Tema HR – MUS-samtalen (Del 1)

Kan man tale om bløde værdier og et ERP-system i samme sætning?

Den velkendte MUS-samtale handler om medarbejderstrivsel og udvikling, og i en serie på tre indlæg stiller vi skarpt på nogle af de værktøjer, IFS tilbyder til at understøtte en mere kvalitativ tilgang til det strategiske HR-arbejde. I første indlæg zoomer vi ind på MUS-samtalen som en iterativ proces, der kan optimere performance og opretholde arbejdsglæde.   

MUS-samtalen er en dialog mellem leder og medarbejder, som handler om medarbejderens generelle trivsel, jobtilfredshed og udvikling. Samtalen skal danne grundlag for, hvordan man kan opretholde arbejdsglæde og optimere performance hos den enkelte medarbejder.

I dette indlæg vil vi forsøge at kaste lys over, hvordan man kan bruge IFS i forbindelse med sit strategiske HR-arbejde, herunder MUS-samtalen. I løbet af de næste par måneder tager vi derudover et kig på forskellige områder af HR-modulet i IFS og ser på, hvordan et ERP-system som IFS kan bruges som værktøj til at understøtte og effektivisere HR-afdelingens arbejde.  

MUS-samtalen bliver ofte set som en enkeltstående samtale, men egentlig bør hver enkelt samtale ses som ét trin i et længere forløb, der tilsammen udgør en medarbejders udviklingsproces gennem den samlede ansættelsesperiode. Gennem de mål og forventninger, der bliver sat mellem leder og medarbejder, kædes samtalerne sammen, således at MUS-samtalerne bliver en dynamisk og iterativ proces. Således kan IFS bruges som et værktøj til at understøtte denne proces, fra forberedelsen, over selve samtalen og til det opfølgende arbejde.

I IFS findes evalueringstemplates, som kan benyttes både i forberedelsen af MUS-samtalen og i det opfølgende arbejde. Derved sikres ensartethed for alle medarbejderes udviklingsproces, da man herigennem skitserer forløbet, opsætter evalueringsparametre samt dokumenterer aftalte punkter fra selve samtalen. Dermed får leder og medarbejder et optimalt udgangspunkt for det følgende forløb, i kraft af den samlede historik, hvor aftalte mål og løbende evalueringer samt performance-målinger gennem året kædes sammen, så det er nemt at følge op på.

IT-løsninger til HR har traditionelt været opbygget med en kvantitativ tankegang, som til tider kan komme til at virke lidt for stringent og upersonlig i en typisk dansk virksomhedskultur, hvor der ofte foretrækkes en mere personlig og kvalitativ tilgang til performanceevaluering. Derfor har et af udviklingspunkterne i IFS netop været at introducere nye værktøjer, som understøtter en mere personlig tilgang. Continuos Feedback er et centralt element i IFS Cloud, som fordrer en kontinuerlig samtale mellem medarbejder og leder. Værktøjet indbyder til en løbende feedback som alternativ til den traditionelle praksis med en årlig samtale. Samtidig har IFS introduceret muligheden for at basere MUS-processen på et mere nuanceret fundament, hvor både ledere, kollegaer, kunder og andre interessenter kan give feedback på en medarbejders performance.

I det daglige vil både ledere og medarbejdere have adgang til lobbies, som til enhver tid kan give et visuelt øjebliksbillede af medarbejderens performance og trivsel, samt hvornår samtalerne finder sted, advisering om ny feedback og meget mere. Fælles for alle lobbies er, at de findes som standard og samler informationer fra flere forskellige datakilder på ét sted. Disse informationer er også med til at skabe et datagrundlag for virksomheden, som kan benyttes i det videre arbejde med kompetenceplanlægning og de strategiske HR-processer generelt.  

15.08.2022Curit ApS

Sponseret

Hvordan holder du styr på dine kunderelationer?

28.07.2022Curit ApS

Sponseret

Mange behov indfriet i ét system

25.04.2022Curit ApS

Sponseret

HR – Del 3 – Strategisk HR er motoren under forretningsmålene

17.03.2022Curit ApS

Sponseret

Nyt samarbejde mellem Grafisk Maskinfabrik og Curit

16.03.2022Curit ApS

Sponseret

HR – Del 2 – Arbejd proaktivt med jeres kompetencekraft i IFS Cloud

10.02.2022Curit ApS

Sponseret

Tema HR – MUS-samtalen (Del 1)