Brambles bliver sponsor af FoodBank Leadership Institute

Logistikgiganten vil hjælpe med at uddanne fødevarebanker verden over i effektivisering af fødevareindsamlingen og best practices.

Logistik-og forsyningskædevirksomheden Brambles, som opererer i mere end 60 lande, primært under navnet CHEP, er som led i et partnerskab med Global FoodBanking Network (GFN) blevet sponsor for Food Bank Leadership Institute (FBLI). FBLI, som blev lanceret i 2006, er det eneste globale tiltag, der fokuserer på at styrke lokalsamfund og bekæmpe hungersnød gennem fødevareindsamling og fødevarebanker. Brambles’ økonomiske bidrag hjælper medlemmer af GFN med at udbrede kendskabet til og uddanne mennesker verden over til at drive effektive fødevarebanker.

Hvert år afholder GFN et FBLI-arrangement med henblik på uddannelse. Deltagerne i FBLI-arrangementet er førende personer inden for branchen, som arbejder med fødevarebanker som en model til at reducere både hungersnød og madaffald. FBLI tiltrækker ikke kun dem, der arbejder i fødevarebankerne, men også private virksomheder og thought leaders fra hele verden, som ønsker at være med til at løse de komplekse udfordringer, fødevaresektoren står overfor, fx hvordan man opfylder fødevarebehovet hos befolkningsgrupper i hungersnødsramte områder samtidig med at man reducerer mængden af madspild på globalt plan.

På nuværende tidspunkt har næsten 500 personer fra 63 forskellige lande allerede haft glæde af den træning, idéudveksling og netværk, som FBLI giver adgang til. I år fandt arrangementet sted i London den 25.-27. marts.  Temaet var "One Network. Toward Zero Hunger."

Craig A. Nemitz, Ph.D. (h.c.) Director of Field Services i The Global FoodBanking Network, siger:

"FBLI er kun muligt på grund af den generøse støtte, vi modtager fra vores erhvervspartnere. Vi er dybt taknemmelige for den fantastiske støtte fra Brambles, som bidrager med viden og evidensbaserede best practices, som kan hjælpe nye og endnu uudviklede fødevarebanker med at blive hurtigere etableret, ekspandere deres services og operere i henhold til højeste standarter på området.”

I forbindelse med årets FBLI-arrangementet faciliterede Juan Jose Freijo, Brambles’ globale chef for bæredygtighed, paneldiskussionen "Emerging Trends in the Global Food Industry Made Possible by Brambles" [Nye tendenser i den globale fødevareindustri muliggjorte af Brambles]. Sammen med talere fra Danone, Nielsen og Walmart og andre repræsentanter fra erhvervslivet, blev der debatteret skiftende tendenser, best practices og effektive fremgangsmåder til at håndtere nye problemstillinger og hjælpe fødevarebankerne med at etablere sig.

Juan Jose Freijo siger:

"Tilgængelighed af produkter er afgørende for alle fødevarebanker, og det samme gør sig gældende for viden og organisering. Vores historiske støtte til GFN har primært været baseret på koordinering af frivillige i varehusene, og at vi har stillet vores paller til rådighed til transport af varer til fødevarebankerne. Det er opgaver, der ofte går ubemærkede hen, men som er af afgørende betydning for fødevareindsamlingen. Vi er stolte af, at vi nu går endnu længere og ikke blot bidrager til væksten af de eksisterende fødevarebanker, men også styrker deres udbredelse og deler vores viden om best practices for at hjælpe mennesker i nød."

For tre år siden forpligtede Brambles sig til at yde et årligt økonomisk bidrag til GFN foruden et tilsvarende bidrag i ”naturalier” som f.eks. uddannelse og rådgivning i sikkerhed, logistik og lagerstyring på frivillig basis. Brambles indvilgede også i at formidle og facilitere brugen af paller og pallepoolingstjenester til GFN-medlemmernes fødevarebanker overfor sine øvrige kunder på verdensplan.

Om Brambles Limited (ASX:BXB) 

Brambles hjælper gennem navnene CHEP og IFCO med at flytte flere varer til flere mennesker på flere steder end nogen anden virksomhed i verden. Vores paller, kasser og containere udgør den usynlige rygrad i den globale forsyningskæde, og verdens største varemærkeproducenter betror os opgaven at transportere deres varer mere effektivt, bæredygtigt og sikkert. Som pionerer inden for deleøkonomi har Brambles skabt en af verdens mest bæredygtige logistikvirksomheder gennem deling og genanvendelse af deres platforme via en model, der kendes som "pooling". Brambles beskæftiger sig primært med dagligvarer (f.eks. tørre fødevarer, dagligvarer og sundhedsprodukter samt produkter til personlig pleje), friske produkter, drikkevarer, detailhandlen og den generelle fremstillingsindustri. Brambles har omkring 12.000 ansatte og ejer mer end 500 millioner paller, kasser og containere, der er organiseret i et netværk med over 850 servicecentre. Brambles opererer i over 60 lande med flest aktiviteter i Nordamerika og Vesteuropa. Få yderligere information på: www.brambles.com

Om The Global FoodBanking Network

The Global FoodBanking Network (GFN) er en international almennyttig organisation med hovedkvarter i Chicago, USA, der leverer mad til verdens sultende gennem etablering og styrkelse af fødevarebanker i mere end 30 lande. GFN fokuserer på at bekæmpe sult og forebygge fødevarespild ved at stille ekspertise til rådighed, kanalisere ressourcer, dele viden og opbygge forbindelser, der øger effektiviteten, sikrer fødevaresikkerheden og når ud til flere mennesker, der oplever hungersnød. Sidste år indsamlede og kanaliserede de fødevarebanker, der er medlemmer af GFN, mad til mere end 9 millioner hungersnødstruede mennesker.

CHEPs nye algoritme øger antallet af indsamlede paller i Europa med 500.000 enheder om året

21.05.2023CHEP Denmark

Sponseret

03.05.2023CHEP Denmark

Sponseret

CHEP Danmark planter læring om træer og naturressourcer hos næste generation

25.04.2023CHEP Denmark

Sponseret

CHEP Danmark på LOOP Forum 2023

12.04.2023CHEP Denmark

Sponseret

Et internationalt flow betyder mere effektiv forsyningskæde

09.01.2023CHEP Denmark

Sponseret

Brambles awarded CDP double ‘A’ score for transparency and action on climate change and forests

02.01.2023CHEP Denmark

Sponseret

Brambles for første gang nr. 1 på Dow Jones’ indeks over bæredygtighed