Øget effektivisering og højere rengøringsniveau!

Fremtidens virksomheder satser på øget brug af robotter til varetagelse af monotone rutine opgaver. Derved frigives vigtige ressourcer til mere relevant arbejde

Adlatus CR 700 på arbejde i logistik center.

Hvem vil ikke gerne sige ja til ovenstående?

Logistik-området i dag er allerede højt effektiviseret.

Derom skal der ikke herske tvivl.

Robotter og automatiserede løsninger har vundet frem på adskillige store lager-lokationer.

Det er der naturligvis en grund til.

Robotterne er effektive og de løser en lang række af de problemer branchen førhen stod overfor.

Nu er skridtet kommet til også at benytte robotter til rengøringen af de store lagerhaller og kontormiljøer.

En rengjort terminal/hal/lager og lignende er en kæmpe fordel på alle fronter.

Robotter til rengøring er i dag så avancerede, at de kan tilbyde en kæmpe fordel.

De er økonomiske, grundige, har en høj grad af sikkerhed og endelig kan de fjerne monotone, tidskrævende opgaver.

Opgaver hvor ressourcerne kan udnyttes langt bedre, end at sidde på en gulvvasker og køre frem og tilbage. Ofte i adskillige timer på en dag.

Timeprisen for en robot ligger på ca 15,- kr. (ved normal leasing over 48 mdr)

Desuden arbejder den hele døgnet, året rundt.

De store robotter rengør tusindvis af m2 i døgnet, hvilket er muligt da robotterne er fuldautomatiske.

Det betyder, at de med en docking-station selv kører hen og lader op, tømmer snavset vand af og påfylder nyt.

Efter endt opgave udsendes en fyldestgørende rapport over:

  • Hvad der er gjort rent og evt. ikke gjort rent. 
  • Hvor stort et forbrug der har været. 
  • Robottens almene tilstand og hvilke dele der evt bør skiftes osv.

Det er dermed muligt at få et særdeles ensartet produkt i sin rengøring samtidig med, at man frigiver ressourcer til mere nyttige formål.

Selve rengøringsstandarden kan også højnes, da man eksempelvis kan lade robotten gøre rent flere gange om ugen/dagen, set i forhold til det nuværende rengøringsniveau.

Axson Clean Solutions A/S er førende specialister inden for industrielle rengøringsrobotter.

Vi kommer gerne forbi din lokation og demonstrere fordelene på din egen hjemmebane.

Så kan du med dine egne øjne se hvad du kan opnå.

13.06.2021Axson Clean Solutions A/S

Sponseret

Øget effektivisering og højere rengøringsniveau!