Hvordan bruger man AI som katalysator for sin Supply Chain Transformation?

Hvilke fordele ligger der i at bruge AI (Kunstig Intelligens) som katalysator for virksomhedens Digitale Supply Chain Transformation? Læs mere i dette indlæg og lær mere om hvordan man kommer igang i alle brancher.

Kunstig Intelligens.

Mange af vores kunder har typisk den udfordring, at deres forsyningskæder kun delvist er automatiserede. Forsyningskædernes effektivitet er derfor begrænset af den menneskelige faktor. Medarbejderne udfører som oftest manuelle, langsomme processer i et komplekst netværk af uafhængige aktiviteter. I Optilon tror vi på, at næste generation af optimerings og fleksibilitets forbedringer kommer til at ske gennem kunstig intelligens og automatisation.

Udnytter i de digitale muligheder?
Udfordringen for de fleste virksomheder (75%) er, at de skal anerkende at en Digital Supply Chain Transformation er vigtig. Det handler helt lavpraktisk om at koble virksomheden sammen digitalt. Mere end 30% er utilfredse med deres fremdrift. Det betyder at virksomhederne har identificeret de primære teknologiske muligheder, men mange har ikke udnyttet mulighederne.

Vores digitale fodaftryk efterlader data
Fra det øjeblik, vi vågner op, til det øjeblik, vi går i seng, er vi omgivet af teknologi. Vi genererer en stor mængde data. Vi efterlader os et digitalt fodaftryk, der er langt uden for vores fantasi. For at transformere i den nye æra skal ledere have tillid til, at en anden model for arbejde og samarbejde ville give positive resultater for organisationen. 

Gør data tilgængeligt for hele virksomheden
Som oftest er udfordringen, at man ikke har gjort data tilgængeligt for hele organisationen herunder at formå at få realtidsdata ind i processerne. Tit og og ofte kan det være svært at gennemskue teknologi landskabet og hvordan det helt konkret påvirker forretningen. Samtidig kræver det, at det gøres rettidigt så virksomheden ikke mister konkurrenceevne.

Med Optilons løsninger har i muligheden for at skabe en forsyningskæde som er bygget op omkring evnen til at lære fra både struktureret og ustruktureret data, tage selvstændige beslutninger og bruge dette til at skabe handlinger derigennem. Herunder at skabe indsigter i ikke selv har kunnet skabe ved menneskelig kraft.

I vil kunne differentiere jer og derigennem skabe en konkurrencefordel og derigennem vækst. AI kan være vejen til at skabe en automatiseret forsyningskæde som håndterer planlægning og forecasting, monitorerer lagerstørrelser, optimerer sourcing, synkroniserer produktionen og kommer med forslag til hvordan den fremadrettede forsyningskæde bør se ud, for at kunne leve op til kundernes forventninger ud fra flere forskellige scenarier.

Det handler også om at kunne se forsyningskæden end-to-end og forudsige, ordinere og eksekvere på forskellige handlinger mere præcist end før.

Fordele ved at bruge AI som katalysator
Det at arbejde med AI i forsyningskæden kan give mange fordele.

- Reducerede omkostninger
- Frigivne ressourcer til andre investeringer
- Mere værdi ud af data
- Forbedret kvalitet
- Forhøjet produktivitet
- Højere servicegrad og dermed mere tilfredse kunder
- Forbedret medarbejder oplevelse

Hvor sætter man ind?
Først og fremmest handler det om at tage udgangspunkt i den eksisterende forsyningskæde og den strategi man arbejder efter. Hvad er det at man gerne vil opnå rent strategisk og hvordan hænger det sammen med den øvrige forretnings strategi?

Det handler også om at finde ud af hvilke proces og integrations huller, såkaldte "gaps" der er på tværs af forsyningskæden.

Herefter kan man vælge de teknologier der ville kunne give mening.

- Skal man f.eks arbejde med mere intelligens i forhold til planlægning og forecasting?
- Skal man arbejde med sit masterdata?
- Skal man arbejde med læsning af kontrakter?
- Eller skal man på intelligent vis have teknologier der kan komme med forslag til hvordan man skal tilrettelægge sin forsyningskæde på daglig basis?

Vil du lære mere så download dette whitepaper ganske gratis HER

Mere fra...

07.11.2023Optilon Danmark

Sponseret

Har dit lager et skjult potentiale, der kan realiseres ved intelligent planlægning af forsyningskæden?

22.05.2023Optilon Danmark

Sponseret

Supply chain - ny betydning på ledelsesniveau

21.05.2023Optilon Danmark

Sponseret

Supply chain – ny betydning på ledelsesniveau

08.09.2022Optilon Danmark

Sponseret

Vær med idag klokken 13-16.30 - Årets vigtigste Supply Chain konference

18.08.2022Optilon Danmark

Sponseret

Har i en plan for Cybersecurity i Supply Chain?

08.08.2022Optilon Danmark

Sponseret

Re-imagine the Supply Chain: Konference 8. September