IT skaber sammenhæng i forsyningskæden

Vi er i Danmark blevet rigtig gode til at anvende IT som løftestang til at øge effektiviteten i forsyningskæden. Der er specielt sket en stor udvikling inden for lager- og logistikfunktionen, som har taget et kvantespring over de seneste år. Samtidig har lagerets rolle ændret sig fra at være et nødvendigt onde til at være en af virksomhedens værdiskabere og et servicecenter.

Forsyningskæderne skal i stigende grad geares til at håndtere flere, men mindre ordrer. På en lang række områder kan IT medvirke til at skabe effektivitet ved at se sammenhænge, som den enkelte medarbejder ikke har mulighed for eller skal bruge for lang tid på at danne sig et overblik over. .

Mange virksomheder har erfaret teknologiens fordele og for nogle har det været en hård proces at komme der til. Det kræver ændrede arbejdsgange og som de vanemennesker vi er af natur, kan det være en svær proces. Fordelene er heldigvis til at få øje på – både forretnings- og arbejdsmiljømæssigt.

IT muliggør deling af data
Gennem samarbejde med leverandører kan virksomheder eliminere interne arbejdsopgaver og optimere processer. Mange virksomheder lider under konsekvenserne af ufuldstændige stamdata som fx dimensioner, vægt og holdbarhedsdato. I nogle brancher er det normal praksis at dele stamdata med kunderne og denne informationsdeling resulterer i eliminering af trivielle vedligeholdsopgaver og det giver grundlag for højere effektivitet og færre fejl.

Niels Have deler ud af sine erfaringer med digitalisering og automatisering af forsyningskæden. Niels er salgschef hos teknologi- og softwarevirksomheden Logimatic, som har specialiseret sig inden for IT til styring og optimering af forsyningskæden og leverer bl.a. IT-platformen LOGIA..

Kommunikation med leverandører, samt deling af data, kan simplificere processen fra afsendelse fra leverandøren til modtagelse og indlagring i virksomheden. Hvis leverandøren sender data om afsendt gods, herunder hvordan det er pakket, kan varemodtagelsen være bedre forberedt på hvad der skal modtages, hvornår det ankommer samt forberede modtagelse på lagret. Deling af data gør det mindre tidskrævende at indlagre varer og reducerer tiden, godset skal stå i varemodtagelsen.

IT overskuer komplekse sammenhænge
IT kan i langt højere grad overskue komplekse sammenhænge og prioritere, hvad der er vigtigst at udføre. Når en medarbejder i varemodtagelsen eller en plukkeoperatør skal i gang med en ny opgave, kan IT systemer tildele opgaver ud fra, hvad der er vigtigst lige nu. På samme måde kan IT systemer bedre overskue, hvor det er mest hensigtsmæssigt at indlagre en vare ud fra varens karakteristika.

IT kan skabe overblik over udnyttelse af lagerpladsen. Det kan være udfordrende for den enkelte lagermedarbejder at overskue om lagerpladsen er udnyttet bedst muligt. Det er vigtigt, at indlagre en vare på den rigtige plads, så det giver mest mulig mening i forhold til arbejdsgange. For at kunne udnytte lagerpladsen bedst muligt, skal indlagringen derudover også tage højde for, at varen indlagres på en lokation, der størrelsesmæssigt passer. For eksempel skal en ’lille’ vare ikke optage en ’stor’ lokation.

Samtidig er det, der er optimalt i dag, ikke nødvendigvis det, der er optimalt i morgen. Sæsonbetonede varer kan med fordel have en let tilgængelig plads på lageret i den sæson, de bliver solgt mest, men når sæsonen er over, kan lagerplaceringen ændres, så der gøres plads til andre varer, der bliver solgt mest i denne periode. Alt dette kan et digitalt system holde styr på.

IT, automation og flow
Virksomheder anvender i stigende grad automation med henblik på at styrke konkurrenceevnen. Robotter og førerløse trucks har gjort sit indtog i produktionshaller og på lagre. Automationen påvirker virksomhedens forsyningskæde uanset om der er tale om lagerautomation eller automation i produktionen. Hvert område eller delproces, der automatiseres medfører forandringer i de forudgående og efterfølgende processer.

Den højeste effektivitet og bedste udnyttelse af automation opnås ved at integrere automationen i flowet. IT-systemer kan binde manuelle og automatiserede områder i de forskellige led i forsyningskæden sammen og sikre et godt flow gennem alle processer.

Automatisering medfører en eliminering af mandetid, men kræver samtidig IT til at binde det hele sammen. Heldigvis er der ingen grænser for, hvad IT kan styre, og med den fremtid vi ser ind i, bliver mulighederne og fordelene kun endnu bedre.

Mere fra...

01.02.2024Roima Intelligence

Sponseret

Ny LOGIA-funktionalitet styrker varemodtagelsen

18.12.2023Roima Intelligence

Sponseret

Sports Group Denmark stiller skarpt på effektiviteten med LOGIA

11.12.2023Roima Intelligence

Sponseret

Besko opnår 78% øget effektivitet med lagerautomater og WMS

04.12.2023Roima Intelligence

Sponseret

European House of Beds har fokus på logistikoptimering

29.11.2023Roima Intelligence

Sponseret

Lagerstyringen flasker sig for Supervin

05.10.2023Roima Intelligence

Sponseret

Ny MasterClass: How to Reduce Inventory & Working Capital