Ny uddannelse skal effektivisere dansk produktion

DTU tilbyder til efteråret 2018 en ny efteruddannelse i Operations og Supply Chain Management. Uddannelsen kvalificerer medarbejdere og ledere i mellemstore og større danske virksomheder til at kunne lede og udvikle strømlinede produktionssystemer og forsyningskæder

Coloplast, Carlsberg og Novo Nordisk er blandt de danske virksomheder, der har bakket op om DTU’s nye uddannelse i Operations og Supply Chain Management. Uddannelsen henvender sig til teknisk uddannede og ufaglærte, der har ambitioner om at kunne lede produktion og logistik samt større projekter. Færdiguddannede kan tage et fagligt ansvar for udvikling og optimering af produktionssystemer, fx implementere nye systemer i produktionen. Uddannelsen opkvalificerer virksomhedernes medarbejdere til at kunne varetage disse opgaver inden for en lang række brancher. -Og det er der et stort behov for, vurderer DTU og en række virksomheder.

DTU’s Center for Videreuddannelse

DTU’s Center for Videreuddannelse udbyder en række specialiserede efteruddannelser på www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser, som målrettet underbygger virksomhedernes og studerendes behov for opkvalificering. Alle uddannelserne fokuserer på at inddrage praktiske erfaringer fra erhvervslivet og på at uddannelsesforløbene er opbygget fleksibelt, så de kan indpasses i virksomhedernes og medarbejdernes hverdag.

Springbræt til karriere
”Arbejdsløsheden er lav, og virksomhederne har derfor et behov for at kunne opkvalificere deres dygtige medarbejdere. Samtidig ser vi mange ansatte i danske virksomheder, der har industrispecifikke tekniske uddannelser som fx farmaceut eller bygningsingeniør, men arbejder med produktion og logistik. Disse medarbejdere har ikke en uddannelse i produktion og logistik, og mangler måske den teoretiske ballast, der vil styrke dem i en lederstilling. Det hjælper den nye uddannelse dem med,” siger studieleder Samuel Brüning Larsen.

Uddannelsen er baseret på, at deltagerne mødes en gang om ugen mens de passer deres daglige arbejde. Uddannelsen veksler mellem praktiske øvelser, selvstudie, projektarbejde, cases og skriftlige opgaver og varer ca. 2,5 år fordelt på et obligatorisk forløb, en tilvalgsdel og det afsluttende afgangsprojekt.

Praktisk uddannelse forankret i erhvervslivet
De studerende på diplomuddannelsen vil undervejs blive i stand til at kunne lede, koordinere og effektivisere produktion og drift. Det kræver en række kvalifikationer i form af økonomisk forståelse, viden om organisation samt teknisk indsigt.
”Det er en meget praktisk orienteret uddannelse, der henvender sig bredt til både den erfarne tekniker og den ufaglærte medarbejder hos fx Novo Nordisk, der efter en årrække som operatør har ambitioner om en lederrolle.” Samuel Brüning Larsen.

Det afspejles også i adgangskravene, der kræver en adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt to års relevant erhvervserfaring. Alternativt kan man komme ind på en realkompetencevurdering, der tager erhvervserfaringsrelevans og -længde med i betragtningen.

Vidensdeling og netværk
Uddannelsens første hold forventes at blive på omkring 20 deltagere, og undervisningen er tilrettelagt, så aktuelle cases fra de studerendes hverdag bliver centrale i undervisningen.
”Det skal underbygge, at man lærer af hinanden, og at uddannelsen er nært forbundet med hverdagen i de virksomheder, hvor den nye viden skal bruges. Uddannelsen giver plads til vidensdeling og udbygning af de studerendes faglige netværk,” lyder det fra Samuel Brüning Larsen.

En fleksibel uddannelse
Diplomuddannelsen i Operations og Supply Chain Management er en erhvervsrettet videregående efteruddannelse udbudt efter Lov om Åben Uddannelse. Uddannelsen er opbygget fleksibelt, så man kan vælge at følge enten et eller flere moduler, og dermed få opdateret sin viden inden for netop de fagområder, hvor behovet eller interessen er størst. Uddannelsen skal færdiggøres inden for seks år.

Læs mere om uddannelsen her

Mere fra...

16.01.2024DTU Learn for Life

Sponseret

Nye kurser: Bæredygtighed, Digitalisering, Økonomisk analyse… Kickstart 2024 og bliv bedre til Supply Chain Management

02.10.2023DTU Learn for Life

Sponseret

Lysten til personlig udvikling satte gang i en diplomefteruddannelse

20.09.2023DTU Learn for Life

Sponseret

Min diplomuddannelse i projektledelse har givet mig brugbare værktøjer i hverdagen

07.08.2023DTU Learn for Life

Sponseret

Min passion for SCM førte til en diplomuddannelse og en flot karriere

03.08.2023DTU Learn for Life

Sponseret

Kvalitetsstyring får ny erfaren underviser med unik profil

31.07.2023DTU Learn for Life

Sponseret

Min diplomuddannelse i SCM klæder mig på til at gå fra detaljer til strategi