Grøn omstilling ja tak, men det kræver enighed i EU omkring alternative brændstoffer

FREJA vil gerne være grønnere, men det er en større udfordring med divergerende afgifter og et presset marked.

Der er ikke enighed i EU landene omkring hvilke alternative brændstoffer, der skal satses på. Nogle lande ønsker at satse på biodiesel, andre lande på gas, og så er der de lande, der endnu ikke har dette på dagsordenen. Begrænsede tankmuligheder og store forskelle i prisniveauer, samt det faktum at nogle lastbilsproducenter kræver kortere serviceintervaller ved B100 diesel, gør det vanskeligt for vognmændene at være med til den grønne omstilling.

FREJA kører forsøg i samarbejde med nogle enkelte kunder og vognmænd på B100. Det kan kun lade sig gøre i de tilfælde, hvor infrastrukturen tillader det, samt hvor der er en kunde, der ønsker at betale for den meromkostning, det giver vores vognmand.

FREJA har tiltag i gang med HVO100 på et par af egne biler. Forsøget kommer til at ske ved tankninger i Sverige, da det omkostningsmæssigt vil være umuligt at tanke HVO100 i Danmark på grund af høje afgifter.

Bæredygtige alternativer

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) er anden generations biodiesel. HVO100 kan give op til 90% reduktion af CO2. B100 er første generations biodiesel og giver op til 60% CO2 reduktion. B100 kommer primært fra rapsafgrøder.

Biogas er også et miljøvenligt alternativ. CBG (komprimeret biogas) har en relativ kort operationsradius, hvilket gør den uegnet til international transport og afhængig af land, da der er et begrænset antal tankstationer.

LBG (flydende biogas), som kunne være et alternativ, har endnu færre muligheder for tankning og er økonomisk umuligt for vores vognmænd at få dækket udgifterne til.

Som de fleste af vores kollegaer i branchen må erkende, sker disse få alternative forsøg kun i samarbejde med kunder, som betaler for omkostningerne og i begrænsede kørselsområder. Mange håber, at Brintløsningen vil være det bæredygtige alternativ til Diesel og har derfor også forventninger til, at det bliver økonomisk rentabelt, men der er ingen reelle fakta på bordet endnu omkring økonomien. Det kræver mere end blot politiske hensigtserklæringer – det kræver reelle handlinger og fælles retningslinjer for hele EU.

Medens vi venter på det rigtige bæredygtige alternativ, fortsætter vi med at gøre, det vi kan, hvilket er at fokusere på at øge vores samlede udlastningsgrad samt at reducere antal kørte tom kilometer.

www.freja.dk

09.08.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

Digitaliser dine logistikaktiviteter med FREJAs IT-løsninger

02.08.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

FREJA og B. Braun kører med biobrændstof HVO100 på rute mellem København og Oslo

31.03.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

FREJA til WCA Singapore 2023

24.02.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

FREJA udnævner ny administrerende direktør i Polen

05.01.2022Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

SDK FREJA A/S skyder 2022 i gang med strategisk opkøb af svenske IRT Logistics AB

04.01.2022Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

Miljø- og klimavenlige transporter har længe været i fokus hos FREJA