Få styr på vedligeholdelsen og få en sikker drift

To mand i vedligeholdelsesafdelingen er alt hvad Eaton behøver for at kunne sikre virksomheden en stabil drift uden alt for mange uhensigtsmæssige stop.

Nøglen til denne høje effektivitet er vedligeholdelsesprogrammer fra ERP-systemet IFS med en god kommunikation til de mange produktionsmaskiner.

Eaton Electric ApS er en af de førende virksomheder i Danmark, når det kommer til udvikling af mere effektive eltavler. Endvidere har de over en længere periode også arbejdet på at digitalisere sine processer internt, således at de i dag styrer hele deres forretning gennem ERP-systemet IFS.

Hos Eaton Electric er en stor del af produktionen i dag maskinstyret, og det betyder, at de med omkring 20 ansatte kan klare hele produktionen, hvor man førhen har behøvet op mod 200 ansatte. Dette skift stiller et større krav til de maskiner, der benyttes, eftersom disses funktionsdygtighed er nødvendig for at sikre produktionen. Denne udfordring bliver i IFS mødt med vedligeholdelsesprogrammer, der opsættes efter Eatons behov. Programmerne er med til at sikre, at maskiner bliver vedligeholdt løbende, at regelmæssige test bliver udført, samt at virksomheden bliver gjort opmærksom, hvis pludselige nedbrud skulle opstå.

Forebyggende Vedligehold

Ved brug af et ERP-system som IFS er det muligt for Eaton at oprette vedligeholdelsesprogrammer, som har samlet alle informationer, der skal benyttes ved et vedligeholdelsesarbejde på forhånd. Disse vedligehold kan ved brug af IFS blive opsat til at skulle udløses på baggrund af forskellige metoder.

Når maskiner benyttes i så høj grad, som det er tilfældet hos Eaton, er der et behov for at kunne sikre kvaliteten af produktionsapparatet. Den ene metode at gøre dette på, er ved brug af betingelses-baseret vedligehold, som udløses på baggrund af nogle parametre, Eaton selv har opsat. Dette kunne eksempelvis være en betingelse om, at en trykplade skal vedligeholdes, når maskinen har trykket 50.000 gange med denne. Informationen sendes til IFS fra de enkelte maskiner, og giver dermed mulighed for at have data i IFS, som afspejler det nuværende forbrug af driftstimer på hver enkel maskine. På den måde kan Eaton tage højde for sæsonudsving, hvilket giver mulighed for en meget agil produktion.

Uforudsete nedbrud kan dog stadig finde sted, uanset hvor mange forbehold man som virksomhed tager, og for mange produktioner vil det betyde, at hele eller dele af produktionen stopper med at køre, fordi maskinerne ofte er afhængige af hinanden. Derfor er det vigtigt, at et eventuelt nedbrud kan behandles på en hurtig og effektiv måde, hvilket Eaton gør ved at benytte en anden metode vedligehold, nemlig hændelses-baseret vedligehold. Her kan virksomheden hurtigt reagere på beskeden om et nedbrud, fordi informationen kommer fra den enkelte maskine og vil være synlig i IFS med det samme i form af alarmer, som derved gør medarbejderen opmærksom på nedbruddet.

Hos Eaton Electric benytter man både den hændelses- og den betingelses-baserede metode til deres vedligehold og sikrer derigennem en sikker og stabil drift.

15.08.2022Curit ApS

Sponseret

Hvordan holder du styr på dine kunderelationer?

28.07.2022Curit ApS

Sponseret

Mange behov indfriet i ét system

25.04.2022Curit ApS

Sponseret

HR – Del 3 – Strategisk HR er motoren under forretningsmålene

17.03.2022Curit ApS

Sponseret

Nyt samarbejde mellem Grafisk Maskinfabrik og Curit

16.03.2022Curit ApS

Sponseret

HR – Del 2 – Arbejd proaktivt med jeres kompetencekraft i IFS Cloud

10.02.2022Curit ApS

Sponseret

Tema HR – MUS-samtalen (Del 1)