Fejlplukninger koster næsten 2,16 millioner kroner om året

Intermec har for nylig præsenteret sin rapport fra den internationale undersøgelse "Skjulte omkostninger". Fejlplukninger koster næsten 2,16 millioner kroner om året. Behovet for at øge effektiviteten og reducere omkostningerne har aldrig været større, hvilket bevirker, at virksomhederne nu gennemgår både distributionsprocesser og teknik. Også kravene til fejlfrie distributionsprocesser stiger.

Intermecs undersøgelse, som omfatter 250 distributionschefer fra virksomheder i USA, Storbritannien, Frankrig og Tyskland, viser, at den gennemsnitlige omkostning for hver enkelt fejlplukning er cirka 122 kroner.  Undersøgelsen blev gennemført af det amerikanske konsulentfirma Vanson Bourne, på vegne af Intermec.
Mere end halvdelen af de interviewede distributionschefer rapporterede en plukkenøjagtighed på under 97 procent. 19 procent af de adspurgte måler ikke engang omkostningerne ved fejlplukning, hvilket kunne tyde på, at de samlede tab i leveringskæden kan være endnu højere.

At opnå produktivitet og præcision er afgørende for at øge virksomhedernes overskudsmarginaler. Derfor anvender 59 procent af cheferne nu begrebet "den perfekte ordre" for at identificere områder, hvor der er plads til forbedring. Målemetoden indebærer, at virksomheden, ved en kundeordre, skal kunne levere den ønskede vare, i den ønskede mængde, på det ønskede tidspunkt, til det ønskede sted, med korrekt dokumentation og uden skader på gods eller emballage. Begrebet anvendes både til vurdering af, og opfølgning på leverandørers samlede leveringsservice i flere forskellige henseender.
Blandt de virksomheder som for nylig har gennemført en gennemgang af deres arbejdsforløbsprocesser, mente 47 procent af de adspurgte, at plukning var et vigtigt område, hvor det samtidig er nemmest at reducere omkostningerne. For dem som måler efter "den perfekte ordre", var der markante muligheder for at øge virksomhedens besparelser, og komplette leverancer blev regnet som det mest lønsomme tiltag af 43 procent af de adspurgte.
Forbedrede overskudsmarginaler i distributionscentret:

  • Næsten 8 ud af 10 chefer har fået til opgave at spare gennemsnitligt 19 procent på deres aktiviteter, hvilket kræver en gennemgang af virksomhedens nuværende processer og teknik.
  • Næsten tre fjerdedele mener, at en øget automatisering inden for distributionscentret ville have den største effekt, når det gælder om at øge lønsomheden. Samme andel tror det samme om investeringer i ny moderne teknik.
  • Alligevel mener 51 procent, at indførelsen af ny teknik er en "stor udfordring" for de ansatte, hvilket stiller krav om, at ny teknik skal være intuitiv og nem at anvende.
  • Næsten lige så mange, 49 procent, hævder, at det er svært at præcisere, hvor i distributionsleddet nye teknikinvesteringer giver størst resultat.
  • Mere end to tredjedele, 68 procent, tror, at de ansattes mobilitet og fleksibilitet er nøglen til forbedret lønsomhed - et synspunkt som var stærkest i USA (76 procent) og i Storbritannien (84 procent).

Teknik på arbejdspladsen

  • Trods en stærk tiltro til ny teknik og effektiv automatisering, benytter 23 procent af virksomhederne stadig papir i flere arbejdsprocesser inden for distributionscentret.
  • Trods den fortsatte anvendelse af papir, er de allerfleste virksomheder enige om, at moderne teknik er nødvendig for at forbedre præstationsniveauet i distributionscentret. 72 procent af cheferne mener for eksempel, at multifunktionelle enheder er nødvendige for at sikre medarbejdernes fleksibilitet, hvilket ofte også indebærer øget kapacitet.
  • RFID er en af de voksende tekniktrends, som 52 procent af de adspurgte anvender i deres distributionscenter. Tyskland stod for den højeste andel med 60 procent. Næsten en fjerdedel, eller 24 procent, anvender stemmestyring.

Bruce Stubbs, Intermecs Industry Marketing Director for aktiviteter i distributionscentre, siger:

Undersøgelsen bekræfter, i hvor høj grad kundeserviceniveauet og virksomhedens samlede lønsomhed påvirkes, hvis de ikke opfylder målsætningerne i "den perfekte ordre". Hvis ikke den anvendes, vil resultaterne og præstationsniveauet fortsat blive udhulet. På baggrund af de omkostningsbesparelser, som skal opnås i hele distributionscentret, er det yderst vigtigt at investere og anvende nye processer og ny teknik.

Yderligere information:
Pia Clerté, Regional Marketing Manager Northern Europe
Tlf: 46 8-622 06 59, epost: pia.clerte@intermec.com

Patrik Fredriksson, Nordic Sales Manager
Tel. 46-8-622 06 53, epost: patrik.fredriksson@intermec.com

Besøg www.intermec.dk for yderligere information eller følg os på http://www.twitter.com/intermec eller www.facebook.com/intermec.

Håndterminaler forbedrer distribution af nødhjælpsforsendelser

10.06.2013Intermec Technologies A/S

Sponseret

03.04.2013Intermec Technologies A/S

Sponseret

Fejlplukninger koster næsten 2,16 millioner kroner om året