med høje energiomkostninger og med placering af to forskellige temperaturzoner, stuetemperatur- og dybfrostområder, under ét tag, og planlægning af processer, der passer til begge. Med alle disse udfordringer i hverdagen, gjorde restriktioner og retningslinjer om isolation under pandemien det mere vanskeligt for kølekæderne.


Med kølekæde menes generelt logistikken omkring temperaturkontrollerede varer, herunder lagring, transport og håndtering. Det er mest relevant for markedssektorer som fødevareproducenter, fødevareforarbejdningsvirksomheder, fødevareleverandører, restauranter, dagligvarehandlen og medicinalvirksomheder. Disse virksomheder står generelt over for behovet for forskellige temperaturzoner under ét tag, når de skal opbevare dybfrost- og tørvarer. Processerne for disse segmenter skal optimeres og sekvenseres, når det kommer til opbevaring, plukning og pakning.

Produkterne skal også opbevares, så fødevaresikkerheden garanteres, også hvad angår fugtighed, temperatur osv.

Brancher med kølekædelogistik er nødt til at rette blikket mod delvist eller fuldt automatiserede løsninger, når de vil skabe vækst i virksomheden. Desuden bidrager e-handel også til at øge efterspørgslen efter hurtig levering. Dermed får valget af placering enorm strategisk betydning, både når det drejer sig om nybyggerier og udvidelser af eksisterende bygninger.

Foto: SSI Schäfer.

Det siger kunderne
Magnús Óli Ólafsson, CEO hos Innnes, forklarer, hvorfor automatisering var en gennemtænkt strategi og ikke et egentligt valg for virksomheden: "Vi kunne have fortsat virksomheden, som den var for 35 år siden og videreført den 100 % manuelle drift. Vi vidste, at hvis vi gjorde det, ville vi ikke være konkurrencedygtige. Konkurrenceevnen kan kun bevares ved at bruge teknologier.” 

Udfordringerne ved fryselagre med manuel håndtering
Først og fremmest skal driften indrettes praktisk. Der går nogen tid, før en investering giver afkast, og undertiden er det ikke det rigtige tidspunkt for virksomheden at foretage flere investeringer. Når vi overvejer langsigtede løsninger, er der flere potentielle forretningsudfordringer, der før eller siden kræver nogle ændringer.

En bedre arbejdsdag for dig
Manglen på kvalificerede specialister på markedet er et kendt problem inden for intern logistik. Lagerarbejde forbindes ofte med tunge løft, rygsmerter, ensidigt gentagne opgaver og sågar arbejde i farlige højder. Manglen på arbejdskraft er særlig høj på fryselagre, da arbejdsbetingelserne generelt er mindre tiltrækkende for medarbejderne, fordi de skal tilbringe en del af deres arbejdsdag i meget lave temperaturer. Det bliver særlig relevant, når vi overvejer manuel drift. Alt efter arbejdsopgaverne tilbringer de medarbejdere, der håndterer plukning af lastbærere og gaffeltruckførerne, en stor del af deres arbejdsdag i dybfrostområder. De lave temperaturer er ikke det eneste problem her. For det meste kræver både fødevarer og medicin ekstra forsigtighed, lagring og håndtering. Undertiden er problemet måske ikke indlysende, men alligevel foruroligende, at erkende på lagre med manuel håndtering. For eksempel kondensering fra medarbejderne, der går ind og ud af fryserummet. Det kan skade produkterne og forårsage isdannelse på overfladen, der kan øge sikkerhedsrisiciene for medarbejderne.


Delvist automatiserede eller fuldt automatiserede løsninger er det rigtige værktøj til håndteringen af ovennævnte udfordringer. Automatiserede løsninger reducerer personalebehovet på dybfrostlagre, men de fører sjældent til afskedigelser i den nuværende arbejdsstyrke.


Her kan en af de mulige løsninger være reorganisering af arbejdsprocessen, integreret med nogen automatisering.  En virksomhed kan overveje at tilføje et conveyorsystem og shuttler eller pallekraner til plukning af kasser eller paller og den efterfølgende transport til arbejdsstationerne ved hjælp af lastbærere. På den måde kan medarbejderne være med til at samle ordrerne, men med komforten i den ergonomiske vare-til-person (G2P) arbejdsstation i et miljø over frysepunktet eller med stuetemperatur. Det vil således gøre arbejdsvilkårene mere tiltrækkende for potentielle medarbejdere.


Denne løsning er ganske enkelt et eksempel på, hvordan den samlede tilgang kan se ud for en virksomhed. Uanset hvilke indlysende fordele den kan give, kan og skal den enkelte løsning tilpasses fleksibelt efter markedskravene, og skal kunne vokse sammen med virksomhedens behov. Det perfekte system tager udgangspunkt i en dataanalyse og et gennemtænkt løsningsdesign passende til kundens tilgængelige areal og tilpasset fremtidige vækstmål. Det kan være en udfordring kun at gennemføre reorganisering ved hjælp af interne ressourcer, og det er på det tidspunkt i processen, en rådgivning med en metodisk analyse af virksomhedens situation kan gå i gang. SSI Schäfer er både stolt af, at kundesupport og kommunikation er deres primære værdier, og at de kan levere skræddersyede løsninger til enhver virksomhed, store som små, så de kan nå de fastlagte mål.

Foto: SSI Schäfer.

Optimering af pladsen
Det er det emne, der hovedsageligt tages fat i først. Mangel på gulvplads er en af de tre største årsager til, at en virksomhed udvider eksisterende bygninger eller benytter en ekspert i intern logistik til en gennemgang af layoutet i en nuværende bygning, integrering af nyt udstyr i det eksisterende eller opgradering til en delvis eller fuldt automatiseret løsning.


I dybfrostområder er en nem og hurtig håndtering altid nødvendig. Hvis semiautomatisering er et bedre alternativ lige nu, kan mobile pallereoler være løsningen. Mobile pallereoler i dybfrostlageret giver et tydeligt overblik over indlagrede varer og direkte adgang til den ønskede gang. Dybfrostområder er dyrere end områder med stuetemperatur. Det er derfor fornuftigt at indføre teknologier, der giver mulighed for flere lagerlokationer på mindre plads, som f.eks. mobile reolsystemer. Skinnerne er forankret i gulvet og reolerne har hjul, så de kan skubbes frem, når der er behov for adgang. Når en vare skal hentes, finder systemet varen, og den relevante gang åbnes for direkte adgang via et lagerstyringssystem. Med blandt andet afstandssensorer opfylder vores mobile reolløsninger høje sikkerhedskrav og yder et væsentligt bidrag til et gnidningsløst og skadesfrit forløb i dit lager.


Optimering af pladsbehovet kan også løses med en automatiseret løsning som et højlager (HBW). På den måde bliver den vertikale plads udnyttet optimalt. Et højlager er et fuldautomatisk reolsystem kombineret med energieffektive Exyz-lagerkraner og pallekraner (SRM), som er udviklet til at give utrolig høj lagertæthed på et relativt lille areal. Det er særligt vigtigt i kølekæden, da hver kubikmeter/cm på lageret skal indrettes til de specifikke betingelser, også hvor der ikke indlagres produkter. Reolerne kan være fra 12 til 45 meter høje og kan bære fra tusinder til hundredtusinder af paller efter kundens respektive ønsker og behov.


Sagen er, at alle problemerne og løsningerne er indbyrdes forbundne. Ved at målrette et af dem kan virksomheden opleve endnu flere fordele end de oprindeligt forventede. Både automatiserede højlagre og pallekraner understøtter ikke kun kunder med høj lagertæthed og mindre areal, men de er også mere energieffektive eller hjælper med at genanvende energien.

Intet energispild
Energiregninger er en af de største poster på budgettet i enhver kølekædevirksomhed. Med manuel indlagring kan hylderne eller reolerne justeres i bredden så både medarbejdere og gaffeltrucks kan gennemføre plukningen. Det betyder mere plads til køling og lys, og derfor stiger omkostningerne. Denne budgetpost skal optimeres og automatisering er et godt værktøj til at hjælpe virksomheder med den opgave.


I et delvist automatiseret scenarie kan mobile pallereoler for eksempel være en fremragende løsning på at reducere energiomkostningerne. Alle reolerne skubbes tæt på hinanden og skubbes væk, når gangene skal give adgang til en vare. Det betyder, at pladskravene til mobile reoler er meget mindre end konventionelle reolsystemer. Vi optimerer frysearealet og belysningen, og reducerer de energiomkostningerne, der medgår til det.


Shuttle-systemer og pallekraner er konstrueret med energibesparelser i baghovedet. Nogle af pallekranerne kan arbejde i mørke eller med mindre belysning og giver således tilmed bæredygtige fordele. Det er helt bestemt noget manuel drift ikke kan løse.

På rette spor med SSI Schäfer
En bygning med et godt layout og med sekvenserede kølekædeprocesser understøtter en virksomhed med at skære ned på energiforbruget, reducere medarbejderudskiftningen og giver optimal sikkerhed på arbejdspladsen.


Det er vanskeligt at allokere nogle af de interne ressourcer til reorganiseringsopgaver, men de er dog vigtige for at understøtte den daglige drift i bygningen. Vores eksperter i intern logistik hjælper gerne med procesdesign, valg af det rette udstyr, lagermodernisering - eller "retrofit", som det også kaldes, så lageret tilpasses til de nuværende forhold. Vi rådgiver også om, hvordan fremtidige produktionskrav kan opfyldes. Før du ringer til en leverandør, skal du have følgende oplysninger ved hånden for at gøre processen hurtigere:
• Antal SKU’er
• Krav til flowet
• Hvilke varetyper
• Hvordan varerne bliver plukket (helpalle, lag, kasser osv.)
• Hvilke data, der skal hentes
• Nuværende softwareløsning og behov for en opdatering
• Aktuelt medarbejderantal og skiftehold, hvis der er tale om en modernisering eller udvidelse

SSI Schäfer kan hjælpe med rådgivning gennem hele processen. Når du vælger at samarbejde med SSI Schäfer får du fordelen af stor viden om og lang erfaring med kølekædebygninger over hele verden og løsninger til de mange små og mellemstore anlæg, vi har implementeret. Vi har ikke en “one fits all”-tilgang og vælger at tilpasse løsningen til kundens specifikke virksomhedsbehov. Kontakt din lokale ekspert i intern logistik i dag og få mere rådgivning.

Denne artikel er del af et tema:

Tema om den kolde forsyningskæde 2023

En kold forsyningskæde håndterer produkter, hvor det er afgørende at opretholde den rette temperatur og luftfugtighed. En typisk kold forsyningskæde involverer flere trin som for eksempel produktion, indsamling, transport, opbevaring og distribution. 

05.10.2023SSI Schäfer

Sponseret

SSI Schäfer indgår samarbejde med STL Lagerteknik A/S for at udbygge tilstedeværelsen i Danmark

15.12.2022SSI Schäfer

Sponseret

Sådan løses de tre største udfordringer ved fryselagring

24.10.2022SSI Schäfer

Sponseret

Automatisering som konkurrencefordel

17.10.2022SSI Schäfer

Sponseret

SSI Schäfer Group udnævner Michael Hillström til ny administrerende direktør for SSI Schäfer Nordics

19.09.2022SSI Schäfer

Sponseret

Den ultimative rejse fra manuel drift til automatisering

06.09.2022SSI Schäfer

Sponseret

Den ultimative rejse fra manuel drift til automatisering