Magasin

SCM+Logistik 03.2024

SCM.dk

Resiliens afløser effektivitet

Operations eller ’supply chain management’ har altid været fundamentet for virksomheders konkurrenceevne. Men der er ved at ske noget. Operations’ opgave er i færd med at ændre sig fra fokus på effektiv skalering til fokus på evne til hurtig tilpasning til skiftende vilkår i omverdenen. Resiliens og fleksibilitet afløser effektivitet som den nye store systemnøgle.

Tom Cook, CEO for Apple, som har skabt mere værdi for aktionærerne (shareholder value) end nogen anden CEO, er en operations specialist. Han mener, at innovation i operations eller supply chain har været helt afgørende for Apples succes – også da den beundrede og visionære Steve Jobs var CEO.

Den pointe bliver fremført af Martin Reeves og Adam Job i artiklen ’Operations in an Era of Radical Uncertainty’ fra oktober 2023 i Harvard Business Review. De er begge tilknyttet Boston Consulting Group’s BCG Henderson Institute.

Men de to forfattere fremhæver, at karakteren af konkurrenceevne skifter over tid – og det samme gør den rolle, operations spiller.

Historisk har operations’ væsentligste strategiske rolle været at skabe skaleringsevne for at opnå en effektivitetsfordel i forhold til konkurrenter. Det har den digitale revolution ændret på. Med digitale platforme og økosystemer, der forbinder leverandører og forbrugere, kan selv små opstartsvirksomheder opnå dominerende positioner og høje profitter.

Den nye kilde til konkurrencekraft er ifølge Reeves og Job ’fleksibilitet’ – forstået som evnen til løbende at tilpasse forretningsmodellen, så den danser i takt med skiftende teknologiske og konkurrencemæssige rammevilkår. Fleksibilitet kan betyde hurtig opskalering af løsninger, fordi nye muligheder popper op i markedet. Eller det kan betyde at præstere resiliens over for pludselige og uforudsete chok. Covid-19 pandemien viste med al mulig tydelighed, at resiliens var en hovednøgle til konkurrencekraft. Nogle virksomheder klarede aldrig at skærene, da pandemien rullede indover alle, mens andre faktisk var i stand til at håndtere chokkene på relativ kort tid. Ganske få virksomheder endte med at opnå strukturelle fordele af pandemien og er kommet ud på den anden side med en styrket markedsposition.

Vi bringer i dette magasin et tema om resiliens, hvor vi kommer omkring, hvordan COOP vil ’industrialisere’ alle processer. Vi kommer også omkring kunstig intelligens, det regenerative, Kina og Indien som verdens fabrik og sammenhængen mellem ESG samt resiliens.

Andre relevante filer