Benchmarking

Har dine leverandør kontrakter haft eftersyn?? Få driftsoptimering på de 20% af forretningens kontrakter som ikke løbende bliver evalueret.

Virksomheder i dag har betydelig fokus på de driftsomkostninger som udgør 80% af budgettet (Altså de større leverandør aftaler), og lidt mindre fokus på de 20%.

Vores erfaring fra store og mindre virksomheder viser, at de løbende driftsomkostninger fra forretningens side er optimeret med indgået kontraktuelle forhold i afstemt periode.

Men vores erfaringer viser også at når en virksomhed indgår en aftale om leverance af ydelser i enhver form, har den en legitim interesse i at sikre, at prisen er i niveau med markedsprisen.

Og dog sker der undervejs i en aftaleperiode ofte ændringer i form af tilføjelse af nye services og ændring eller ophør af eksisterende services. I disse situationer er det ligeledes vigtigt, at man løbende har pejling på aftalens pris i forhold til markedet.

Her er det at Business-View vil gøre en forskel for jeres forretning.

Jeres forretning har i dag det bedste setup med henblik på indkøb og kontraktforhandling – og I skal se Business-View som jeres forlængede arm.

Vi har med vores kompetencer og mangeårige erfaringer muligheden for at lave en formodentlig bedre aftale på jeres eksisterende eller nye aftaler, og det er her vi ønsker at addere værdi til jeres forretning.

Læs mere på vores hjemmesiden

www.business-view.dk

06.06.2014Business-View

Sponseret

Verdens bedste Business Inteligence

22.05.2014Business-View

Sponseret

Klik HER og brug vores beregner og se hvor meget du kan spare på digital håndtering af faktura, fremfor manuel.

20.05.2014Business-View

Sponseret

Benchmarking

15.05.2014Business-View

Sponseret

Gør som 300 andre danske virksomheder - driftoptimere nu

06.05.2014Business-View

Sponseret

Verdens bedste Business Intelligent

25.04.2014Business-View

Sponseret

Meldgaard Holding A/S sparede 45%