3 ud af 4 virksomheder inden for logistik oplever den mærkbare mangel på arbejdskraft

For nylig udgav Descartes Systems Group brancheundersøgelsen 'How bad is the supply chain and logistics workforce challenge?', som ser på, hvordan mangel på arbejdskraft påvirker virksomheder inden for transport, logistik og supply chain.

Foto: Adobe Stock

Undersøgelsen viser en tydelig sammenhæng mellem, hvordan virksomheder formår at fastholde deres medarbejdere og virksomhedernes resultater. Nordisk salgschef hos Descartes, Lars Persson, kommenterer undersøgelsesresultaterne og fremhæver flere forskelle mellem forskellige erhvervskategorier. 

– Det er tydeligt, at virksomhedernes mangel på kvalificeret personale påvirker det økonomiske resultat, servicen over for kunderne og muligheden for at håndtere højsæsonerne på en god måde. Her skal virksomhederne inden for transport og logistik arbejde bevidst med deres rekruttering og have en agil tilgang til den skiftende efterspørgsel, der hersker på forskellige markeder, siger nordisk salgschef hos Descartes, Lars Persson.

Undersøgelsen blev gennemført i slutningen af 2023 i samarbejde med SAPIO Research. I alt blev 1.000 personer, der arbejder inden for produktion, distribution, detailhandel, transport og logistik, interviewet. Ud over respondenter fra Sverige, Norge, Danmark og Finland var der også deltagere fra flere europæiske lande samt USA og Canada. Resultaterne viser, at det er virksomheder inden for transportbranchen og lagervirksomheder, der er hårdest ramt af personalemangel.

– På trods af den aftagende økonomiske vækst har den generelle opfattelse været, at manglen på arbejdskraft ville aftage de seneste år, men det ser ikke ud til at være tilfældet. Det bekræftes af, at 76 procent af de adspurgte angiver, at der er en betydelig mangel på kvalificeret personale, fortæller Lars Persson og fortsætter: 

– Undersøgelsen viser også, at virksomheder inden for supply chain og logistik kæmper med at rekruttere kvalificeret personale. Denne udfordring vil også fortsætte fremover, siger nordisk salgschef hos Descartes, Lars Persson. 

Undersøgelsen kiggede blandt andet på personaleomsætningen. Resultatet viste, at andelen af virksomheder i transportsektoren med høj personaleomsætning steg fra 61 % til 65 %, mens virksomheder med lavere personaleomsætning oplevede et fald fra 61 % til 57 %. I Norden (70 %) og Frankrig (68 %) var andelen af virksomheder, der oplevede transportvirksomheden som hårdest ramt af personalemangel, højere sammenlignet med andre regioner.

I kan læse hele brancheundersøgelsen 'How bad is the supply chain and logistics workforce challenge?' her

Mere fra...

27.02.2024Descartes

Sponseret

3 ud af 4 virksomheder inden for logistik oplever den mærkbare mangel på arbejdskraft

10.01.2024Descartes

Sponseret

Fire tendenser, der vil forme logistik- og transportbranchen i 2024

17.10.2023Descartes

Sponseret

Six ways to improve food & beverage distribution to hospitality outlets

17.10.2023Descartes

Sponseret

Why pharmacies are turning to route optimisation

04.09.2023Descartes

Sponseret

Ny forbrugerrapport fra Descartes: 57 procent er interesserede i CO2-neutral hjemmelevering

22.06.2023Descartes

Sponseret

Ny undersøgelse fra Descartes: 65 % angiver, at det er aktuelt at øge Transport Management-investeringerne