Greenwash-lovens lange arm i praksis

I Norden og EU har myndighederne taget fat på opgaven med at håndhæve anti-greenwash-lovgivning specifikt i forbindelse med brug af klimakompensation.

14.05.2024

Eva Harpøth Skjoldborg, SCM.dk

I 2023 forbød den svenske Patent- och marknadsdomstolen en mejeriproducent at bruge udsagnet ”netto nul klimaaftryk” og andre lignende udsagn, fordi de ifølge domstolen var egnede til at give forbrugeren indtryk af, at produktet ikke havde nogen klimapåvirkning, eller at klimapåvirkningen var blevet fuldt kompenseret, selv om det ikke var tilfældet. 

Ifølge de nordiske forbrugermyndigheder bør principperne i dommen fra den svenske Patent- och marknadsdomstolen tages i betragtning af alle virksomheder, der benytter udsagn om klimakompensation i deres markedsføring målrettet forbrugere.

Baggrunden for dommen i den konkrete sag fra Sverige var, at på trods af at klimakreditterne, som var grundlaget for udsagnet ”netto nul klimaaftryk”, var certificeret af førende standardsættere, så var det stadig nemt at misforstå, hvad kreditterne egentlig medførte. 

For eksempel havde virksomheden i beregningerne af produkternes CO2-udledning anvendt målingen Global Warming Potential med en tidsperiode på 100 år (GWP100), og Patent- och marknadsdomstolen fandt, at forbrugerne ikke kan forventes at forstå, at den lovede klimaeffekt ved klimakompensationen først opnås efter 100 år. Domstolen mente, at forbrugerne måtte forstå udsagnet på kartonerne således, at produktet slet ikke påvirker klimaet, eller i hvert fald at klimaaftrykket allerede er blevet fuldt kompenseret. 

Og selv om virksomhedens beregninger var baseret på accepterede standarder og tog højde for nogle usikkerhedsfaktorer, fandt retten, at der ikke kunne drages sikre konklusioner om, at klimaeffekten ville blive opnået efter de 100 år, fordi mejeriproducenten ikke havde dokumenteret, at projekterne ville eksistere de næste 100 år. 

Sager hos den danske forbrugerombudsmand

Dommens principper er også håndhævet i behandlingen af sager hos den danske forbrugerombudsmandsinstitution. F.eks. sager om markedsføring af produkter som værende CO2-kompenserede, fordi virksomhederne ydede støtte til skovbevarelses- og skovrejsningsprojekter.

I en sag tilbød en tankstation sine kunder, at de mod merbetaling for den tankede benzin kunne kompensere CO2-udledningen ved deres brændstofforbrug gennem skovbevarelsesprojekter. Forbrugerombudsmanden vurderede, at virksomheden ikke havde dokumenteret, at en fremtidig afskovning af skovområderne faktisk ville finde sted, hvis områderne ikke var omfattet af skovbevarelsesprojekterne. Da dokumentationskravet ikke var opfyldt, var markedsføringen egnet til at vildlede forbrugerne. 

I to andre sager vurderede Forbrugerombudsmanden, at det var vildledende, at elhandlere markedsførte deres elprodukter med, at CO2-udledningen ved kundernes elforbrug blev kompenseret gennem skovrejsningsprojekter, fordi der med projekterne ikke blev plantet et tilstrækkeligt antal træer. Læs mere om de to sager her og her.

EU undersøger flyselskabers kompensations-påstande

Også uden for de nordiske lande tager myndighederne nu særligt fat på klimaudsagn baseret på kompensation og kreditter. 

EU-Kommissionen og de europæiske forbrugermyndigheder behandler lige nu i fællesskab en række sager om flyselskabers markedsføring med blandt andet udsagn om CO2-reduktion og CO2-neutralitet. Sagerne er taget op efter en klage fra den europæiske forbrugerbeskyttelsesorganisation BEUC. 

I en pressemeddelelse fra 30. april 2024 fortalte EU-Kommissionen, at der var blevet sendt et brev til 20 flyselskaber med anmodning om at bringe deres markedsføring i overensstemmelse med EU's forbrugerbeskyttelsesret inden for 30 dage.

Fokus i brevene er luftfartsselskabernes anprisninger over for forbrugere om, at de CO2-emissioner, som forårsages af en flyvning, kan afbødes ved hjælp af klimaprojekter eller ved brug af bæredygtige brændstoffer, som forbrugerne kan bidrage til ved at betale yderligere gebyrer. Det er myndighederne ikke helt sikre på holder vand, og luftfartsselskaberne får nu mulighed for at præcisere, hvorvidt sådanne anprisninger kan underbygges af solid videnskabelig dokumentation.

Når luftfartsselskaberne har afleveret deres svar, følger møder med drøftelser af de løsninger, selskaberne foreslår i deres svar, og EU-Kommissionen begynder at overvåge gennemførelsen af de aftalte ændringer. Hvis selskaberne ikke får løst de identificerede problemer, kan yderligere håndhævelsesforanstaltninger, bl.a. sanktioner sættes i værk.

Flyselskabers anprisninger der måske ikke holder vand

Nogle af de potentielt vildledende praksisser hos 20 luftfartsselskaber er at:

  • give et forkert indtryk af, at forbrugeren ved at betale et ekstra gebyr til finansieringen af klimaprojekter med mindre miljøpåvirkning eller til fremme af anvendelsen af alternative flybrændstoffer kan mindske eller helt modvirke CO2-emissioner
  • benytte udtrykket "bæredygtige flybrændstoffer" uden klart at redegøre for sådanne brændstoffers miljøpåvirkning
  • benytte udtryk som "grøn", "bæredygtig" eller "ansvarlig" på en absolut måde eller andre implicitte grønne anprisninger
  • påstå, at luftfartsselskabet bevæger sig i retning af nettonulemission af drivhusgasser eller andre fremtidige miljøresultater uden at angive klare og verificerbare oplysninger om forpligtelser, mål og et uafhængigt overvågningssystem
  • give forbrugerne en "beregner" af CO2-emissionerne fra en bestemt flyvning uden at give tilstrækkelig videnskabelig dokumentation for, at en sådan beregning er pålidelig og uden at oplyse, hvilke elementer der ligger til grund for en sådan beregning
  • give forbrugerne en sammenligning af flyvninger med hensyn til deres CO2-emissioner uden at give tilstrækkelige og præcise oplysninger om, hvilke elementer sammenligningen bygger på.

- EHS

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Lejeløsninger styrker resiliens og giver ro i maven

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

18.05.2024SCM.dk

Flere kommuner arbejder med CO2-reduktion i indkøb

17.05.2024SCM.dk

Det skal være lettere at få godkendt store solcelleanlæg

16.05.2024Industriens Fond

Sponseret

Hvad er NIS2?

16.05.2024SCM.dk

Udsigt til besøgsrekord på El & Teknik ´24

16.05.2024SCM.dk

Leverandører skal uddannes i bæredygtighed

15.05.2024TrueCommerce

Sponseret

Obligatorisk e-fakturering i Polen

15.05.2024Descartes

Sponseret

54 % af alle virksomheder inden for supply chain og logistik satser på automatisering

14.05.2024SCM.dk

Greenwash-lovens lange arm i praksis

Jobmarked

Se alle

Körber Supply Chain DK A/S

Spare Parts Engineer

Vil du kombinere din passion for tekniske produkter med din erfaring inden for salg af reservedele? Har du enestående erfaring inden for kundeservice, samt er du stærk i opbygning og vedligeholdelse af stærke kunderelationer? Så er det dig, vi søger til vores dynamiske Spare Parts team!

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Apport Systems A/S

Bliv Test Manager hos Apport Systems A/S – en af Nordens førende WMS-udbydere.

Syntes du, at teknologi og kvalitet inden for softwareudvikling er drønspændende? Og er du ferm til software test og test-processer? Fantastisk - så er det måske dig, der skal være en del af Apport teamet som vores nye Test Manager.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Mechanical Engineer

Drømmer du om at arbejde med komplekse og højteknologiske løsninger?

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Category Manager - med primært fokus på projektindkøb

Hos Körber Supply Chain lægger vi stor vægt på godt kollegaskab og stærk holdånd i en travl hverdag: Vi ved ganske enkelt, at det er nøglen til vores succes! Vi er en virksomhed i udvikling og søger derfor en erfaren Category Manager til at styrke vores indkøbsteam. Vores dedikation til innovation har gjort os til en førende aktør i branchen. Som Category Manager hos Körber bliver du en del af et passioneret og resultatorienteret team, hvor din erfaring vil spille en central rolle i at udvikle vores indkøbsstrategi og forbedre vores leverandørnetværk.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Körber Supply Chain DK A/S

Project Engineer - Controls

Hos Körber Supply Chain lægger vi stor vægt på godt kollegaskab og stærk holdånd i en travl hverdag: Vi ved ganske enkelt, at det er nøglen til vores succes! Som vores nye Project Engineer - Controls bliver det derfor også en central del af din hverdag, som del af et passioneret og internationalt team der hver dag arbejder for at bringe automation og PLC til nye højder.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle
DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Netværkssikkerhed

Vil du opkvalificere dine færdigheder inden for netværkskommunikation? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplommodul, og få kompetencer til at sikre virksomhedens netværk mod angreb.

Dato

26.08.2024

Tid

13:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Udviklingsmetoder og udviklingsprocesser

Vil du styrke dine kompetencer inden for systematiske metoder til analyse, design og implementering af objektorienterede systemer? Så er dette kursus, som også er et diplommodul, interessant for dig.

Dato

26.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Projektledelse – metoder og værktøjer - aften

Vil du være projektleder – eller ønsker du at opkvalificere dine projektlederkompetencer? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplom modul, og styrk dine evner til at planlægge, styre og følge op på projekter.

Dato

26.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Fra specialist til leder

Vil du have mere viden om de krav, der stilles til ledere i erhvervslivet? Og vil du udvikle dine ledelseskompetencer? Så tag dette kursus, som også er et diplommodul modul, og få sat fokus på dit potentiale i overgangen fra rollen som specialist til rollen som leder.

Dato

27.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Projektstrategi og -organisation

Skal du til at lede projekter, – eller gør du det allerede? Så tilmeld dig kurset Projektstrategi og –organisation, som også er et diplommodul, og få indblik i virksomheders og organisationers værdiskabelse, udviklingsfaser og meget mere.

Dato

27.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup

DTU Learn for Life
Efteruddannelse
Det personlige lederskab og forandring - aften

Udvid og styrk dine personlige ledelseskompetencer og få udviklet dine samarbejdsevner og evner til at vække tillid hos medarbejdere.

Dato

27.08.2024

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup