Case: Novartis minimerer risiko og styrker patientsikkerheden med GS1 DataMatrix

Novartis Pharma i Portugal udviklede og implementerede i 2010 et sporbarhedsprogram baseret på brug af GS1 2D DataMatrix. Så kan man følge produktets vej fra lager til patient, fra hospitalsapotek til operationsstue. Og man kan slå status op online i tilfælde af uønskede hændelser eller kvalitetsspørgsmål. Programmet er ved at blive indført i andre lande.

Kilde: GS1 Healthcare Reference Book 2013-2014

Hvad omfatter Novartis’ sporbarhedssystem?
Novartis implementerede et trackingsystem baseret på GS1 2D DataMatrix. Det giver mulighed for registrering af lægemidlets vej fra Novartis' lager til hospitalet, hvor patienten bliver behandlet, og endelig til patienten, der skal have medicinen. Dette omfatter dato og tid for hvert af de enkelte trin.

Hvordan virker det?
Der sættes fortrykte labels med en GS1 DataMatrix, herunder Global Trade Item Number (GTIN) og et serienummer, på den sekundære emballage. Serienummeret gør det muligt at identificere hver individuel produktpakning, som derefter kan forbindes til den patient, som modtog lægemidlet.

Når produktet forlader Novartis' lager, bliver hver enkelt pakning scannet individuelt. Dette trin sikrer, at den unikke identifikationskode på produktet registreres i en database, som hospitalerne kan tilgå.

Nem adgang til data på hospitalerne
For at kunne registrere lægemidlets vej på selve hospitalet har Novartis også udviklet et trackingsystem, som kan tilgås af de fem hospitaler, der indtil nu har indført det. Der anvendes meget forskellige systemer på hospitalerne, og for at sikre nem adgang blev der udviklet en internetbaseret applikation, hvor hospitalerne kan tilknytte det antal brugere, de har behov for for at opfylde de interne dispenseringskrav.

Når lægerne ordinerer medicinen på hospitalet, scanner farmaceuten de pakninger, der skal udleveres, og oplysningerne lagres igen i den samme database. Scanningen giver mulighed for at bekræfte, at medicinen blev leveret af Novartis og giver adgang til online-kontrol af batch og holdbarhed.

Efter medicinen er givet, indføres patientnummeret i databasen, så udleveringen af hver enhed til de enkelte patienter kan registreres.

Programmet gør det muligt at udføre forespørgsler efter dato for dispensering/scanning, behandlingsdato og patientnummer. Det sikrer hurtig identifikation af status for hver enkelt pakning, hvis det skulle blive nødvendigt.

Fortrolighed
Systemet er baseret på en automatisk identifikationsløsning, hvor patientdata forbliver fortrolige for alle andre end hospitalsfarmaceuten gennem hele processen i kraft af et krypteringssystem. Når patientnummeret registreres, bliver det automatisk skjult med en alfanumerisk nøgle. Desuden er patientnumrene forskelligt opstillede på hvert hospital, hvilket bidrager til sikkerheden for oplysningerne.

Konklusion
Sporbarhedsprogrammet er effektivt, brugervenligt og ikke vedligeholdelseskrævende. Det imødekommer på forhånd de ændringer, der vil blive indført i EU efter offentliggørelsen af EU-direktivet om forfalskede lægemidler.

Desuden understøtter det udleveringsprocessen og tracking på selve hospitalet fra apotek til operationsstue, hvilket mindsker risikoen for at forbytte medicinen og understøtter lagerstyringen. Det gør det muligt at kontrollere status online i tilfælde af en uønsket hændelse eller undersøgelser foranlediget af kvalitetsspørgsmål, både på hospitalet og hos Novartis.

Fra september til december 2012 er ca. 200 enheder af medicinen blevet fulgt. Projektet rummer et stort potentiale og bliver udvidet til andre produkter, fx hvor der er krav om skærpet kontrol med medicinen, såsom i kræftbehandling. I andre lande evalueres projektet allerede med henblik på implementering.

Vil du vide mere?
Hent ovenstående version af Novartis-casen på dansk på www.gs1.dk/sundhed 
Download hele Novartis-casen på engelsk på www.gs1.dk/sundhed
Kontakt Jesper Kervin Franke, Healthcare Manager i GS1 Denmark, på telefon 39 27 85 27 eller jkf@gs1.dk

Mere fra...

23.02.2023GS1 Denmark

Sponseret

Hvad har bilbatterier, brystimplantater, kaffekopper og flødeboller til fælles?

20.01.2023GS1 Denmark

Sponseret

Dansk Retursystem og GS1-stregkoder i unik kombination

22.09.2022GS1 Denmark

Sponseret

Stregkoder kan guide danskerne gennem mærkningsjunglen

19.09.2022GS1 Denmark

Sponseret

Ny undersøgelse: Smarte stregkoder minimerer madspild

15.09.2022GS1 Denmark

Sponseret

GS1 sætter standarden på Frode Laursens 166.000 kvm. store logistikcenter

04.05.2022GS1 Denmark

Sponseret

- Målet er at få GRØD ud i hele verden