Automatisering kan bane vejen for bæredygtig lagerdrift

Vi står overfor en udfordring: Lagre bliver kun større for at imødekomme vækstambitioner og efterspørgsel; på den anden side er det nødvendigt at nedbringe omkostningerne, især i for den nuværende økonomiske situation, men også i forhold til miljøet.

Bæredygtig lagerdrift handler både om miljø, om medarbejdere og om at understøtte virksomhedens vækst..

Det velkendte amerikanske forsknings- og konsulentfirma Kearney skønner, at 80 % af forbrugerne overvejer, hvor meget deres indkøb påvirker miljøet.

Det er en kompleks tilgang til bæredygtighed, men det er nødvendigt, og det gælder ikke kun for forbrugere og enkeltpersoner. Det gælder også for virksomheder, som fokuserer på miljø og bæredygtighed.

Mange virksomheder og især dem, der opererer indenfor fremstilling og distribution, har allerede indarbejdets FNs 2030 verdensmål for bæredygtig udvikling i deres strategier. Bæredygtighed bliver derfor en integreret del af den strategiske planlægning af kerneaktiviteterne i virksomheden.

Det er derfor nu et helt oplagt tidspunkt, hvor du kan gentænke, hvordan din lagerdrift påvirker miljøet.

3 væsentlige elementer i et bæredygtigt lager

Den seneste rapport fra Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP)  ’State of logistics 2022’ peger på at:

"Virksomheder indenfor industri, produktion og logistik er storforbrugere af energi og fossile ressourcer og udledere af drivhusgasser, og derfor skal de spille en ledende rolle i forhold til bæredygtighed. Bedre synkronisering af forsyningskæder, kombineret med fælles mål for bæredygtighed er afgørende for at indfri målene for reduktion af drivhusgasser."

Ifølge Cascade Energy, rådgiver indenfor energistyring i industrien, er energiforbrug den næst højeste driftsudgift i kølelagre kun overgået af udgifter til arbejdskraft. 

Forestil dig hvilken indflydelse dette har i fødevarelagre og fødevaredistribution, hvor køling bruger omkring 50 % af det samlede energiforbrug, og værdien når op på 60-75 % i fuldt kølede faciliteter.

Vi står derfor overfor en stor udfordring: På den ene side bliver lagre kun endnu større for at imødekomme det evigt voksende vækstperspektiv og efterspørgsel; på den anden side er det nødvendigt at nedbringe omkostningerne, særligt med øje for den nuværende økonomiske situation, men også i forhold til miljøpåvirkningerne ved transport.

Hvad vil det sige at gøre lageret bæredygtigt? Hvilke skridt skal der tages?

Vi starter med de tre hjørnesten i bæredygtighed, som skal sikre at fremtidens kommende generationer også kan nyde samme eller højere trivsel mens vi samtidig beskytter planeten og miljøet.

Tre hjørnesten: Miljø, social og økonomi

  • Miljø: Initiativer målrettet reduktion af virksomhedernes samlede CO2 belastning
  • Social: Initiativer målrettet promovering af trivsel, sundhed og sikkerhed for medarbejdere og kunder
  • Økonomi: Initiativer målrettet sikring af fremgang i virksomhederne samtidig med at der opnås positive resultater for både miljø og samfund

Hvilke skridt kan du tage for at forbedre lagerets miljøpåvirkning?

Aktiviteter i ordrebehandlingen kan gøres mere bæredygtige med en række ændringer. Her vil vi se nærmere på reelle ændringer hen imod bæredygtighed som introducerer automatiserede plukkeløsninger i virksomhedens logistik.

Til behandling af små ordremængder er princippet ’vare til person’ en nødvendig tilgang, som faktisk er vidt udbredt i kontekst med automatiseret lager. Her er det varerne, der i et automatiseret, innovativt, og højeffektivt flow transporteres frem til medarbejderen, og det forbedrer ordrebehandlingsprocessen.

Den reelle fordel ved automatiseret ordrebehandling ligger i at varerne kan opbevares på mindre plads, mens pluk og ordreforberedelse bliver lettere for medarbejderen, som opholder sig i en nærmest stationær position.

Dette er optimalt for plukkeaktiviteter, og i denne fase er medarbejderne endda mere effektive, end når de skal bevæge sig rundt på lageret for at finde og plukke de bestilte varer.

Lad os analysere to automatiserede lagersystemer baseret på ’vare til person’ konceptet og undersøge hvordan de understøtter kravene i de tre hjørnesten: Miljø, samfund og økonomi:

Modula lagerautomater og horisontale karruseller kan håndtere tusindvis af forskellige emner og tilføjer høj effektivitet til opbevaring, pluk og pakning mens de samtidig understøtter et bæredygtigt lager.

>> Du kan læse mere om de tre hjørnesten her og hvilke tiltag, du kan iværksætte på dit lager, som kan bidrage til bæredygtig lagerdrift for medarbejdere og miljø og som samtidig bidrager tilvirksomhedens vækst.

Mere fra...

29.11.2023Hans Schourup A/S

Sponseret

Pakkelinjer med fuldautomatisk sortering hos Søstrene Grene

10.11.2023Hans Schourup A/S

Sponseret

Modula lagerautomat til varer med lav omsætningshastighed

26.10.2023Hans Schourup A/S

Sponseret

Innovativt Automationsprojekt til Sygehuset i Køge

20.09.2023Hans Schourup A/S

Sponseret

Kom og få en snak om automatisering

26.02.2023Hans Schourup A/S

Sponseret

Autonome mobile robotter: Sådan fungerer de og sådan kan de blive en del af dit lager

19.01.2023Hans Schourup A/S

Sponseret

Automatisering kan bane vejen for bæredygtig lagerdrift