Hvordan går man fra decentraliseret til central planlægning? Lær af Thules rejse.

Producenten Thule blev hjulpet godt på vej af Optilon da de skulle gå fra en decentraliseret, meget manuel planlægningsproces, til en der var styret fra centralt hold. Samtidig var der et behov for en større grad af automatisering. Læs mere om rejsen.

Optilon hjælper Thule på vej.

Producenten Thule blev hjulpet godt på vej af Optilon da de skulle gå fra en decentraliseret, meget manuel planlægningsproces, til en der var styret fra centralt hold. Samtidig var der et behov for en større grad af automatisering.

Helt konkret har det betydet, at virksomhedens servicegrad overfor kunderne på 2 år gik fra 80% til 92%. Det er, ifølge virksomheden en meget god forbedring. Samtidig blev lagerbeholdningen reduceret med 15%. Alt sammen opnået i en periode hvor salget og antallet af nye produkter samtidig også steg.

Hvorfor var det nødvendigt?
En af virksomhedens store udfordringer var og er at styre efterspørgslen i de forskellige sæsoner. Samtidig handler det også om, at styre en lang hale af produkter der bevæger sig knap så hurtigt. Der var et behov for at gå fra en decentraliseret organisation til en central organisation.

Virksomheden var kommet til et punkt hvor planlæggerne brugte mere tid på at udfylde rapporter end at drage konklusioner og træffe beslutninger der handlede om bedre service eller at nedbringe lagerværdien. Thule valgte Toolsgroups løsning også kaldet SO99+.

Hvordan har Optilon bidraget til processen?
Optilon har, som specialister i softwaren Toolsgroup SO99+ været med til at drive implementeringsprocessen af softwaren. Det har konkret betydet at de har været med til at modellere det data der skulle danne grundlaget for en succesfuld implementering. De har trænet vores medarbejdere og arbejdet tæt sammen med den projektleder og IT medarbejder vi valgte skulle styre projektet fra vores side.

Hvordan kommer vi selv igang?
Hvis man selv vil igang med at kigge på at skabe en planlægningsproces der bliver mere effektiv kan man tage kontakt til Optilon. Et samarbejde skræddersys altid i forhold til den enkelte virksomheds modenhed. Denne øvelse er som regel ikke noget vi tager os betalt for og er derfor ganske uforpligtende.

Hvor skal der sættes ind? Vi starter som regel ud med at undersøge hvilke muligheder der er for at forbedre elementer der indgår i forsyningskæden som f.eks. service, kapital bundet i varelager og forsyningsomkostninger mm. Vores ekspertise indenfor Supply Chain Management er bred og derfor kan vi gøre en forskel.

Hvilken værdi kan der skabes? At skabe forretningsværdi er i de fleste tilfælde det vigtigste formål med vores projekter og derfor er en analyse af investeringsafkastet en vigtig del af vores aktiviteter.

Hvordan kan planen se ud? Slutteligt vil vi meget gerne være med til at opbygge en fase-inddelt plan der kunne give et bud på hvordan den fremadrettede teknologiske udvikling kunne se ud i virksomheden.

Læs mere om Thules rejse her: https://consumergoods.com/case-study-supply-chain-planning-thule

Mere fra...

07.11.2023Optilon Danmark

Sponseret

Har dit lager et skjult potentiale, der kan realiseres ved intelligent planlægning af forsyningskæden?

22.05.2023Optilon Danmark

Sponseret

Supply chain - ny betydning på ledelsesniveau

21.05.2023Optilon Danmark

Sponseret

Supply chain – ny betydning på ledelsesniveau

08.09.2022Optilon Danmark

Sponseret

Vær med idag klokken 13-16.30 - Årets vigtigste Supply Chain konference

18.08.2022Optilon Danmark

Sponseret

Har i en plan for Cybersecurity i Supply Chain?

08.08.2022Optilon Danmark

Sponseret

Re-imagine the Supply Chain: Konference 8. September