Hvor er teknologi på Supply Chain planlægnings området på vej hen?

Hvor er vi på vej hen når det gælder teknologier på Supply Chain planlægningsområdet? Her er et par tanker.

Hvor er vi på vej hen?.

De mest proaktive virksomheder er gået struktureret i gang med at kortlægge fremtidige krav ud fra en ønsket fremtidig end-to-end planlægningsløsning. En løsning der skal gå på tværs af processer, strukturer, kompetencer, organisation og teknologi. Det gør de alene ud fra den betragtning, at hvis man skal spare ressourcer og bruge maskinens kraft, så kan man ikke tænke i siloer.

Alt du bør vide om Supply Chain planlægning er samlet i dette kit. Læs mere her.

Der er en del større virksomheder som er udfordret af at SAP ECC (og SAP APO) forsvinder i løbet af nogle få år og erstattes af SAP S/4 HANA (og SAP IBP), som er baseret på cloud, smart database-teknologi og in-memory-kalkulationer. Store ERP-løsninger tager typisk flere år at erstatte, specielt i globale virksomheder med aktiviteter i mange lande. Det betyder ofte at virksomheder har allokeret stort set alle deres IT ressourcer til at håndtere denne opgave. Det går ud over planlægningsområdet og I sidste ende også både top og bundlinjen.

Vi ser samtidig også, at der er virksomheder der har ambitioner om at ville mere end bare balancere Supply og demand volumener. Nogle leder med lyst og lygte efter at finde det rette værktøj til den taktiske del af S&OP processen imens andre også inkluderer den mere strategiske del. I bund og grund handler det nemlig om, at mulighederne for at lave integreret planlægning på tværs af forskellige typer af planer og planlægningsniveauer er blevet væsentligt forbedret.

Når man sådan for alvor begynder at arbejde med den strategiske del, jamen så kan man også i højere grad drøfte profitabilitet og strategiske prioriteter via scenarieanalyser ud fra en monetær synsvinkel. Og man bevæger sig således væk fra ”kun” at snakke om balancering af volumener og mix.

Det stiller krav til medarbejdernes kompetencer, kvaliteten af masterdata og omfanget af transaktionsdata. Man kan sige sig selv, at de mange modstridende mekanismer i en forsyningskæde kræver avancerede algoritmer. Hvis man skal regne på den relevante virkelighed, som man ønsker en plan for, så må man afspejle forsyningskæden og dens mange produktvarianter (SKU’s). Mængden af data er forskelligt alt afhængig af tidshorisonten. Er der tale om en planlægningshorisont der hedder 2-3 år og ned til en dag, som kan være S&OP eller er der isoleret fokus på en horisont ned til 6-12 uger og en detaljeringsgrad ned til minutter og sekunder.

Vi har tidligere skrevet om hvordan man øger kundetilfredsheden og samtidig reducerer lagerværdien med 30-50%. Læs mere her.

Mere fra...

07.11.2023Optilon Danmark

Sponseret

Har dit lager et skjult potentiale, der kan realiseres ved intelligent planlægning af forsyningskæden?

22.05.2023Optilon Danmark

Sponseret

Supply chain - ny betydning på ledelsesniveau

21.05.2023Optilon Danmark

Sponseret

Supply chain – ny betydning på ledelsesniveau

08.09.2022Optilon Danmark

Sponseret

Vær med idag klokken 13-16.30 - Årets vigtigste Supply Chain konference

18.08.2022Optilon Danmark

Sponseret

Har i en plan for Cybersecurity i Supply Chain?

08.08.2022Optilon Danmark

Sponseret

Re-imagine the Supply Chain: Konference 8. September