Industrien forventer højere produktion og beskæftigelse

I februar svarer en overvægt på 21 procentpoint af virksomheder i industrien, at de forventer stigende frem for faldende produktion. For beskæftigelse er overvægten på 14 procentpoint, og for begge indikatorer er der tale om en markant stigning på månedsbasis.

Særligt de store brancher, maskinindustri og metalindustri, har skiftet fra negative forventninger til de kommende tre måneder, til nu at have klart positive forventninger. Foto: 123rf.com

27.02.2024

SCM.dk

Stigningen skyldes, at flere branchegrupper på kort tid er gået fra udpræget forventning om fald til nu at have en overvægt af virksomheder, der forventer stigning. Særligt de store brancher, maskinindustri og metalindustri har skiftet fra negative forventninger til de kommende tre måneder, til nu at have klart positive forventninger. De positive forventninger til produktion og beskæftigelse står dog i kontrast til ordrebeholdningen, der fortsat vurderes til at være utilstrækkelige for et flertal af virksomhederne, ligesom flere vurderer, at deres færdigvarelagre er for store.

I de månedlige opgørelser af produktionsbegrænsninger for henholdsvis bygge og anlæg og serviceerhverv fylder manglen på efterspørgsel nu mere for de fleste brancher end manglen på arbejdskraft. For bygge og anlæg melder 31 procent om mangel på efterspørgsel, mens 26 procent melder om mangel på arbejdskraft. 26 procent er også den andel, der melder om, at dårligt vejr har begrænset produktionen i februar. For serviceerhverv er andelene 36 procent for mangel på efterspørgsel og 30 procent for mangel på arbejdskraft. Den mest iøjnefaldende ændring i februar er, at andelen af transportvirksomheder, der melder om finansielle begrænsninger, er steget til 22 procent fra 11 procent i januar. 

Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, er faldet fra 101,3 i januar til 100,3 i februar. Tillidsindikatoren, der også inkluderer Forbrugerforventninger og dermed belyser mere bredt forventningerne til økonomien, falder fra 96,7 i januar til 95,9 i februar. Trods den fortsatte fremgang i forbrugerforventningerne, er de stadig negative og trækker dermed indikatoren ned under erhvervstilliden. Værdier over 100 afspejler vurderinger over det historiske gennemsnit.

Læs også: Stort grønt gennembrud i den tunge industri

For industrien falder den sammensatte indikator på trods af de positive produktionsforventninger, men opvejes af mere udbredt vurdering af for store færdigvarelagrene, der ses som negativt. Modsat stiger byggeriets indikator, da forventningerne til udviklingen i beskæftigelsen nu er gået fra negativ til positiv. For serviceerhverv og detailhandlen er der faldende forventninger til omsætningen, men for serviceerhverv opvejes det af, at den faktiske omsætning mere udbredt vurderes som stigende, hvilket holder den sammensatte indikator uændret på månedsbasis. 

Kilde: Danmarks Statistik

/ PiB

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Teknologisk Institut Innovation og Digital Transformation

Sponseret

Vækst kræver robusthed

Relateret indhold

19.04.2024SCM.dk

4 dages arbejdsuge understøtter medarbejdertrivsel

19.04.2024SCM.dk

I skal indberette emballage inden den 31. august

04.04.2024SCM.dk

Ny rapport afslører barrierer for en cirkulær tekstilindustri

27.03.2024SCM.dk

Nyt projekt har fokus på at genanvende tæppefliser

20.03.2024SCM.dk

Solceller på fabrikstag slukket på 8. måned

19.03.2024SCM.dk

Ny EU-aftale om bæredygtig emballage og mindre emballageaffald

15.03.2024SCM.dk

Så er det slut med Bladt Industries

15.03.2024SCM.dk

Unimec udvider fabrikshaller med 33 procent

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med SCM.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ledelse af forsyningskæden, Nyhedsbrevet kommer kun to gange pr. uge.

Se flere temaer

Events

Se alle