Husker du dit reoleftersyn?

Det kan være kompliceret at gennemskue og fortolke de mange regelsæt, der omhandler emnet reoleftersyn. Som lageransvarlig har man både pligt og interesse i at holde sig orienteret om reglerne.

DS-insta eftersyn og kontrol af reoler på et lager

Det kan være kompliceret at gennemskue og fortolke de mange regelsæt, der omhandler emnet reoleftersyn. Som lageransvarlig har man både pligt og interesse i at holde sig orienteret om reglerne.

Kaatech ApS anbefaler klart at forholde sig til teksten i FLAM´s definition. En kort rundspørge ved arbejdstilsynet bekræfter, at også AT i vid udstrækning forholder sig til de definitioner FLAM påpeger.

Download FLAM´s brochure →

Hvad betyder det så for din virksomhed?

Ifølge gældende Dansk Standard DS/EN 15635 skal dit lager efterses og kontrolleres årligt.

Standarden DS/EN 15635 beskriver de krav til vedligeholdelse af reoler fremstillet iht. DS/EN 15512, 15620 og 15629. Krav til eftersyn fremgår af standardens afsnit 9.4.

Det fremgår blandt andet at reolerne løbende skal kontrolleres visuelt, f.eks. ugentligt samt at reolerne skal efterses af en reolsagkyndig mindst hver 12. måned.

Et eftersyn, udført af Kaatech erstatter ikke sund fornuft og behovet for løbende at kontrollere sit lagerudstyr. Det er vigtigt at bruge sin sunde fornuft, og i samarbejde med sine kolleger at holde en visuel kontrol med udstyret. Ofte er en påkørsel synlig, og der bør reageres øjeblikkeligt.
Eftersynet omfatter:

  • Gennemgang af lageret med hensyn til generel sikkerhed
  • Gennemgang af lageret med hensyn til opmærkning
  • Gennemgang af inventar med hensyn til skader på komponenterne

Et reoleftersyn, der udføres én gang årligt, sikrer at den lageransvarlige har en vis sikkerhed for, at reolerne fungerer og bruges korrekt, og at der ageres på de eventuelle bemærkninger, der måtte være.

Det som reolinspektøren kigger efter, er synlige skader samt fejl der kan medføre en risiko. Det kan være alt fra forkert brug, som er sværest at kontrollere, til mindre skader, der kan udvikle sig til en risiko på sigt. Hovedformålet er at undgå kollaps, der kan medføre personskader og materielle skader.

Der udleveres en mærkat med dato for eftersynet og en kort rapport bliver udarbejdet. Rapporten gemmes hos Kaatech ApS samt der tilsendes en kopi til kunden. Vi opfordrer til at opbevare dokumentet i særskilt mappe, i tilfælde af kontrolbesøg.

Vi udfører reoleftersyn på regning, dvs. at prisen aftales på forhånd. Indhent altid et tilbud, så ved du hvad du får, og hvad der er aftalt. Ønsker man et ordning, hvor Kaatech ApS kommer én gang årligt, administrerer vi gerne dette.

Lovpligtigt reoleftersyn kaatech HS →

Vi laver også lovpligtige eftersyn på stiger, el-værktøj, løftebord og maskiner kontakt os for information +45 7879 7500 og se flere løsninger på kaatech.dk

18.08.2022Kaatech ApS

Sponseret

Rygnet: en effektiv og sikker montering

31.01.2020Kaatech ApS

Sponseret

Husker du dit reoleftersyn?