Stregkodescanning er stadig central for tryghed for patienter og plejepersonale

På næsten daglig basis forhindrer simpel stregkodescanning utilsigtede hændelser ifb. med medicinering. Så hvordan kan vi få tænkt scanning ind i flere processer?

Momentum skal holdes

”Der er forskel på at have et redskab og på at bruge det. Sådan er det også med stregkoder. Udvikling i lovgivningskrav i Danmark og globalt har gennem de sidste 5-10 år bevirket, at der nu findes stregkoder på stort set alle lægemidler og i stigende grad på medicinsk udstyr lige fra implantater til kirurgiske instrumenter. Dermed er redskabet på plads, og nu skal vi tænke i at få brugen af stregkodescanning ind i processer og it-systemer”, mener Jesper Kervin Franke, Head of Healthcare Sector i GS1 Denmark:

”Gennem flere år har GS1 Denmark fulgt og støttet diverse projekter med det formål at bruge stregkodescanning til at styrke patientsikkerheden på danske hospitaler. Vi har mødt – og møder stadig – mange ildsjæle, som arbejder hårdt på at gøre stregkodescanning til en naturlig del af hverdagen, eksempelvis når der dispenseres medicin i medicinrummet, og når medicinen administreres til den enkelte patient. Det er dét momentum, der er så vigtigt at holde”.

Tryg afklaring i tvivlssituationer

Farmaceut Louise Konradsen Refsgaard og Farmakonom Chiman Moradi, fra Region Hovedstadens Apotek på Herlev Hospital har disse erfaringer med stregkodescanning:

”Som lægemiddelfagligt personale på en hospitalsafdeling er vores vigtigste opgave at sørge for, at den rette patient får den rette medicin på det rette tidspunkt og i den rette dosis. Stregkodescanning af lægemiddelpakningerne udgør en dobbeltkontrol, som hjælper os med at løse denne opgave til perfektion: Hvis det scannede lægemiddel ikke stemmer overens med patientens ordinationer, dukker der nemlig en advarsel op på skærmen”.

Situationer med særlig høj risiko for utilsigtede hændelser opstår, når lægemidler ligner hinanden, og når det skal afgøres, om to lægemidler kan behandles som substitutter, fortæller Chiman og Louise:

”Stregkodescanningen er særligt nyttig, når pakninger, der indeholder forskellige lægemidler eller forskellige styrker og formuleringer af samme lægemiddel, ligner hinanden og nemt forveksles. Stregkodescanningen er også en god hjælp i forhold til lægemiddelsubstitution – hvis man fx er i tvivl om Pamol svarer til Panodil – her accepteres scanningen kun, hvis lægemidlerne betragtes som værende generiske. Sygeplejersker, som har mindre kendskab til medicin og derfor flere faglige udfordringer hermed, giver i endnu højere grad udtryk for, at stregkodescanningen er en stor hjælp i en hverdag med mange forskelligartede opgaver, travlhed og afbrydelser”.

”Vi oplever næsten på daglig basis, at stregkodescanningen forebygger utilsigtede hændelser i forbindelse med medicineringen af vores patienter. Stregkodescanning af lægemidler resulterer således i øget sikkerhed og tryghed for både patient og medarbejder”, konkluderer Louise og Chiman.

Opbakning fra sygeplejersker

Også ude på afdelingerne, er der en positiv stemning hos plejepersonalet, som ser fordelene i, at stregkoderne giver en ekstra hånd med ift. at sikre at den rette medicin når den rette patient. Her er Tina Terkelsens, sygeplejerske fra Rigshospitalets semiintensive børneafdeling, oplevelse med stregkodescanning:

”Jeg synes, det er trygt, at jeg kan scanne medicinen. Det har fanget nogle fejl, særligt når jeg dispenserer samme lægemiddel med forskellige dosis. Der har scanneren gjort mig opmærksom på, at jeg har taget forkert fra hylden. Vi scanner altid medicinen, når vi doserer. Det er ikke noget vi tænker over mere, men bare noget vi gør. Når der engang imellem er et lægemiddel, hvor jeg ikke kan scanne stregkoden, så bliver jeg irriteret, fordi det gør det nemmest for mig, når jeg kan.”

”Det er afgørende, at personalet kan se fidusen i at scanne stregkoder, for det er unægteligt en ekstra arbejdsgang for dem. Men kun fra en overfladisk betragtning, for scanningen forhindrer jo en mængde arbejde, i og med at den forebygger fejl”, vurderer Jesper.

Også potentiale i kommunalt regi

Det er ikke kun i hospitalsregi, at man tænker på stregkodescanning som et middel til at styrke sikkerheden for borgerne og trygheden for ”de varme hænder”:

”Hos GS1 Denmark intensiverer vi nu indsatsen for at hjælpe kommunerne med at få glæde af de stregkoder, som nu er på stort set alle lægemidler, og som bliver krav på medikoteknisk udstyr – inklusive de hjælpemidler, som kommunerne udleverer til borgerne. At stregkoder findes på produkter er en forudsætning som er på plads, så nu drejer det sig om at tænke den unikke identifikation som ligger i stregkoderne ind i medarbejdernes processer. Og det går vi aktivt ind i at støtte”, lover Stine Vestergaard, Healthcare Specialist i GS1 Denmark.

Vil du vide mere?

Så kontakt Jesper eller Stine hos GS1 Denmark, eller begynd med et besøg på www.gs1.dk/sundhed

Må vi inspirere dig til at få mere ud af jeres medlemskab og den måde, I udnytter vores standarder og services? Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Mere fra...

04.07.2024GS1 Denmark

Sponseret

5 gode råd til at kortlægge dine emballagedata

02.07.2024GS1 Denmark

Sponseret

22 af verdens største virksomheder er enige: Farvel stregkode – og velkommen QR-kode fra GS1

02.05.2024GS1 Denmark

Sponseret

Værktøj til at beregne emballage er nu tilgængeligt på engelsk

23.02.2023GS1 Denmark

Sponseret

Hvad har bilbatterier, brystimplantater, kaffekopper og flødeboller til fælles?

20.01.2023GS1 Denmark

Sponseret

Dansk Retursystem og GS1-stregkoder i unik kombination

22.09.2022GS1 Denmark

Sponseret

Stregkoder kan guide danskerne gennem mærkningsjunglen