EUC Lillebælt og RFID Specialisten udvikler sammen kursus indenfor RFID og NFC Teknologi

Kursus: Fremtidens sporing af varer og enheder. Hvad er RFID ?

Visa og Mastercard er i færd med at indføre NFC kort som betalingskort og andre ID-kort bliver og med indbygget RFID, så man kan identificere sig selv og betale trådløst..

RFID er en forkortelse for Radio Frequency IDentification og en fællesbetegnelse for alle de teknologier, der anvender radiobølger til at identificere mennesker og objekter. Som det fremgår af navnet, så ligger RFID-teknologiens primære styrke i evnen til at identificere forskellige objekter. RFID kaldes ofte den elektroniske eller fremtidens stregkode, da teknologien har nogle af de samme egenskaber som vi kender fra stregkoder både EAN-koder og QR-koder.

NFC er en forkortelse for Near Field Communication, har altid kort læseafstand, anvendes derfor ofte til dataoverførsel hvor man har særlig høje krav til sikkerhed/privacy som ved betalinger.

RFID og NFC er trådløs teknologier (radiobølger). Den læsbare afstand varierer alt afhængig af typen af RFID-tag og udstyret, de mest anvendte typer kan læses på op til 10 meters afstand, mens andre blot har en læseafstand på 2-4cm.

Med aktive tags som dog sjælent anvendes i Danmark kan man opnå læseafstande på op til 100m

Hvorfor er RFID og NFC interesant nu?

RFID og NFC er interesant fordi der lige nu sker en eksplosiv udvikling ved at teknologien kan blive allemands eje gennem Smartphone udviklingen. Langt de fleste nye smartphones der sendes på markedet nu har indbygget NFC og Nets (PBS) har lige meddelt at de nu vil modernisere dankortet til en NFC udgave, det kan meget vel blive den faktor der gør teknologien Mainstream også i Danmark, teknologien er meget udbredt og anvendt i Asien og USA samt store dele af syd og mellem Europa blandt andet Tyskland.

Mange af vores konkurrenter i udlandet anvender allerede RFID og NFC til optimering af produktions og logistik processer, lige som mange virksomheder møder en krav fra især udenlandske kunder om implentering af RFID i produkterne.

Med smartphone udviklingen bliver scannere meget tilgængelige og kunderne kan direkte læse RFID/NFC baserede informationer om produktet.  RFID/NFC bliver også en central del i det IoT (Internet of Things) der er ved at udvikle sig, og som mange produkter bliver en del af.

Med stregkoden kan man læse en ad gangen, med RFID kan man læse alle objekter i en hel colli på en gang. Stregkode-teknologi kræver en læsbar stregkoden for at aflæse den, men med RFID-teknologi kan RFID-taggen aflæses uden visuel kontakt, så længe den er indenfor scannerens radiobølge-felt.

Hvad består et RFID System af?

Et RFID-system består som det fremgår af diagrammet af to stykker hardware, som er henholdsvis RFID-tags og RFID-læsere.

En RFID-tag er ligesom stregkoden påhæftet det objekt, som den skal identificere og udveksle informationer om. Det kan være et produkt eller et menneske, ja, i princippet en hvilken som helst genstand. RFID-taggen udveksler informationer med RFID-læseren.

RFID-læseren er typisk i store installationer et selvstændigt stykke hardware, for mindre opgaver kan de være indbygget i en tablet, en infostander eller mobiltelefon.

Diagrammet illustrerer også RFID-systemets virkelige styrke, som ligger i evnen til at indsamle og flytte oplysninger om objekter fra den virkelige verden og til den virtuelle verden, hvor den egentlige informationsbehandling og analyse foregår. I praksis betyder det, at de objekter vi omgiver os med bliver i stand til at kommunikere om deres aktuelle tilstand og historik, hvilket giver et ocean af anvendelsesmuligheder. Man har allerede systemer, hvor redningsvestene i flyet automatisk fortæller kabinepersonalet at de for nylig er undersøgt og velfungerende. Et andet eksempel er lastbilen med fødevarer der afvises når det ankommer til supermarkedets distributionscenter, da man kan aflæse at varerne under transporten har været udsat for alt for høje temperaturer. Dette lader sig gøre med at sammenbygge sensorer, som måler temperaturer, tryk, rystelser og fugtighed med aktive RFID-tags.

Hvor anvender man RFID-teknologi i dag?

Det kan være meget vanskeligt at beskrive hvor teknologien anvendes, da den efterhånden er ganske udbredt og bruges indenfor utroligt mange forskellige brancher. Ud fra en virksomheds bevæggrunde for at implementere teknologien, kan man inddele RFID-anvendelsen i to kategorier: 1) optimering af forretningsprocesser og 2) udvikling af services.

Optimering af forretningsprocesser

Det er oftest ønsket om eller behovet for at optimere forretningsprocesser, der er den direkte årsag til at virksomheder vælger at investere i RFID. Ved at optimere forretningsprocesserne kan man bedre modstå konkurrencen fra andre virksomheder, da man bliver bedre til at udnytte sine ressourcer. Her har RFID vist sig effektiv til indsamling, styring og behandling af den information, som altid følger i kølvandet når produkter, materialer, maskiner og lignende udveksles internt eller mellem virksomheder. Indførelsen af RFID kan f.eks. bevirke at virksomheder kan:

 • Reducere svind
 • Forenkle arbejdsgange, reducere tidsforbrug
 • Effektivisere kvalitetskontrol
 • Optimere lagerholdningen
 • Forbedre identificering af varer
 • Synliggøre flaskehalse
 • Spore fejlleverancer
 • Forbedre håndteringen af returvarer

Udvikling af services

I takt med at RFID-teknologien bliver mere og mere udbredt, så vil den også finde vej til slutbrugeren og dermed den almindelige forbruger. Faktisk så er RFID allerede platformen for mange service-baserede løsninger, som mange bruger i deres dagligdag – måske endda helt uden at opdage det. Det er f.eks. RFID, som bruges i Brobizz og Easy-go systemet der er ved at blive en fælles EU transport-betaling.

Med RFID i produkterne kan man give kunderne services som:

 • on-demand nyhedsbreve
 • Opdaterede tips til vedligehold
 • Direkte adgang til den nyeste manual.
 • Reservedelsstyring
 • Plan for planlagt vedligehold
 • udskiftningsplaner (B2B kunder)

Visa og Mastercard er i færd med at indføre NFC kort som betalingskort og andre ID-kort bliver og med indbygget RFID, så man kan identificere sig selv og betale trådløst. Mulighederne er som sagt mange med den rette nytænkende og innovative forretningsstategi.

Kurset vil blive gennemført hos EUC Lillebælt, hvor Rita Westergaard fra RFID Specialisten vil være underviser på kurset.

Kurset er et 2 dages AMU kursus, som gennemføres på AMU vilkår. Der vil være mulighed for overnatning og forplejning på kurset.

Mål for kurset:

 • Forståelse for teknologien
 • Forskelle til stregkoder
 • Deltager skal kunne læse indhold i kasse, med specifikation af indhold, egenkontrol af pakning og modtage kontrol
 • Fejlfinding hvis systemet ikke gør som forventet
 • Opleve hvad der sker hvis man ændrer på omgivelser
 • Gennem egne test se hvordan der læses gennem materialer
 • Ideudvikling til egen hverdag i virksomheden
 • Lageroptælling med RFID
 • Styring af returemballage

Metoder:

Teoretisk og praktisk, både enkeltvis og gruppearbejde

 • Eksempler fra den virkelige verden
 • Test i lab-opstillinger
 • Hands on på stationære læsere, håndterminaler, tags og tags typer

Som det kan ses af beskrivelsen er kurset lagt op til at være en god blanding af teori og praktik, således deltageren får indsigt i ikke kun fordele, men også svagheder ved teknologien. Men samtidig læres også hvordan disse kan håndteres i praksis.

Første RFID kursus bliver gennemført som en del af et længerevarende lagerforløb. Første dag er 04.10.13 og dag 2 er 10.10.2013. Andet kursus er på 2 sammenhængende dage nemlig d. 28 & 29.11.2013. Der vil være mulighed for overnatning, hvis man komme langt fra.

Nærmere oplysning om kurset kan ved henvendelse til EUC Lillebælt, kursusafdelingen eller Henrik Helios.

12.09.2013EUC Lillebælt

Sponseret

EUC Lillebælt og RFID Specialisten udvikler sammen kursus indenfor RFID og NFC Teknologi