INSTA-kontrollørens guide til et sikkert lager

Et velfungerende lager er ofte det bærende element i virksomhedens rygrad. Derfor bør inventaret på lageret vedligeholdes på linje med produktionsanlæg og trucks. Den erfarne INSTA-kontrollør giver her sit bud på et optimalt og sikkert lager.

Reoleftersyn af pallereoler foretages af den erfarne INSTA-kontrollør Søren Lindegaard Pedersen..

Søren Lindegaard Pedersen, INSTA-kontrollør med 15 års erfaring med reoleftersyn er i gang med dagens reoleftersyn på lageret hos en sjællandsk produktionsvirksomhed. Det første han gør, er at måle lokalet op for at udregne antal kvadratmeter. Prisen på reoleftersyn afregnes nemlig efter størrelsen på lagerhallen. Søren holder altid skarpt øje med stigebenet på pallereolen, da det typisk er her de fleste skader opstår. Det sidste punkt på Sørens dagsorden er at orientere lagerchefen om eftersynets eventuelle fejl og mangler. Her fortæller han også, hvordan de kan udbedres og hvordan sikkerheden eventuelt kan forbedres på lageret.

”Sikkerhed er blevet en del af mit DNA igennem mine 15 år som INSTA-kontrollør. Det falder mig derfor naturligt at komme med anbefalinger til, hvad virksomheden kan gøre, udover det jeg har konstateret ved eftersynet.” - Søren Lindegaard Pedersen, INSTA-kontrollør hos Thanex

En INSTA-kontrollør er en fagkyndig person, som udfører reoleftersyn efter DS/EN 15635. Betegnelsen indikerer de fælleseuropæiske normer for reoleftersyn. INSTA-kontrolløren er trænet i at besigtige lagerreoler for at undgå potentielle arbejdsulykker. Reoleftersyn er også en forbyggende kontrol for at skabe et sikkert arbejdsmiljø på lageret.

Reoleftersyn er en investering i fremtiden

Reoleftersyn af pallereoler er med til at skabe et sikkert lager for medarbejderne. Det sikres herved, at lagerreolerne ikke er beskadiget i sådan en grad, at det udgør en sikkerhedsrisiko. Ved at prioritere sikkerhed på arbejdspladsen giver det automatisk medarbejderne incitament til at passe bedre på inventaret. Dette skaber grobund for et velfungerende og sundt lager. 

Ved at sørge for at vedligeholde lagerreolerne undgår virksomheden også at stå med store regninger til udskiftninger af inventar. Reoleftersynet er en lille udgift i forhold til, hvis man lader stå til. Slutregningen kan ofte nå at vokse til en uoverskuelig størrelse og en uundgåelig udgift. Reoleftersyn skal ses som tidsinvestering. Flere skader vil nemlig også resultere i mere nedetid for at udbedre skaderne.

Bliv ringet op omkring mere information om reoleftersyn

Særlige regler for lagerreoler af stål

Mange er slet ikke klar over det, men ifølge Dansk standard skal stationære opbevaringssystemer af stål mindst én gang om året efterses af en særlig sagkyndig. Dette gælder pallereoler, som er en fast del af lagerinventaret hos mange virksomheder. Til eftersynet vil lagermedarbejderne blive mødt af en INSTA-kontrollør. Det er en ligesom Søren, der er vant til at spotte alle problemstillinger i forbindelse med skader på pallereoler. Derudover ved han nøjagtig, hvad der kræves for at få løst skaden med en udbedring eller en reservedel.

Opnå et sikkert lager

Med disse 5 trin er virksomheden gearet til at opnå et sikkert lager for både inventar og medarbejdere.

Sørens 5 trin til et sikkert lager:  

  1. Benyt altid erhvervsgodkendte lagerreoler.
  2. Brug stolpebeskyttere og truckværn på udsatte steder
  3. Sørg for at have nethylder under gennemkørsler og plukkestationer
  4. Overhold max belastning på lagerreolerne og fordel vægten jævnt på reolen.
  5. Få mindst én gang om året foretaget reoleftersyn af en INSTA-kontrollør

Følg de 5 trin for det optimale lager

Den bedste start til at opnå et sikkert lager er ved at benytte lagerreoler, som er godkendt til erhvervsbrug. Dette gælder også ved stålreoler. Skader på lagereoler er med til at påvirke reolens belastningsevne. Dette giver udslag i, at pallereolen pludselig ikke længere kan holde til den samme vægt. Derfor svækkes pallereolen og kan i værste tilfælde være skyld i kollaps.

Stolpebeskyttere og truckværn kan påsættes på pallereolens stigeben for at beskytte mod slag og påkørsler. Herved kan levetiden på pallereolen forlænges.

Der er lovkrav om at anvende nethylder under bestemt områder, som eks. gennemkørsler. Dette forhindrer paller i at beskadige lagermedarbejderne. Derfor er nethylder en ekstra sikkerhedsforanstaltning i det daglige arbejde på lageret.

Oplys medarbejderne om, hvilken vægt pallereolen kan klare, og sørg for at pallerne fordeles jævnt og korrekt på bjælkerne. Én palle udgør en økonomisk værdi. Det er derfor vigtigt at sikre, at der ikke sker skade på værdien af pallens indhold.    

Reoleftersyn er et hjælpeværktøj til virksomheden

Sidst, men ikke mindst, er det en hjælp for virksomheden at få en uvildig fagperson til at foretage eftersyn på lagerreolerne. Det giver et godt overblik over lagerets tilstand og fokuspunkter fremadrettet. Den øgede fokus på sikkerhed er ofte tjent ind ved at udgifter til reparationer og vedligeholdelse holdes på et minimum.

Vil du vide mere om reoleftersyn?

Se mere om, hvad et reoleftersyn indeholder her. Du kan også downloade vores brochure om sikkerhed på lageret.

Besøg www.thanex.dk, eller kontakt Thanex på info@thanex.dk eller på tlf. 46 18 69 69 for spørgsmål omkring reoleftersyn i din virksomhed. Vi udfører reoleftersyn på alle typer af lagerreoler.    

05.04.2022Thanex A/S

Sponseret

INSTA-kontrollørens guide til et sikkert lager

28.09.2021Thanex A/S

Sponseret

Fordobling af pallepladser satte gang i massiv vækst

24.06.2021Thanex A/S

Sponseret

Kend forskel på pallereol typer på lageret

16.03.2021Thanex A/S

Sponseret

INSTA-kontrollørens guide til et sikkert lager

23.02.2018Thanex A/S

Sponseret

Mobile pallereoler fra Thanex A/S

17.11.2017Thanex A/S

Sponseret

Lagerindretning for DFD Hadsten