Den resiliente Supply Chain bruger en digital tvilling

Modstandsdygtige eller resiliente organisationer er dem, der konsekvent innoverer. De kan dermed let reagere på mindre forstyrrelser og komme sig hurtigere. I Optilon mener vi, at man skal gøre brug af en digital tvilling. Læs her hvorfor.

Digital tvilling skaber den resiliente Supply Chain.

Vi lever i en verden med accelererende forandringer, og hvor fremtiden i mindre grad er en ekstrapolering af fortiden. Nogle hævder, at forandringen har været accelererende siden Big Bang. Denne pludselige acceleration er resultatet af radikale skift i væksten i beregningskraft og netværkskapacitet.

For at virksomhederne kan stå imod forandringerne, så har rigtig mange virksomheder valgt at bruge digitale Supply Chain teknologier som en måde at understøtte beslutningerne på, når lynet slår ned.

Digitalisering for modstandsdygtighed
For mange virksomheder har digitalisering og transformation af virksomheden været en løbende proces i mange år. De er simpelthen nødt til at gøre mere for at overleve og sikre deres konurrenceevne. Især når det uventede ser ud til at vente "rundt om hjørnet" mere end nogensinde. 

Det virksomhederne søger, er åbne, fleksible og skalerbare veje til at opbygge modstandsdygtige organisationer. Organisationer skal ikke kun være klar til at tilpasse sig “nye normaler”, men skal også med selvtillid kunne se fremad mod det ukendte. De skal være klar til at bevæge sig hurtigt fremad, når andre stadigvæk forsøger at finde ud af, hvad de skal gøre.

Covid-19-pandemien har fremhævet både vigtigheden af ​​Supply Chain-modstandsdygtighed, såvel som udfordringen med de dermed forbundne omkostninger. Hvad enten det drejer sig om at minimere omkostningerne eller sikre forretningskontinuitet. At anerkende vigtigheden af ​​begge ender af dette spektrum er vigtigt, når man vurderer, hvordan Supply Chain skal struktureres på længere sigt. 

Hvad er modstandsdygtighed eller resiliens?
Modstandsdygtige organisationer er dem, der konsekvent innoverer, så de let kan reagere på mindre forstyrrelser og komme sig hurtigt efter større forstyrrelser. 

Teknologi kan hjælpe organisationen med at finde den bedste beslutning eller beslutninger for et givet forretningsproblem inden for et defineret sæt af begrænsninger. Organisationer kan udnytte optimeringseffekten til scenarianalyse, hvilket muliggør stærkere indsigt og større adoption.

Digitalisering, automatisering, transformation. Alle disse

Den digitale tvilling
Gartner beskriver Supply Chains digitale tvilling som:

"En digital, dynamisk, realtids- og tidsfaset repræsentation af de forskellige associationer mellem de dataobjekter, der i sidste ende udgør, hvordan den fysiske Supply Chain fungerer."

En Supply Chain digital tvilling er en virtuel repræsentation af den virkelige verden. Investeringer i at skabe og bygge digitale tvillinger vil tilbagebetale sig igen og igen. De live-data, der fanges, kan bruges i alt fra kvalitetskontrol til lagerstyring. Supply Chain digitale tvillinger er også værdifulde, fordi de kan analyseres og udforskes af forskellige interessenter ved hjælp af forskellige typer værktøjer. De kan bruges af ingeniør-, produktions- og vedligeholdelsesteams til at eksperimentere med nye tilgange og hvad-hvis-scenarier uden at forstyrre den faktiske produktion.

De data, der er opsamlet af Supply Chain digitale tvillinger, er tilgængelige til at fodre Machine Learning modeller. Generelt gælder det, at jo større og mere varieret det datasæt, der analyseres, jo større er sandsynligheden for, at modellen vil opdage hidtil ukendte driftsmønstre. Men for at modellen skal være effektiv, så skal den analysere relevante data.

Hvis du gerne vil lære mere om den digitale tvilling så tjek denne ressoure med både webinarer, whitepapers og blogindlæg om den digitale tvilling så klik på dette link

Mere fra...

07.11.2023Optilon Danmark

Sponseret

Har dit lager et skjult potentiale, der kan realiseres ved intelligent planlægning af forsyningskæden?

22.05.2023Optilon Danmark

Sponseret

Supply chain - ny betydning på ledelsesniveau

21.05.2023Optilon Danmark

Sponseret

Supply chain – ny betydning på ledelsesniveau

08.09.2022Optilon Danmark

Sponseret

Vær med idag klokken 13-16.30 - Årets vigtigste Supply Chain konference

18.08.2022Optilon Danmark

Sponseret

Har i en plan for Cybersecurity i Supply Chain?

08.08.2022Optilon Danmark

Sponseret

Re-imagine the Supply Chain: Konference 8. September