Ny konference om økonomistyring af forsyningskæder

Konferencen Supply Chain Controlling II, som afholdes af ØkonomiCentrum i Aarhus d. 29. august 2013 fokuserer på optimering, effektivisering og økono¬mistyring af forsyningskæder. Talerne kommer bl.a. fra Lego, Arla Foods, Jeld-Wen og Xellia Pharmaceuticals.

På Supply Chain Controlling II har ØkonomiCentrum samlet en række førende danske virksomheder til at fortælle om, hvordan de arbejder med økonomistyring, optimering og effektivisering af forsyningskæden samt alle de resultater, de har opnået.

Konferencen byder derfor på den seneste viden og erfaringer fra virksomheder og eksperter om emner som effektive, økonomisk optimerede forsyningskæder, globa­lisering, tax efficient supply chains, KPI’er, performance management, modeller og praksis omkring forecasting og planning samt supply chain lønsomhed via Activity Based Costing.

Konferencen henvender sig til ikke bare til økonomichefer, business controllere, supply chain controllere, cost controllere, procurement/purchasing controllere og andre, der arbejder med økonomistyring af forsyningskæder i store og mellemstore virksomhe­der, men også virksomhedernes supply chain managers og CFO’er samt alle andre involveret i eller med interesse for supply chain controlling.
Effektive, optimale, økonomisk velfungerende supply chains er afgørende

Baggrunden for konferencen er, at det i dagens yderst konkurrenceprægede erhvervs­klima er af afgørende betydning at have en effektiv, optimal supply chain – også øko­nomisk set - for på den måde at minimere arbejdskapital-bindingen, minimere om­kostningerne og styrke konkurrenceevnen.

Samtidig får virksomhedernes økonomifunktion i stigende grad en central rådgivende rolle – hvordan kan man som virksomhed gøre tingene anderledes? Det er ikke nok bare at monitorere lagerværdier, betalingsforpligtelser, cash flow og alle de andre størrelser, der indgår i virksomhedernes supply chain økonomi. Nu om dage handler det meget om konstruktivt at arbejde sammen med det meste af den øvrige organi­sation for at finde frem til de bedste løsninger, de rigtige måltal og de mest givtige måder at styre på.

Meget mere på www.okonomicentrum.dk/supply-chain-controlling-II-konference

Ny konference om økonomistyring af forsyningskæder

10.06.2013ØkonomiCentrum

Sponseret