FREJA udbreder kendskabet til deres Etiske Regler (Code of Conduct)

FREJA koncernen er en nordisk virksomhed, som altid nøje har fulgt lokal lovgivning og lokale skikke.

FREJA Transport & Logistics udbreder kendskabet til deres Etiske Regler (Code of Conduct).

Af den årsag og set ud fra et historisk perspektiv er der ikke blevet udarbejdet mange retningslinjer omkring menneskerettigheder. Med nye markeder og tilstedeværelse i andre europæiske lande samt i Kina, er FREJAs fokus rettet mod en anstændig behandling af alle mennesker.

FREJAs bestyrelse arbejder sammen med den daglige ledelse ud fra devisen, at organisationen skal repræsentere forskellige kompetencer, alder og køn, samt at de ikke skal være diskriminerende.

FREJA koncernen arbejder med mange underleverandører på transportydelser, som beskæftiger arbejdskraft bosiddende udenfor de nordiske lande. Derfor introducerede de i 2014 deres ”Etiske Regler for Vognmænd”. Denne beskriver, hvad FREJA anser for at være god forretningsmoral og etik. FREJAs leverandører af transportydelser skal underskrive alle disse etiske regler efter at have indgået en fragtaftale med FREJA.

I 2018 fulgte FREJA op på dette fokusområde ved at udarbejde en CSR politik på baggrund af FNs verdensmål. FREJAs fokus er især på deres medarbejdere, og de stræber efter at sikre alle en sund levevis og inkludere alle medarbejdere.

”Næste skridt er at introducere vores Etiske Regler til alle underleverandører i løbet af 2019. Det ypperste mål er nået, når vores leverandører bringer processen videre til deres underleverandører. Der er ingen tvivl om, at dette vil styrke FREJAs forretning såvel som underleverandørernes forretning, og at det vil formindske risikoen for brud på menneskerettighederne” forklarer Jan Sunde, administrerende direktør i Danmark.

FREJA fortsætter med at udbrede kendskabet til deres Etiske Regler via værdikæden. Alle større vognmænd har underskrevet en vognmandsaftale, hvor de Etiske Regler for Leverandører er inkluderet i tillægget. FREJA fortsætter ligeledes med at afholde hyppige revisioner og udvikle kvalitetssikringsprogrammer for at sikre, at alle ikke bare er bekendt med, men også efterlever, indholdet.

Yderligere arbejder FREJA hen imod at sikre, at væsentlige leverandører i værdikæden bliver bekendte med og accepterer de Etiske Regler, således at det bliver sikret, at de har samme indstilling til forretningsmoral og etik.

Hvis man øsnker at vide mere, kan man læse mere i FREJAs seneste CSR rapport eller kontakte dem her

09.08.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

Digitaliser dine logistikaktiviteter med FREJAs IT-løsninger

02.08.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

FREJA og B. Braun kører med biobrændstof HVO100 på rute mellem København og Oslo

31.03.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

FREJA til WCA Singapore 2023

24.02.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

FREJA udnævner ny administrerende direktør i Polen

05.01.2022Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

SDK FREJA A/S skyder 2022 i gang med strategisk opkøb af svenske IRT Logistics AB

04.01.2022Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

Miljø- og klimavenlige transporter har længe været i fokus hos FREJA