Smartere brugergrænseflader medfører klogere forretningsbeslutninger

Brugergrænsefladen er ofte det sidste, der udvikles. Efter brugerne er interviewet, funktionaliteten er bestemt, prototypen er udviklet, testet og klar til brug, så er brugerfladen den skinnende, farverige og endelige indpakning af softwaren. Forkert!

Brugergrænsefladen spiller en meget større rolle i udvikling af software og apparater, som for alvor skal understøtte brugere og øge produktiviteten. Overvejelser om brugergrænsefladen er med allerede i de første tiltag af produktudviklingen for at sikre, at alle fordele udnyttes. Hvis brugergrænsefladen først overvejes i de sidste stadier af produktudviklingen og kun betragtes som et visuelt udtryk, så kan det få negative konsekvenser for produktets anvendelighed og lønsomhed samt løsningen af de logistiske opgaver.

Kvaliteten af brugergrænsefladen kan resultere i forskellen mellem hurtig indførelse eller opgivelse, produktivitet eller stagnation og øget indtjening eller stigende omkostninger. Innovative virksomheder med Apple i spidsen sætter nye standarder for flydende, intuitive og brugerorienterede design. Virksomheder, der ønsker at blive taget alvorligt, har ikke råd til at ignorere vigtigheden af gode brugerflader i udviklingen af teknologi til privat såvel som professionel brug.

Inden vi går videre så lad os anerkende, at der er en indholdsmæssig debat om forskellen mellem brugergrænsefladen og brugeroplevelsen. Kommunikationsfolk ser overvejende ud til at have en negligerende holdning til brugergrænsefladen og proklamerer, at det kun handler om "det grafiske udtryk". Meget kort fortalt, så er brugerfladedesignet den del af produktet, som brugeren "møder", når han ser på applikationen, og brugeroplevelsen handler om, hvordan brugeren "oplever" produktet. En god brugerflade er det mest synlige resultat af det totale arbejde, der er lagt i brugeroplevelsen.

Hvad er fordelene ved en god brugerflade?

En gennemtænkt og grundig planlagt brugerflade giver en masse fordele, som går langt videre end at fange brugerens opmærksomhed i de første vigtige minutter. Kvaliteten af brugergrænsefladen påvirker hele oplevelsen og har indflydelse på alt fra styrken af virksomhedens brand til niveauet af de ansattes produktivitet.

Færre omkostninger til oplæring. Medarbejderne skal bruge længere tid på at lære at bruge softwaren og opnå det ønskede niveau af færdigheder, hvis brugergrænsefladen ikke er tilstrækkelig intuitiv og responderende. Det betyder, at virksomheden betaler for tabt produktivitet og udgifterne til en længere og mere intensiv træningsproces.

Bedre implementering. En dårlig planlagt og negligeret brugergrænseflade vil mindske medarbejdernes motivation for at bruge den nye teknologi, så færre vil bruge teknologien, og produktiviteten vil falde. Hvis medarbejderne ikke tager den nye teknologi i brug hurtigt nok, er det mest uheldigt, når teknologien er afhængig af en bestemt mængde brugere for at kunne bidrage positivt. Det gælder for eksempel kommunikationssystemer eller systemer, som bygger på samarbejde.

Effektiv branding. Konsekvenserne for et brand – at det kan blive påvirket negativt - på baggrund af et produkts brugergrænseflade er ofte overset. Hvis brugerfladen er designet dårligt, så falder det negativt tilbage på virksomheden, underminerer brandet og undergraver brugertilfredsheden på samme måde som dårlige produkter og dårlig service. I nogle tilfælde er brugergrænsefladen en af de stærkeste og hyppigste berøringsflader mellem et brand og medarbejderen samt forbrugeren, og i de tilfælde er risikoen for skader størst.

Øget produktivitet. De fleste mobile apps er designet primært til at øge produktiviteten ved at give brugerne adgang til at udføre opgaver, indhente informationer og være online hele tiden og overalt. Hvis brugeradfærd og ønsker ikke er ordentligt undersøgt og evalueret og udført på det rigtige tidspunkt i produktudviklingen, så vil det resultere i begrænset anvendelighed, og produktiviteten samt virksomhedens bundlinje vil påvirkes negativt.

Hvordan sikrer du en god brugergrænseflade?

Nu hvor det er konstateret, at de kritiske punkter for et produkts succes og brugeradfærd hænger sammen med brugergrænsefladen, så er spørgsmålet, hvordan virksomheder kan forbedre strategier og processer for brugergrænsefladen? Det essentielle er at huske, at ordet ”bruger” kommer før ”fladen”. Brugerne og deres behov skal være klart defineret, før udviklingen begynder, og den viden bør være den røde tråd i hele udviklingsprocessen.

Prioriter brugerne før funktionerne. Alt for ofte er udvikling af mobile enheder styret mere af egenskaber end af brugere og brugerbehov. Virksomhederne forsøger ofte at afslutte et sæt egenskaber inden, nogen har taget sig tid til at observere og dokumentere brugernes behov, adfærd og præferencer.

Start med virkelig at lære dine brugere at kende, før du overhovedet tænker på features. Lav interviews og observer. Find ud af hvordan og hvor brugerne allermest har behov for mobil support. Arbejder de udendørs, inde på kontoret eller begge steder. Hvilket niveau af tekniske færdigheder har de? Hvilke andre overvejelser kan have indflydelse på deres adfærd? Noget så enkelt som at dine brugere har større hænder, bruger handsker på lageret og derfor ikke kan betjene mindre mobile enheder har en stor betydning for brugergrænsefladen.

Hør efter eksperterne. Et godt mobilt produkt er resultatet af et samarbejde mellem mange forskellige faggrupper, som alle skal være en del af beslutningsprocessen.

For eksempel vil logistikchefen have afgørende information vedrørende en app eller enhed, der skal bruges til dag-til-dag opgaver. IT-chefen vil være i stand til at sikre systemsikkerhed og uhindret kommunikation mellem brugere og enheder. Og designeren af brugergrænsefladen vil være i stand til at få det hele samlet i en funktionel og intuitiv brugergrænseflade. Hvis man udelader ekspertisen fra en af bidragyderne, vil det resultere i, at produktet ikke kan imødekomme kravene fra brugerne og organisationen.

Skab oplevelse af ejerskab. At involvere slutbrugerne i produktudviklingen resulterer i et bedre slutprodukt, men der er en anden mere overbevisende grund til at anmode om deres input jævnligt. Teknologiske ændringer kan skræmme brugerne, selv når ændringerne er positive og fordelagtige. Ved at engagere brugerne tidligt i udviklingsprocessen kan virksomheder minimere negative reaktioner og skabe en form for ejerskab og forventning. Jo mere brugerne er involveret i processen, jo mere er de villige til at modtage forandringer og endda blive produktets ambassadører.

Overse ikke skærmstørrelsen. Når appen skal designes til at fungere på mange forskellige enheder, så er det vigtigt at huske på, at en type brugergrænseflade ikke passer til alle skærme. En løsning udviklet til en smartphone vil se forkert ud på en tablet og omvendt. Selv blandt forskellige smartphones vil brugergrænsefladen gengives forskelligt, hvorfor det specielt er en udfordring at udvikle en løsning til en BYOD arbejdsplads.

Undersøg forskellige muligheder. Der er en række ting, der skal overvejes, når der skal designes en mobil app, og hver af de muligheder indeholder fordele og begrænsninger. Overvej hver af dem inden den endelige teknologi vælges.

For eksempel tilbyder lokale apps glimrende integration, hvilket betyder, at de vil være i stand til at "tale" mere pålideligt med andre apps i det eksisterende system. De er også mere idéelle, når du har brug for at tilkoble appen til hardware drivers til printere, scannere og andre perifere emner. Men det kan være nødvendigt at programmere brugergrænsefladen til at fungere på forskellige skærme. Til sammenligning vil de såkaldte responsive web- eller cloud-baserede apps gøre brugere i stand til at bruge funktionerne fra alle skærme via internettet, og app’en tilpasses til en hvilken som helst skærm, der læser HTML5. Ulempen i dette tilfælde er, at brugeren skal have fuld adgang til internettet for at drage fordel af app’ens resurser og funktionalitet.

Brugerflade til logistik industrien

At designe en god brugergrænseflade til logistikindustrien kan indbefatte forskellige overvejelser såsom sikkerhed og holdbarhed i forhold til det typiske miljø i virksomheden.
 
Medarbejdere kan for eksempel skulle bruge enheden, mens de kører, betjener maskiner eller bærer pakker eller andet udstyr; så det at kunne betjene enheden og brugergrænsefladen med en hånd er vigtigt. Medarbejdere kan også bevæge sig igennem miljøer med dårlig belysning eller ekstreme temperaturer. Alle disse faktorer skal tænkes med, når app’en skal designes.

Der er også visse begrænsninger vedrørende enheden, der skal overvejes. Behovet for indbyggede scannere eller andet specialiseret udstyr kan begrænse mulighederne for hårdføre enheder eller specielle operative systemer. Det vil have indflydelse på brugergrænsefladen ikke kun, fordi det skal fungere på denne enhed, men også fordi en mindre brugervenlig enhed kan kræve, at brugergrænsefladen skal være endnu mere brugervenlig og attraktiv for at kompensere for dette.

Mobile logistikmedarbejderes behov kan også give fordele ved, at udviklerne tænker i at udelukke unødvendige funktioner på PC’en. Det kan spare hukommelse og give en lettere og mere lydhør brugerflade.

Mere end noget andet er det vigtigt at huske, at dagens arbejdsstyrke er mere avanceret og har højere forventninger end nogensinde tidligere. Ved at være vant til Apples og Androis fejlfrie brugerenheder, så vil de være mere åbne og modtagelige over for apps, der i udseende, oplevelse og funktionalitet ligner disse med "pinching", "scrolling" og "swiping" og andre touch kommandoer, der bliver standardelementer i de moderne brugeroplevelser.

Flere informationer kan fås hos Victor Surpaceanu, Manager, Consafe Mobility victor.surpaceanu@se.consafelogistics.com
Eller på det lokale salgskontor.

Mere fra...

05.02.2024Consafe Logistics

Sponseret

2024 trend report

21.11.2022Consafe Logistics

Sponseret

The importance of flexible warehouse automation.

04.04.2022Consafe Logistics

Sponseret

AUTOMATED WAREHOUSE SYSTEMS – THE CASE FOR FLEXIBILITY

03.02.2022Consafe Logistics

Sponseret

4 warehouse management challenges and how to solve them

18.01.2022Consafe Logistics

Sponseret

What is warehousing?

04.01.2022Consafe Logistics

Sponseret

The future of a digital warehouse is driven by data