3000+ CBS studerende får Power-to-X-kompetencer

Power-to-X (PtX) bliver hovedtema i undervisningen i 2021-22 på de to største fag på HA og HD på CBS.

Power-to-X bliver introduceret som case i undervisningen af HA- og HD-studerende i løbet af det kommende år på CBS. Arkivfoto.

05.10.2021

Sponseret

CBS - HD

FN’s Klimapanels sjette rapport om klimaforandringerne, offentliggjort i august 2021, er en aktuelt påmindelse om, at nye satsninger som eksempelvis PtX vil være afgørende for den globale, og herunder den danske, klimaindsats og dermed for mulighederne for at reducere klimakrisens omfang. PtX handler basalt set om at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan erstatte fossile brændsler til brug i bl.a. skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

Power-to-X (PtX) bliver hovedtema for undervisningen i 2021-22 på CBS i fagene Erhvervsøkonomi og Organisationsøkonomi på studierne HA og HD. Det betyder konkret, at mere end 3000 CBS-studerende i sommeren 2022 vil være klædt på til at analysere og diskutere et højaktuelt emne på samfundets dagsorden.


FOKUS PÅ ÉT TEMA

Carsten Ørts Hansen, institutleder ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS, fremhæver tiltaget som udtryk for CBS’ fortsatte indsats for at engagere forskere og studerende i den aktuelle samfundsdebat. En omfattende indsats de senere år for at skabe sammenhængende fagmoduler på tværs af studieretninger gør det nu muligt at fokusere opmærksomheden for en stor gruppe af studerende på ét bestemt tema. Og det er det, der nu sker med PtX.

”Vi ændrer ikke det, vi underviser i, men vi ændrer den kontekst, vi bruger i undervisningen. Vores studerende bruger den teori og analytiske tilgang, de lærer på CBS, til at lave kompetente analyser og bud på konkrete PtX-udfordringer,” siger Carsten Ørts Hansen.

Han tilføjer, at PtX kommer ind via de konkrete cases, som bliver brugt i undervisningen og til eksamenerne. I det kommende år vil CBS indgå samarbejde med virksomheder, der allerede er aktive på PtX-området, og engagerer de studerende i aktuelle problemstillinger, som virksomhederne står over for.

”De endelige beslutninger om, hvilke investeringsprojekter med fokus på PtX, der skal have gang på jord, baserer sig i vid udstrækning på erhvervsøkonomiske analyser – og det skal vores studerende beherske og kunne bidrage aktivt med. Både når de arbejder med konkrete cases i undervisningen, og når de siden kommer ud på arbejdsmarkedet,” siger Carsten Ørts Hansen.

KLASSISK ERHVERVSØKONOMI

Han peger på, at klimakrisen kræver, at vi udvikler og accelererer løsninger, som stadig er i en lille skala – og hvor potentialet endnu er ukendt. Det gælder også for PtX. Succes med den grønne omstilling er ikke mindst betinget af, at det kan lykkes at bringe produktionsskalaen op og omkostningerne ned – og det er faktisk klassisk erhvervsøkonomi, pointerer Carsten Ørts Hansen.

”I forhold til PtX gælder det om at få sat gang i demonstrationsprojekter, som vi kan analysere og lave beregninger på som afsæt for at identificere mulighederne for skalering og kommerciel industrialisering. Vi kan fx lære de studerende at udarbejde analyser af incitamenter, omkostninger og finansieringsmuligheder, og skabe grundlag for investeringsbeslutninger. Det er alt sammen vigtige skridt på vejen mod at klarlægge, hvordan nye PtX-koncepter bliver konkurrencedygtige med de eksisterende energiløsninger.”    

FORSKNING I PtX

Udover at fokusere knivskarpt på PtX i undervisningen, har CBS igangsat en række forskningsprojekter på området. Det gælder fx et projekt om decarbonisering i den maritime sektor. Resultaterne herfra og fra anden PtX-relateret forskning formidles bl.a. gennem en seminarrække, der er åben for alle interesserede og annonceres på CBS’ hjemmeside. 

”Samlet set afspejler indsatsen, hvordan vi på CBS gennem undervisnings- og forskningsaktiviteter arbejder målrettet med at accelerere den grønne omstilling i samfundet. For ét er at tage politiske beslutninger, noget andet er realiseringen af dem, hvilket er betinget af, at der er viden og kompetencer til stede, som kan udfolde mulighederne,” understreger Carsten Ørts Hansen.
Han fortæller, at man på Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS gerne vil i kontakt med virksomheder, som er aktive på PtX-området, med henblik på samarbejde om konkrete cases til undervisningen på HA og HD. I løbet af 2021-22 vil der blive anvendt cases fra både store, mellemstore og mindre virksomheder.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte en af følgende CBS-medarbejdere, hvis du ønsker dialog om PtX:

Institutleder Carsten Ørts Hansen – ch.om@cbs.dk
Lektor Tamas Vamosi – tv.om@cbs.dk
Studielektor, Programme Director Carsten Scheibye – cs.om@cbs.dk
Lektor Eric Bentzen – eb.om@cbs.dk

Mere fra...

07.10.2021CBS - HD

Sponseret

CBS-ledet partnerskab om energiomstilling og havne som knudepunkter

05.10.2021CBS - HD

Sponseret

3000+ CBS studerende får Power-to-X-kompetencer

30.03.2021CBS - HD

Sponseret

Fra butikshandel til udrulning af fibernet