Høje krav til overholdelse af hygiejnekrav i hele logistikkæden

For at FREJA skal kunne håndtere sterile produkter for Region Midtjylland i såkaldt N2 emballage, er der blevet etableret særlige faciliteter i rent miljø til nødvendig håndtering af sterile produkter som anvendes bl.a i hospitalernes operationsstuer

Hospitals logistik
I slutningen af maj 2013 indgik FREJA en aftale med Region Midtjylland om hospitalslogistik.

FREJA skal etablere og drive et regionalt centrallager for regionens hospitaler. Det betyder, at de flere hundrede leverandører af hospitalsartikler til Region Midtjylland fremover vil levere til FREJAs logistiklager i Stilling ved Skanderborg, og herfra skal FREJA hver nat forsyne hospitalerne.

Siden kontraktunderskrivelsen i maj har der været arbejdet intenst for at klargøre lagret i Stilling til at kunne leve op til de særlige krav der stilles i forbindelse med opbevaring, håndtering og distribution af hospitalsartikler.

Varesortimentet er på mellem 4.000 og 5.000 varenumre, hvoraf en stor del er sterile produkter, som anvendes i hospitalernes sterile miljøer og på operationsstuer. Det medfører høje krav til overholdelse af hygiejnekrav i hele logistikkæden. For at kunne håndtere sterile produkter i såkaldt N2 emballage er der blevet etableret særlige faciliteter i rent miljø til nødvendig håndtering af sterile produkter, ligesom vores medarbejdere har gennemgået kurser i hygiejnekoncepter samt i de særlige processer, som udføres på FREJAs centrallager.

IT systemer hos FREJA og Region Midt spiller en stor og vigtig rolle for det fremtidige samarbejde, og der er etableret EDI løsninger mellem FREJA og Region Midts driftsenhed for at kunne udveksle både leverandørordrer og kundeordrer. En sporbarhedsløsning skal sikre dokumentation for, at varerne bliver leveret til rette tid og sted i hospitalernes varemodtagelser.

Hospitalerne er blevet sat i drift etapevis siden oktober 2013, og vi forventer at samtlige Region Midts 5 hospitalsenheder forsynes fra FREJA fra begyndelsen af februar 2014.

For yderligere oplysninger om FREJA hospitals- eller pharma logistik kontakt venligst Nordic Logistics Director Keld Grünfeld.

Kontaktoplysninger: keld.grunfeld@freja.com, Tlf.: +45 96 70 54 22

09.08.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

Digitaliser dine logistikaktiviteter med FREJAs IT-løsninger

02.08.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

FREJA og B. Braun kører med biobrændstof HVO100 på rute mellem København og Oslo

31.03.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

FREJA til WCA Singapore 2023

24.02.2023Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

FREJA udnævner ny administrerende direktør i Polen

05.01.2022Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

SDK FREJA A/S skyder 2022 i gang med strategisk opkøb af svenske IRT Logistics AB

04.01.2022Freja Transport & Logistics A/S

Sponseret

Miljø- og klimavenlige transporter har længe været i fokus hos FREJA