En IT løsning du ikke skal udskifte, når din virksomhed vokser

I takt med at din virksomhed vokser, kan du ende med også at vokse ud af dine IT systemer. Det sker fordi systemerne ikke er gearede til at håndtere de mange ordrer, kunder, den øgede produktion m.m.

Resultatet bliver øgede udgifter til nye systemer og mange medarbejdertimer, som skal bruges på at skifte til nyt. 

Mange virksomheder oplever, at det er nødvendigt at skifte fx ERP systemet, fordi det ikke kan følge med virksomhedens vækst og ikke længere kan opfylde de krav, som virksomheden har til systemet. Samtidig starter nogle virksomheder (primært produktionsvirksomheder) ud med at bruge ERP systemets planlægningsmodul – hvis det har et sådant – men som virksomheden vokser og planlægningen bliver mere kompliceret, bliver det efterhånden svært at lave ordentlig planlægning i ERP systemet, og virksomheden må alligevel skifte til et planlægningssystem, som lever op til kravene. 

Kunder udvider med flere funktioner 
Det sker ikke hos de virksomheder, som vælger at planlægge deres produktion med ROB-EX Scheduler. Løsningen er netop bygget til, at man kan udvide den, samt til at håndtere planlægning i små, mellemsto-re og store virksomheder. Det er set flere gange, at virksomheder skifter ERP systemet, men beholder ROB-EX til fortsat at håndtere produktionsplanlægningen. 

Når virksomheder, som har ROB-EX, vokser og får flere eller andre planlægningsmæssige udfordringer, udvider de blot deres løsning, så de kan håndtere de nye udfordringer i planlægningen af deres produktion. Udvidelserne omfatter eksempelvis flere funktioner, flere brugere, udveksling af data mellem ROB-EX og ERP systemet m.m. 

Løbende udvikling og udvidelser
ROB-EX udvikler sig hele tiden med nye funktioner samt udvidelser og forbedringer af eksisterende funktioner. Funktionerne i programmet spænder vidt og giver mulighed for anvendelse i en lang række brancher. 

Og netop fordi der er så mange funktioner, moduler og mulighed for tilpasninger, kan planlægningssyste-met vokse i takt med din virksomhed. Det kan håndtere de mange forskellige krav til planlægningen, som løbende dukker op i takt med det større antal ordrer, maskiner, medarbejdere m.m. 

Mere info? Tjek www.rob-ex.dk eller giv os et kald på telefon 70 22 01 70. 

24.08.2023ROB-EX A/S

Sponseret

Kom med til ROB-EX Brugerdag 2023 og oplev premieren på ROB-EX Web Planner

Du kan stadig nå at tilmelde dig til ROB-EX Brugerdag 2023.

09.08.2023ROB-EX A/S

Sponseret

22.06.2023ROB-EX A/S

Sponseret

Invitation til Danmarks største event om produktionsplanlægning

10.05.2023ROB-EX A/S

Sponseret

Overblikket kom lige fra dag ét

03.03.2023ROB-EX A/S

Sponseret

ROB-EX giver en bedre forståelse hele vejen rundt

27.02.2023ROB-EX A/S

Sponseret

ROB-EX er et vigtigt skridt i vores digitalisering